rejestracja

Wydział Biologii i Nauk o Środowisku został utworzony 1 września 2009 roku.

Wydział stale się rozwija, zarówno pod względem naukowym, jak i dydaktycznym.

Dbamy o to, żeby nasza oferta kształcenia była jak najlepiej dostosowana do wymogów obecnego rynku pracy. Oferujemy studia na kierunkach Biologii oraz Inżynierii Środowiska.

Kształtując programy studiów, zarówno I jak i II stopnia, kierujemy się opiniami studentów, jak również sugestiami wyrażanymi przez tak zwanych interesariuszy zewnętrznych, czyli zakłady pracy, które są zainteresowane ewentualnym zatrudnieniem absolwentów.

Staramy się, żeby czas studiowania na naszym Wydziale był czasem rozwoju. Dążymy do tego, żeby wykładowcy i studenci stanowili zgrany zespół, wspólnie angażujący się w realizację pomysłów badawczych, organizacyjnych, jak i rekreacyjnych.

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Wydział Biologii i Nauk o Środowisku
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Wydział Biologii i Nauk o Środowisku - Ogrzewnictwo.pl
Siedziba firmy:

Wóycickiego 1/3 01-938 Warszawa

 

-Zobacz na mapie-

mazowieckie

Tel: + 48 22 569 68 37

Fax: + 48 22 569 68 40