rejestracja

Wydział Inżynierii Środowiska kształci inżynierów i magistrów w szerokim zakresie wiedzy, u podstaw której leży wszechstronna działalność człowieka obejmująca:

 • budownictwo wodne,
 • zaopatrzenie w wodę,
 • oczyszczanie wody i ścieków,
 • gospodarkę przestrzenną,
 • inżynierię i gospodarkę wodną,
 • odpadową i cieplną (ogrzewnictwo, klimatyzacja),
 • monitoring środowiska,
 • ochrona jakości wody i powietrza,
 • geotechnikę,
 • ochronę terenów i wykorzystanie odnawialnych zasobów środowiska,

a także instalacje:

 • wodne,
 • kanalizacyjne,
 • cieplne,
 • gazowe.
Politechnika Krakowska - Wydział Inżynierii Środowiska
Politechnika Krakowska - Wydział Inżynierii Środowiska - Ogrzewnictwo.pl
Siedziba firmy:

ul. Warszawska 24 31-155 Kraków

 

-Zobacz na mapie-

małopolskie

Tel: +48 12 628 28 55