rejestracja

Portal ChronmyKlimat.pl powstał w listopadzie 2008 roku, jako projekt Instytutu na rzecz Ekorozwoju. Głównym celem portalu jest dostarczanie czytelnikom rzetelnych, bieżących informacji i fachowych opracowań związanych ze zmianami klimatu w różnych obszarach życia i gospodarki, z uwzględnieniem negocjacji klimatycznych na forum UNFCCC oraz procesu wdrażania unijnego pakietu klimatyczno-energetycznego. Poprzez swoją działalność pragniemy budować świadomość, że zmiany klimatu są poważnym problemem gospodarczym, społecznym i przyrodniczym wymagającym aktywnych działań ze strony państwa i jednostek, zarówno w kwestii ograniczania emisji odpowiedzialnych za zmiany klimatu gazów cieplarnianych, jak i adaptacji do jego zmian.

Chrońmy Klimat