rejestracja

Instytut Zrównoważonej Energetyki (IZE) jest organizacją non-profit działającą w obszarach związanych z szeroko rozumianą energetyką i ochroną środowiska. Działalność Instytutu obejmuje swoim zasięgiem zarówno inicjatywy lokalne (Kraków, Małopolska), jak i ogólnopolskie oraz międzynarodowe.

 

Instytut Zrównoważonej Energetyki został powołany do życia w 2015 roku przez naukowców i ekspertów związanych m.in. z Akademią Górniczo-Hutniczą im. Stanisława Staszica w Krakowie oraz Polską Akademią Nauk w Krakowie.

 

Najważniejsze działania IZE:

  • organizacja konferencji naukowej International Conference on the Sustainable Energy and Environmental Development (SEED),
  • działalność wydawnicza, obejmująca wydania własne i zlecone,
  • edukacja energetyczna i ekologiczna,
  • organizacja szkoleń, warsztatów i eventów różnego typu,
  • działalność naukowo-badawcza.
Instytut Zrównoważonej Energetyki