rejestracja

Ponad 25 lat rozwoju – od wizji do wiodącego producenta

Rozwój firmy Hewalex zapoczątkowany został ponad 25 lat temu na długo przed intensywnym rozwoju polskiego rynku Odnawialnych Źródeł Energii. U podstaw rozwoju leżała wizja spodziewanej w przyszłości konieczności ograniczania zużycia tradycyjnych nośników energii dla uzyskania oszczędności w kosztach eksploatacyjnych budynków, a także dla poszanowania środowiska naturalnego. Od samego początku priorytetem było zapewnienie wysokiej jakości i sprawności produkowanych kolektorów słonecznych, które w pierwszych latach istnienia firmy, niemal w całości trafiały na wymagające rynki Europy Zachodniej. Wykwalifikowana 200-osobowa kadra i uzyskane na bazie wielu lat doświadczenie pozwala wspierać realizację także niestandardowych projektów inwestycyjnych, a także uczestniczyć w międzynarodowych projektach badawczo-rozwojowych związanych na przykład z solarnym chłodzeniem budynków.
 

 

Hewalex czechoice producent kolektorów słonecznych


Czołowy producent na rynku polskim z ugruntowaną pozycją na rynkach europejskich


Firma Hewalex zajmuje wiodącą pozycję na rynku polskim w zakresie sprzedaży kolektorów słonecznych, komponentów instalacji solarnych oraz pomp ciepła. Według raportów Instytutu Energetyki Odnawialnej IEO monitorującego polski rynek kolektorów słonecznych i przekazującego dane krajowe dla raportów Europejskiej Federacji Przemysłu Energetyki Słonecznej ESTIF, firma Hewalex zajmowała 1 miejsce sprzedaży kolektorów słonecznych. Produkty firmy Hewalex są znane w większości krajów europejskich zajmując w niektórych znaczący udział rynkowy.
 

 

   kolektory słoneczne   pompy ciepła   zestawy solarne   ogrzewanie

Nowoczesne technologie produkcji

Jedne z pierwszych kolektorów słonecznych na rynku polskim produkowanych były przez firmę Hewalex na przełomie lat 80/90-tych jeszcze w produkcji „nieseryjnej”. Rozwój technologiczny i wzrost potrzeb rynkowych, wymusza stosowanie nowoczesnych technologii produkcji. Firma Hewalex korzysta zarówno z gotowych rozwiązań w tym zakresie, jak również sama projektuje i rozwija park maszynowy. Jako pierwsze na rynku polskim zostały przykładowo wdrożone nowoczesne technologie łączenia absorberów: zgrzewanie ultradźwiękowe i spawanie laserowe.
 

 

Kolektory słoneczne zestawy solarne


Oferta firmy Hewalex – kolektory słoneczne oraz kompletne zestawy solarne z początku lat 90-tych

 

kolektory słoneczne płaskie oraz próżniowe, podgrzewacze pojemnościowe ciepłej wody użytkowej, podgrzewacze uniwersalne (typu „kombi”) do wspomagania ogrzewania, zespoły pompowe, sterowniki, systemy zdalnego nadzoru, uchwyty mocujące kolektorów słonecznych, armaturę i orurowanie instalacji solarnych


Aktualna oferta firmy Hewalex


Oferta firmy Hewalex obejmuje między innymi kolektory słoneczne płaskie oraz próżniowe, podgrzewacze pojemnościowe ciepłej wody użytkowej, podgrzewacze uniwersalne (typu „kombi”) do wspomagania ogrzewania, zespoły pompowe, sterowniki, systemy zdalnego nadzoru, uchwyty mocujące kolektorów słonecznych, armaturę i orurowanie instalacji solarnych. Odrębny dział oferty stanowią pompy ciepła przeznaczone do podgrzewania ciepłej wody użytkowej oraz ogrzewania budynków.
 

 

podgrzewacze ciepłej wody użytkowej oraz ogrzewania budynków.


Innowacje i projekty badawczo-rozwojowe


Długoletnie doświadczenie w projektowaniu i produkcji systemów wykorzystujących energię słoneczną oraz własne zaplecze konstrukcyjno-badawcze pozwala brać udział w międzynarodowych projektach badawczo-rozwojowych. Przykładem może być projekt kolektorów słonecznych z integralną funkcją wytwarzania chłodu. W ramach projektu SunCool w obiekcie przemysłowym w Karlstad (Szwecja) została zainstalowana instalacja solarna do wytwarzania chłodu. 130 kolektorów słonecznych o nominalnej mocy chłodniczej 40 kW cechuje się szczególnie wysoką efektywnością COP równą 10,6, co oznacza, że z 1 kW energii elektrycznej wytwarza się 10,6 kW chłodu. Pierwszy rok pracy pokazuje, że jest możliwy dalszy wzrostu efektywności. Firma Hewalex w ramach projektu uczestniczyła w projektowaniu specjalnych kolektorów słonecznych próżniowo-płaskich wykorzystujących cechy bromku litu w procesie wytwarzania chłodu. Kolektory, a także kompletne platformy laboratoryjne były produkowane w zakładzie firmy w Czechowicach-Dziedzicach.
 

 

projektowanie i produkcja kolektorów


Realizacje w ponad 130.000 obiektach w kraju i zagranicą


Urządzenia firmy Hewalex znalazły zastosowanie w ostatnich 25 latach w każdego rodzaju budynkach, zarówno mieszkalnych, jak i o charakterze biurowym, turystycznym, przemysłowym, edukacyjnym, sportowym i wielu innych. Instalacje solarne oraz pompy ciepła znalazły zastosowanie zarówno w małych, jak i dużych układach grzewczych.
 

 

Instalacje solarne oraz pompy ciepła znalazły zastosowanie zarówno w małych, jak i dużych układach grzewczych.


Kilka faktów o firmie Hewalex:

 • Ponad 25-letnie doświadczenie w produkcji
 • Najdłużej działający nieprzerwanie krajowy producent kolektorów słonecznych i komponentów instalacji solarnych
 • Pozycja czołowego producenta na rynku krajowym w segmencie kolektorów słonecznych i pomp ciepła
 • Obecność na 40 rynkach zagranicznych potwierdzająca wysokie standardy techniczne produktów
 • Własne zaplecze rozwojowo-badawcze i konstrukcyjne, także dla realizacji nietypowych projektów
 • Udział w projekcie GREENEVO wspierającym rozwój polskich innowacyjnych przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych
 • Współpraca międzynarodowych projektach badawczo-rozwojowych
 • Współpraca z uznanymi na rynku firmami wykonawczymi, projektowymi i handlowymi
 • Dbałość o zabezpieczenie praw Klienta – nawet 11-letnia pełna ochrona gwarancyjna
 • System Zarządzania Jakością wg standardu ISO 9001
 • Audyty według wymagań krajowych, np. na rynek francuski, północnoamerykański
Hewalex
Hewalex - Ogrzewnictwo.pl
Siedziba firmy:

Słowackiego 33 43-502 Czechowice - Dziedzice

 

-Zobacz na mapie-

śląskie

Tel: +48 32 214 17 10

Fax: +48 32 214 17 10 w. 353