rejestracja

Usługi w zakresie:- świadectwa charakterystyki energetycznej (certyfikaty energetyczne) dla budynków mieszkalnych, handlowych, magazynowych oraz użyteczności publicznej,- charakterystyki energetyczne (do projektów budowlanych),pomiary termowizyjne w budownictwie, elektroenergetyce oraz w przemyśle,- audyty energetyczne i remontowe,- doradztwo energetyczne.
ATC- Audyt, Termowizja, Certyfikat Magda Kilian