rejestracja

Fundacja AsPiRa z siedzibą w Częstochowie powstała w 2013r. jako wspólny projekt pozytywnie zakręconych osób zajmujących się na co dzień problematyką związana z ekologią, ochroną środowiska oraz odnawialnymi źródłami energii w aspekcie ich praktycznego wykorzystania. Pasja i determinacja doprowadziło do wspólnego przedsięwzięcia, które dzięki zaangażowaniu jest ciągle doskonalone. Fundacja mimo iż jest młodym tworem ma już kilka sukcesów na polu organizowania imprez promujących cele zwarte w jej statucie.

 

W wrześniu 2013 r. zorganizowano seminarium pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Częstochowy na temat OZE w turystyce, następnie w październiku 2013 r. w siedzibie NOT w Częstochowie . Obecnie Fundacja całe swoje siły pokłada w rozszerzaniu wiedzy na temat fotowoltaiki szczególnie w aspekcie Ustawy o OZE i bardzo dużej potrzeby docierania do władz samorządowych oraz lokalnej społeczności celem edukacji w aspekcie otwierania się nowych możliwości dofinansowania ze strony państwa i nowej polityki prosumenckiej.

 

 

Wszystkich zainteresowanych działalnością Fundacji zapraszamy do naszej strony internetowej – www.aspira.org.pl .

 


Oferta Fundacji jest skierowana na osób fizycznych, przedsiębiorców, JST. i dotyczy m.in.:

 

 

  • kompleksowe doradztwo w kwestii inwestycji OZE 
  • pomoc w pozyskiwaniu dofinansowań do działań proekologicznych ( w tym OZE, efektywność energetyczna)
  • szkolenia m.in. z zakresu OZE
  • certyfikacja i audyt energetyczny
  • pozyskiwanie funduszy europejskich
  • doradztwo w zakresie ekologii i ochrony środowiska naturalnego,
  • organizacja imprez, konferencji i seminariów tematycznych

 


Chętnie nawiążemy również współpracę z innymi organizacjami pozarządowymi.
 

Fundacja AsPiRa
Oddziały firmy