rejestracja

Firma Euro Pro prowadzi dystrybucję kamer termowizyjnych i badania diagnostyczne w oparciu o 5 letnie doświadczenie w sprzedaży urządzeń pomiarowych firmy Sonel. Obecnie jest bezpośrednim importerem kamer termowizyjnych firmy FLIR.Firma jest członkiem Dolnośląskiego Klastra Energii Odnawialnej i aktywnie pozyskuje fundusze unijne na rozwiązania przyczyniające się do zwiększenia efektywności energetycznej. Członkowie DKEO wspólnie dążą do poprawy stanu środowiska naturalnego Dolnego Śląska, głównie poprzez wspieranie rozwoju oraz promocję odnawialnych źródeł energii oraz racjonalnego gospodarowania energią (oszczędzania energii) w regionie. Badania termograficzne mają zastosowanie w wielu dziedzinach: energetyce, przemyśle , budownictwie, medycynie , ochronie środowiska, oraz wielu innych branżach w działach rozwoju lub utrzymania ruchu . Badania termograficzne mają wiele zalet , szczególnie w elektroenergetyce: Możliwe wykrycie stanu przed awaryjnego sieci Diagnostyka przeprowadzana na pracującym obiekcie, urządzeniu Brak konieczności wyłączania zasilania Możliwe wykrycie wady na mniejszym stopniu obciążenia dowodzi rangi zagrożenia dla zwiększonego obciążenia Oprzyrządowanie umożliwiające pracę w różnych warunkach i na różnych obiektach Oprogramowanie pozwalające na bogatszą analizę termogramów i precyzyjną klasyfikację wad.
EuroPro