rejestracja

Celem Stowarzyszenia ma być rozwój nowoczesnych technik grzewczych OZE, które w obliczu możliwych ograniczeń w zużyciu tradycyjnych źródeł energii, będą nabierać coraz większej dynamiki, a zadaniem Stowarzyszenia jest także rozwój zainteresowania i edukowania inwestorów i specjalistów branżowych w tej kwestii. Stawiamy na aktywną współpracę i wymianę doświadczeń z bliźniaczymi organizacjami w Europie i na świecie, np. EHI. Pragniemy mieć wpływ i kształtować uwarunkowania prawne, powstającej ustawy o OZE, przepisów implementujących na rynek polski zasad określonych w dyrektywie unijnej 2009/28/WE, zapisów norm o tematyce grzewczej, przepisów obowiązujących w naszym środowisku, czy wymagań "Prawa budowlanego". Niejednokrotnie wielu z nas występowało jako eksperci podczas tworzenia najróżniejszych uwarunkowań legislacyjnych. Chcielibyśmy, aby Stowarzyszenie było traktowane jako ciało doradcze, mamy bowiem sposobność wymiany poglądów i ustalenia reprezentacyjnej opinii wyrażającej zdanie większości zainteresowanych w danym przedmiocie.Zadbamy o edukację środowisk instalatorów, szczególnie w zakresie określenia zasad pracy zapewniających zarówno bezpieczeństwo montażu, jak i późniejszej eksploatacji. Interesuje nas także kwestie obowiązkowych, regularnych przeglądów instalacji oraz ustalenie procedur ich egzekwowania. Dotyczy to zarówno ukształtowania pewnej świadomości związanej z eksploatacją instalacji wśród użytkowników, ale też odpowiedzialności za "kulturę techniczną" na rynku i poziom świadczonych usług serwisowych. I wreszcie krzewienie wiedzy o możliwościach korzystania przez środowisko instalatorskie ze środków z funduszy strukturalnych specjalnie na te cele przeznaczonych.

Stowarzyszenie Producentów i Importerów Urządzeń Grzewczych
Stowarzyszenie Producentów i Importerów Urządzeń Grzewczych - Ogrzewnictwo.pl
Siedziba firmy:

ul. Kruczkowskiego 8 00-380 Warszawa

 

-Zobacz na mapie-

mazowieckie

Tel: