rejestracja

Centrum Badań Technologicznych CEBT powstała w celu pomocy takim firmą jak Twoja.
Jesteśmy kadrą złożoną z wyspecjalizowanych i wykształconych inżynierów, których cechuje determinacja i dążenie do zamierzonych celów.

Naszą domeną jej duże doświadczenie w procesach wdrażania Zakładowych Kontroli Produkcji i profesjonalnym przeprowadzeniu producentów przez gąszcz skomplikowanych procedur i wymogów. Zawsze uzyskujemy zamierzony cel jakim jest satysfakcja klienta i uzyskanie przez niego certyfikatu CE na tarcicę konstrukcyjną litą.

Klient może liczyć na nasze wsparcie nie tylko podczas procesu wdrażania certyfikacji tarcicy konstrukcyjnej, ale również po tym etapie. Współpracujemy z osobami zasiadającymi w komitetach normalizacyjnych Polskiego Komitetu Normalizacyjnego. Nasza działalność nastawiona jest na ciągły rozwój w zakresie produkcji drewna zarówno konstrukcyjnego jak i niekonstrukcyjnego. Bierzemy udział w szeregu konferencji i szkoleniach dotyczących produkcji tego wyrobu.

Systemy kominowe

Nowe zasady dopuszczenia wyrobów kominowych na rynek stawiają przed producentami i ich produktami bardzo wysokie wymagania. Europejscy twórcy nowej certyfikacji wyrobów kominowych dostrzegli zagrożenia, jakie może powodować niewłaściwie wykonany komin czy instalacja spalinowa, dlatego też wprowadzono rygorystyczne wymagania dla produktu oraz całego procesu wytwórczego.

Centrum Badań Technologicznych CEBT s.c.