rejestracja

Polski Koks SA z siedzibą w Katowicach powstał w 1996 roku i od lat jest wiodącym eksporterem koksu w Europie i na świecie. Polski Koks SA należy do Grupy Kapitałowej JSW SA.

Mając świadomość konieczności dostosowywania się do zmieniających się warunków rynkowych, a głównie do rosnących wymagań jakościowych ze strony klientów, jak również do wymagań środowiskowych – Polski Koks aktywnie uczestniczy w innowacyjnych projektach i inicjatywach zmierzających do poprawy efektywności polskiego przemysłu i zmniejszenia jego wpływu na środowisko naturalne.

Jednym z innowacyjnych projektów jest wybudowany Zakład Produkcji Kompozytowych Paliw Stałych, zlokalizowany w gminie Suszec na terenie JSW SA KWK „Krupiński”
Zakład Produkcji Kompozytowych Paliw Stałych produkuje wysokiej jakości, ekologiczne pelety węglowe należące do rodziny Jastrzębskich Paliw Ekologicznych VARMO HOME

Polski Koks SA Zakład Produkcji Kompozytowych Paliw Stałych
Oddziały firmy