rejestracja

Przedsiębiorstwo rodzinne Viessmann już od trzech pokoleń czuje się zobowiązane do pielęgnowania tradycji, jaką jest dostarczanie ciepła zgodnie z zapotrzebowaniem w sposób komfortowy, oszczędny i chroniący środowisko naturalne. Opracowując liczne, wiodące na rynku produkty i rozwiązania firma Viessmann wyznacza nowe kierunki w technice grzewczej, dzięki czemu przedsiębiorstwo to stało się pionierem w zakresie technologii i inicjatorem wielu działań całej branży.

 

 

Oferta
Viessmann oferuje swoim Klientom efektywne systemy grzewcze o mocy od 1,5 do 20000 kW: konwencjonalne i kondensacyjne kotły grzewcze na olej i gaz oraz systemy wykorzystujące energię odnawialną, a więc pompy ciepła, kolektory słoneczne i kotły grzewcze na biomasę , które cechuje wręcz skrajnie niska emisja zanieczyszczeń.


Sprzedane w Polsce kolektory słoneczne marki Viessmann zajmują ponad 35 tys. m2. Chcąc wytworzyć pozyskiwane przez nie ciepło poprzez spalanie węgla, w ciągu roku do atmosfery dostałoby się 8900 ton CO2 , 50 ton SO2 i 9 ton pyłu. Urządzenia, które są produkowane w zakładach Viessmann już dzisiaj spełniają normy przewidziane na 2020 rok.

 

Specyfikacja ofertowa:

 • Kotły gazowe i olejowe o mocy: od 1,9 do 20.000 kW
 • Systemy solarne: z kolektorami płaskimi, próżniowymi i ogniwami fotowoltaicznymi (produkcja kolektorów od 1975r.)
 • Pompy ciepła: od 1,5 do 2.000 kW (produkcja od 1975r.)
 • Kotły na drewno: od 25 do 13.000 kW
 • Kogeneracja (minibloki elektrociepłownicze): do 401 kWe energii elektrycznej i 549 kWt ciepła
 • Biogazownie
 • Grzejniki
 • Systemy ogrzewania grzejnikowego i podłogowego
 • Systemy wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła
 • Uzdatnianie wody
 • Systemy zarządzania ciepłem i monitoringu
 • Osprzęt instalacji

 

Efektywna działalność
Chcąc zachęcić klientów do modernizacji i inwestycji w nowe technologie, firma Viessmann na własnym przykładzie pokazuje jak efektywnie korzystać z nośników energii. „Efektywność Plus” jest podstawową koncepcją firmy, która obejmuje całą gamę efektywności zasobów wraz z efektywnością energii, pracy i materiałów. Szczególnie ważnym punktem jest efektywne wytwarzanie energii i oszczędne jej zużycie, dzięki któremu Viessmann zmniejszył zużycie energii kopalnych o 40%, zaś emisję CO2 o jedną trzecią. Jest to modelowe przedsięwzięcie prezentujące koncepcję walki o ochronę klimatu, które ma być zachętą nie tylko dla indywidualnych klientów, ale także dla innych producentów. – Chcemy we własnej siedzibie zademonstrować, co każda firma i każde gospodarstwo domowe może zrobić dla klimatu, redukcji własnych kosztów i uzyskania energii przez ukierunkowane innowacje- podkreślał dr Martin Viessmann.

 

Ekologia
Zaangażowanie firmy Viessmann na rzecz ekologii nie jest wynikiem mody, ale wieloletnią, systematyczną i efektywną pracą, czego potwierdzeniem są różnorodne certyfikaty. Viessmann jako pierwsze europejskie przedsiębiorstwo techniki grzewczej uzyskał certyfikat EMAS - jednolitego w UE systemu badania, zarządzania i ochrony środowiska w przedsiębiorstwach. Troska o środowisko naturalne jest priorytetem działań firmy, czego efektem jest powołanie do życia Fundacji Viessmann- „Ze wszystkich sił”, której celem jest wspieranie postaw i inicjatyw proekologicznych. Innym celem Fundacji jest propagowanie sportu oraz aktywnego, zdrowego stylu życia. Viessmann czynnie angażuje się w sport, szczególnie umiłowaną dyscypliną jest biathlon. Już od 2008 roku firma Viessmann jest sponsorem strategicznym Polskiego Związku Biathlonu. Ponadto Viessmann aktywnie wspiera czołowego polskiego biathlonistę Tomasza Sikorę.

 

Akademia Viessmann
Kształcenie specjalistów z branży grzewczo-instalacyjnej jest priorytetowym elementem działalności firmy Viessmann. Profesjonalne doradztwo, sprzedaż oraz montaż i obsługa serwisowa urządzeń grzewczych wymaga nieustannego doskonalenia umiejętności współpracujących z firmą fachowców. Z inicjatywy firmy Viessmann powstała Akademia Viessmann , która zajmuje się prowadzeniem szkoleń. Oferta szkoleniowa jest dużo szersza, obejmuje zarówno szkolenia typowo techniczne, monterskie i serwisowe dla instalatorów, ale również szkolenia z projektowania instalacji grzewczych opartych na pompach ciepła, kolektorach słonecznych, czy pompach ciepła, a także szkolenia dotyczące technik sprzedaży i marketingu.
 

konwencjonalne i kondensacyjne kotły grzewcze na olej i gaz oraz systemy wykorzystujące energię odnawialną, a więc pompy ciepła, kolektory słoneczne i kotły grzewcze na biomasę


 

Viessmann
Viessmann - Ogrzewnictwo.pl
Siedziba firmy:

Karkonoska 65 53-015 Wrocław

 

-Zobacz na mapie-

dolnośląskie

Tel: +48 801 00 2345

Oferta Viessmann: