rejestracja

Zrzeszenie Audytorów Energetycznych jest wydawcą czasopisma  " Energia i budynek ".Jest o czasopismo poświęcone głównie problemom użytkowania energii w budynkach, przedstawiające wszystkie problemy w sposób kompleksowy i wiarygodny, szczególnie w zakresie zagadnień oceny energetycznej budynków.

 

Odbiorcami czasopisma są audytorzy energetyczni opracowujący audyty na potrzeby przedsięwzięć termomodernizacyjnych, projektanci, pracownicy nadzoru budowlanego, zarządcy i właściciele budynków oraz inne osoby zainteresowane problemami użytkowania energii.

 

 

Partnerzy - Rada Założycieli Ponieważ czasopismo ma charakter niekomercyjny, zapraszamy do przyjęcia roli Partnera wydawnictwa firmy przodujące w kraju w produkcji wyrobów oraz realizacji usług związanych z oszczędnym użytkowaniem energii w budynkach i popierających postęp techniczny w tej dziedzinie. Przedstawiciele naszych Partnerów wchodzą w skład Rady Założycieli i mogą wypowiadać się na temat treści czasopisma. Informacja o Partnerach jest zamieszczana w każdym numerze miesięcznika na wewnętrznej stronie okładki.

Zrzeszenie Audytorów Energetycznych
Zrzeszenie Audytorów Energetycznych - Ogrzewnictwo.pl
Siedziba firmy:

ul. Świętokrzyska 20 00-002 Warszawa

 

-Zobacz na mapie-

mazowieckie

Tel: +48 22 505 47 47

Fax: +48 22 505 47 47