rejestracja

Projektowanie instalacji sanitarnych i grzewczych tj.:- instalacje wewnętrzne wody, kanalizacji, centralnego ogrzewania, gazu opałowego- instalacje wentylacji mechanicznej i klimatyzacji- sieci i przyłacza wody, kanalizacji, ciepłownicze i gazowe- węzły cieplne i kotłownie na wszystkie paliwa (z wyjątkiem jądrowego)- audyty energetyczne i ekologiczne obiektów budowlanych- przedmiary robót i kosztorysy inwestorskie w zakresie instalacyjnym
Autorska Pracownia Projektowa - Jerzy Burda