rejestracja

Miesięcznik o nakładzie 15420 egzemplarzy, kolportowany drogą pocztową do wszystkich abonentów firm instalacyjnych, projektantów indywidualnych, biur projektowych, producentów, firm handlowych, urzędów miast i gmin, spółdzielni mieszkaniowych, wydziałów wyższych uczelni w całej Polsce. Tematyka obejmuje trzy działy: grzewczą, instalacją wodno-kanalizacyjną oraz wentylacyjno - klimatyzacyjną.

Magazyn Instalatora