rejestracja

12 lutego 2001 rozpoczęło działalność Stowarzyszenie na rzecz wspierania inicjatyw popularyzujących i promujących źródła odnawialne energii. SEO jest platformą wymiany doświadczeń między członkami stowarzyszenia, stanowi bazę informacyjną dla organów administracji, począwszy od ministerstw i funduszy państwowych, a kończąc na gminach i samorządach oraz proekologicznych organizacjach pozarządowych. Skupia znaczące firmy sektora elektroenergetycznego. Celem Stowarzyszenia jest stwarzanie warunków do pełnego rozwoju ekologii i ochrona środowiska. Działalnością swoją staramy się wskazywać jak być przyjaznym dla środowiska. SEO współpracuje z: Polską Izbą Gospodarczą Energii Odnawialnej w zakresie wspólnych inicjatyw promujących odnawialne źródła energii. Polsko-Hiszpańską Izbą Gospodarczą w zakresie promocji polskich i hiszpańskich regionów chętnych do współpracy w sektorze energii odnawialnej. Stowarzyszeniem Producentów Energii Odnawialnych (APPA) z Hiszpanii w zakresie promocji polskich i hiszpańskich podmiotów gospodarczych zainteresowanych możliwościami inwestycyjnymi w obu krajach w odnawialne źródła energii. Ambasadami RP w Hiszpanii, Szwecji, Szwajcarii i Niemczech w zakresie organizacji konferencji i seminariów oraz promocji polskich inwestycji w sektorze elektroenergetycznym. Administracją państwową i samorządami w zakresie wsparcia merytorycznego i informacji, opiniowaniu inicjatyw prawnych i gospodarczych związanych z OZE oraz promocji regionów.

Stowarzyszenie Energii Odnawialnej