rejestracja

Veolia już od ponad 60 lat zapewnia bezpieczeństwo i pewność dostaw ciepła systemowego mieszkańcom Warszawy.

 

Pracownicy Veolii Energii Warszawa brali udział w powojennej odbudowie stolicy. Obecnie, wykorzystując nowatorskie rozwiązania i technologie, aktywnie uczestniczą w jej rozwoju poprzez obecność na większości warszawskich placów budowy, modernizacje istniejących sieci ciepłowniczych, a także nowe inwestycje realizowane we współpracy z władzami miasta stołecznego Warszawy, inwestorami oraz deweloperami.

 

Pracownicy, fachowcy, inżynierowie kreują i wdrażają w stolicy nowe rozwiązania energetyczne, aktywnie angażują się w życie miasta, działają na rzecz ochrony środowiska naturalnego, wdrażając szereg inwestycji proekologicznych i współpracują w zakresie edukacji dzieci i młodzieży. W ten sposób przyczynia się do rozwoju miasta i społeczności lokalnych.

 

Veolia Energia Warszawa to przedsiębiorstwo z tradycjami, stawiającym na innowacyjne rozwiązania. Na bazie dawnego Ośrodka Badań i Rozwoju Ciepłownictwa stworzono nowoczesne, międzynarodowe Centrum badań i innowacji w ciepłownictwie – Heat Tech Center. Dzięki temu firma stanie się jednym z pięciu na świecie ośrodków rozwoju myśli technicznej, prowadząc badania nad poprawą efektywności systemów energetyki miejskiej i przemysłowej.

 

Dzisiaj Veolia Energia Warszawa zarządza największą w Unii Europejskiej siecią ciepłowniczą, która dostarcza ciepło systemowe i ciepłą wodę do 80% budynków w Warszawie. Od października jest częścią międzynarodowej grupy Veolia, europejskiego lidera w zakresie usług energetycznych.

Veolia Energia Warszawa
Veolia Energia Warszawa - Ogrzewnictwo.pl
Siedziba firmy:

Puławska 2 02-566 Warszawa

 

-Zobacz na mapie-

mazowieckie

Tel: +48 22 658 50 00

Fax: + 48 22 658 53 85