rejestracja

- Dobór i opracowanie kompletnej oferty sprzedaży węzłów cieplnych i wymienników ciepła

- Projektowanie systemów ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej za pomocą pompy ciepła i kolektorów słonecznych

- Optymalizacja węzłów cieplnych

- Opracowanie literatury technicznej / sprzedażowej / marketingowej węzłów cieplnych, wymienników ciepła itp.

- Sprzedaż stacji uzdatniania i oczyszczania wody w systemach ogrzewania i chłodzenia EnwaMatic (specyfikacja techniczna, zasada działania) firmy Infracorr

- Kompleksowe wsparcie techniczne sprzedaży B2B - w szczególności w zakresie sprzedaży węzłów cieplnych, wymienników ciepła i automatyki ciepłowniczej

- Opracowanie programu doboru i ofertowania węzłów cieplnych - połączenie z systemem ERP

- Opracowanie programów wspomagających system zarządzania SAP

- Mapowanie i standaryzacja procesów biznesowych

- Standaryzacja produktów, wymagań oraz wytycznych kluczowych klientów

- Wdrażanie systemów ERP

- Wsparcie w rozwiązywaniu problemów, reklamacji dotyczących procesów technicznych w firmach - RCPS, 8D, 5WHY

- Wsparcie w generowaniu nowych pomysłów - karuzela pomysłów metoda 635, burza mózgów itp.

- Wsparcie w certyfikacji węzłów cieplnych i ich składowych urządzeń

- Zarządzanie projektami:

- wdrożenia, rozwinięcia nowych produktów,

- wdrożenia programów technicznych i ERP wspierających procesy w firmie

- realizacji dużych przetargów np. na dostawę węzłów cieplnych

- przeniesienia produkcji z kraju do kraju

- Wsparcie merytoryczne i techniczne studentów w pisaniu prac dyplomowych na temat:

- węzłów cieplnych,

- systemów ogrzewania domów jedno/wielo rodzinnych itp. za pomocą systemów konwencjonalnych oraz energii odnawialnej

Serdecznie zapraszam do współpracy!

 

Wezly-cieplne