rejestracja

PPH Wadex SA to wiodący w kraju producent wyrobów z blach cienkich. Głównym obszarem aktywności produkcyjnej przedsiębiorstwa jest produkcja systemów kominowych wykonanych ze stali nierdzewnej i kwasoodpornej. Istotnym uzupełnieniem głównego profilu produkcyjnego jest kooperacja w zakresie produkcji podzespołów jak też wyrobów gotowych z blach nierdzewnych, produktów nie związanych z systemami odprowadzania spalin.

 

Początek działalności firmy to rok 1990 . Najważniejsze daty w historii to rok 1999, w którym to zapoczątkowano rozbudowę zakładu i modernizację parku maszynowego oraz rok 2000 w którym to przyznano Spółce certyfikat ISO. Obecnie Spółka posiada System Zarządzania Jakością zgodny z wymaganiami normy ISO 9001:2015 czego potwierdzeniem jest przyznany przez INiG w Krakowie certyfikat SZJ. Firma otrzymała również certyfikat ISO 14001:2015 w zakresie Zarządzania Środowiskiem.

 

Dzisiaj Spółka to wiodący w kraju producent systemów odprowadzania spalin wykonanych z blach nierdzewnych i kwasoodpornych, przeznaczonych do odprowadzania spalin z urządzeń grzewczych, opalanych gazem, olejem opałowym i ekologicznymi paliwami stałymi. Produkowane systemy używane są` w budownictwie mieszkaniowym, stanowiąc kluczowy element systemów odprowadzania spalin, wytwarzanych przez urządzenia grzewcze jak też w budownictwie przemysłowym jako części składowe systemów spalinowych czy też instalacji technologicznych. Oferowane produkty w znacznej części wytwarzane są na podstawie dokumentacji technicznej opracowanej przez własny dział technologiczny przedsiębiorstwa. Zapewniamy doradztwo techniczne w trakcie realizacji inwestycji jak też montaż wyprodukowanych przez nas instalacji. Główne rynki zbytu to dystrybutorzy i firmy instalatorskie z grupy techniki grzewczej i sanitarnej w Polsce, krajach skandynawskich, republikach nadbałtyckich, Niemczech, Austrii oraz Republice Czeskiej i Słowacji.

 

 

Wykorzystując ogromne doświadczenie w przetwórstwie blach nierdzewnych współpracujemy również z przedsiębiorstwami branży motoryzacyjnej, budowlanej, transportowej jak też wytwarzających artykuły gospodarstwa domowego, wykonując dla nich podzespoły oraz produkty finalne. Ten sektor naszej aktywności produkcyjnej zajmuje już w chwili obecnej istotny udział w obrocie naszego przedsiębiorstwa i z roku na rok coraz dynamiczniej rośnie.


W produkowanych przez nas wyrobach używamy stali nierdzewnych, kwaso- i żaroodpornych pochodzących z najlepszych europejskich hut. Stosowane materiały gwarantują wieloletnią żywotność wykonanych przez nas produktów. Stosowane materiały do produkcji jak też gotowe wyroby posiadają niezbędne aprobaty techniczne i wymagane certyfikaty.

 

Stawiamy do dyspozycji naszych partnerów własne możliwości produkcyjne jak również wysoko kwalifikowaną kadrę inżynierską, zatrudnioną w działach konstrukcyjno-projektowych.

 

Gotowi jesteśmy wytwarzać krótkie serie produkcyjne jak też uczestniczyć w wyposażaniu realizowanych przez naszych partnerów inwestycji w elementy, wytwarzane w ilościach jednostkowych. Możemy realizować zamówienia zgodnie z dostarczoną dokumentacją jak też samodzielnie opracować konstrukcję wyrobów.

 

 

Zapraszamy na wirtualny spacer po Naszej Firmie 

 

https://www.spinattic.com/925/15496?full