rejestracja

Zespół Center for Business Education od kilku lat z sukcesem organizuje wydarzenia konferencyjne i szkoleniowe dla kluczowych gałęzi gospodarczych. Specjalizujemy się w zagadnieniach istotnych dla regulowanych sektorów infrastrukturalnych i sieciowych takich jak: energetyka, paliwa, gaz, telekomunikacja i szeroko pojęty przemysł. Mamy duże doświadczenie we współpracy z partnerami instytucjonalnymi (m.in. Ministerstwem Gospodarki, Ministerstwem Infrastruktury, Urzędem Regulacji Energetyki, Ambasadami w Polsce, PIP, UOKiK itp.). By opracować wydarzenia na najwyższym poziomie merytorycznym: prowadzimy systematyczną analizę potrzeb rynku, współpracujemy z przodującymi przedsiębiorstwami oraz środowiskami opiniotwórczymi w poszczególnych branżach.

Center for Business Education