rejestracja

Ciepłownictwo,Ogrzewnictwo,Wentylacja jest to miesięcznik, który powstał w 1969 roku.

 

 

Czasopismo jest przeznaczone dla pracowników inżynieryjno-technicznych przedsiębiorstw projektujących, wykonujących i eksploatujących instalacje cieplne i urządzenia w budownictwie, służb głównego energetyka w zakładach przemysłowych, służb inwestycyjnych i nadzoru w organach administracji samorządowej i państwowej oraz studentów wyższych szkół technicznych, a także pracowników naukowych tych uczelni. Prenumeratorami są też członkowie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

 

 

Tematyka czasopisma

 

 

Pismo podejmuje następujące zagadnienia:

 

 • źródła ciepła,
 • energetyka,
 • ciepłownictwo,
 • sieci i węzły cieplne,
 • stacje przetwarzające,
 • instalacje centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej,
 • wentylacja,
 • klimatyzacja,
 • wentylacja przemysłowa,
 • transport pneumatyczny,
 • instalacje przemysłowe,
 • wymiana ciepła, fizyka ustrojów budowlanych,
 • odzyskiwanie ciepła,
 • chłodnictwo,
 • automatyzacja systemów i urządzeń cieplnych oraz powietrznych.

 

 

Oprócz artykułów głównych wyodrębnione są następujące działy:

 

 • Informacje techniczne
 • Z prasy
 • Z życia Zrzeszenia
 • Normalizacja
 • Wydarzenia
 • Czy wiesz że?
 • Targi
 • Konferencje
Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja
Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja - Ogrzewnictwo.pl
Siedziba firmy:

Czackiego 3/5, pokój 216 00-950 Warszawa

 

-Zobacz na mapie-

mazowieckie

Tel: +48 22 828 27 26

Fax: +48 22 828 27 26