rejestracja

Caldoris Polska to wiodący dostawca systemów rozproszonej energetyki odnawialnej, w tym innowacyjnych rozwiązań w zakresie wykorzystania energii słonecznej do generowania ciepłej wody użytkowej oraz wspomagania ogrzewania.


Firma powstała w roku 2010, podejmując wyzwanie popularyzacji rozproszonej energetyki odnawialnej w Polsce – na masową skalę. W ciągu 2 lat Caldoris Polska stał się liderem rynku kolektorów słonecznych. Już blisko 5,000 gospodarstw domowych korzysta z systemów solarnych Caldoris, generując oszczędności dla domowych budżetów łącznie liczone w milionach złotych i istotnie przyczyniając się do redukcji emisji CO2. Poprzez umasowienie rozproszonej energetyki odnawialnej Caldoris przyczynia się do wzrostu świadomości ekologicznej i popularyzacji technologii energetycznych w Polsce.


Od rozpoczęcia działalności operacyjnej w 2010 roku, Caldoris odnotowuje istotne wzrosty skali działalności w każdym kwartale – co obrazuje szybko rosnące zaufanie coraz większego grona Operatorów i Klientów do naszej unikalnej oferty.

 

Caldoris Polska Sp. z o.o.