[ Zamknij ]

Nowe zasady dotyczące cookies
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów na stronie Polityka Prywatności.


rejestracja

Audytor H2O wersja 1.5 - projektowanie instalacji wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji

Opublikowano: 28.12.2006
image

Ogólna charakterystyka programu

Program Audytor H2O wersja 1.5 służy do graficznego wspomagania projektowania instalacji wody zimnej, ciepłej i cyrkulacyjnej w układach tradycyjnych oraz w układach szeregowych,  rozdzielaczowych i trójnikowych w budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej. Umożliwia on także dobór zaworów termostatycznych w instalacjach cyrkulacyjnych.
Zalety programu:
 • Możliwość projektowania kilku instalacji w jednym projekcie.
 • Nieograniczona wielkość instalacji (nawet tysiące przyborów i punktów czerpalnych).
 • Wydajny i bardzo szybki proces obliczeń.
 • Analiza błędów projektowych.
 • Podkłady budowlane w najpopularniejszych formatach wektorowych i rastrowych.
  

    Baza danych katalogowych programu zawiera informacje na temat rur, armatury, odbiorników, przyborów i źródeł ciepła produkowanych przez wiodące firmy krajowe i zagraniczne. Duża elastyczność programu sprawia, że w jednym projekcie można jednocześnie stosować armaturę, rury i przybory różnych firm.
Program Audytor H2O daje możliwość projektowania bardzo dużych instalacji wodociągowych. Program umożliwia wykonanie pełnych obliczeń hydraulicznych instalacji, w ramach których:
 • Oblicza nominalne przepływy wody w przewodach.
 • Dobiera średnice przewodów.
 • Określa opory hydrauliczne poszczególnych elementów instalacji.
 • Wyznacza wymagane ciśnienie dyspozycyjne.
 • Reguluje przepływy wody w sieci cyrkulacyjnej CWU poprzez dobór odpowiednich elementów regulacyjnych (zaworów z nastawami wstępnymi, kryz, zaworów termostatycznych).
W ramach obliczeń cieplnych program realizuje następujące funkcje:
 • Obliczanie wymaganego przepływy wody w sieci cyrkulacyjnej CWU metodą termiczną polegającą na określaniu wychłodzeń ciepłej wody w poszczególnych działkach.
 • Dobór izolacji cieplnej przewodów.
 • Dobór nastawy temperatury zaworów termostatycznych z uwzględnieniem wychłodzenia wody w przewodach cyrkulacji.

Obsługa programu

       Praca programu w środowisku MS Windows™ sprawia, że jest on przyjazny dla użytkownika, a standardowe dla tego środowiska zasady współpracy z programami, znacznie ułatwiają obsługę osobom znającym system Windows.
W programie zastosowano wiele rozwiązań ułatwiających i usprawniających pracę. Najważniejsze z nich to:
 • Graficzny proces wprowadzania danych oraz prezentacji wyników obliczeń na rozwinięciu (Rys. 1).
 • Rozbudowany, kontekstowy system pomocy przywołujący informacje o poszczególnych poleceniach programu, jak również podpowiedzi dotyczące wprowadzanych danych.
 • Okienkowe środowisko pozwalające na jednoczesne oglądanie wielu typów danych, wyników itd.
 • Prosta współpraca z drukarką i ploterem oraz funkcja podglądu wydruku i kreślenia na ploterach.
 • Bogata diagnostyka błędów oraz funkcje ich automatycznego wyszukiwania (zarówno w tabelach jak i na rozwinięciu).
 • Szybki dostęp do danych katalogowych rur, odbiorników, przyborów i armatury.

Wprowadzanie danych
   
    Dane wprowadzane są w formie graficznej na rozwinięciu (Rys. 1.). Niezbędne informacje na temat rysowanych elementów wprowadzane są w tabelach powiązanych z rozwinięciem. Dzięki temu istnieje możliwość edytowania zarówno pojedynczych przewodów, odbiorników, przyborów, armatury jak i całych zaznaczonych grup.

Rys. 1. Wprowadzanie danych w formie graficznego rozwinięcia.

Z każdym wprowadzonym elementem związany jest system kontroli poprawności, jak również system pomocy pozwalający na uzyskanie informacji o wprowadzanej wielkości lub przywołanie odpowiednich danych katalogowych.
W celu usprawnienia wprowadzania danych program wyposażono w:
 • Możliwość jednoczesnego edytowania wielu elementów instalacji.
 • Możliwość korzystania z gotowych bloków.
 • Inteligentne funkcje powielania dowolnych fragmentów rysunku w poziomie (systemy mieszkaniowe) i w pionie (tradycyjne układy pionowe) wraz z przenumerowywaniem pomieszczeń i działek.
 • Możliwość definiowania nieograniczonej ilości własnych bloków składających się z dowolnych fragmentów rysunku.
 • Szybki dostęp do informacji pomocniczych związanych z wprowadzanymi wielkościami.
 • System rozwijanych przycisków usprawniający dostęp do najczęściej używanych elementów instalacji.
 • Funkcję dynamicznego powiązania danych z rysunku z odpowiednimi danymi w tabeli.
 • System wspomagania łączenia przewodów, armatury, odbiorników i innych elementów instalacji.
    Edytowanie danych w formie tabelarycznej daje możliwość indywidualnego ustalania parametrów wielu jednocześnie zaznaczonych elementów rysunku. Dynamiczne powiązanie rysunku z tabelą danych sprawia, że aktualnie edytowany w tabeli element zostaje wyróżniony na rozwinięciu.

Rys. 2. Przykład powielania danych na następne kondygnacje.

  Dostarczona z programem biblioteka typowych fragmentów rysunku (bloków) takich jak pionopiętra, elementy układów mieszkaniowych i rozdzielaczowych pozwala na szybkie tworzenie rozwinięcia. Dodatkowo użytkownik może definiować praktycznie nieograniczoną liczbę własnych bloków składających się z dowolnych fragmentów rysunku. Bloki takie mogą być następnie wykorzystywane w kolejnych projektach.
Dzięki funkcji powielania dowolnych elementów rysunku można np. wprowadzić fragment rozwinięcia instalacji na całej kondygnacji (kolejne piony lub układy mieszkaniowe), a następnie automatycznie utworzyć rozwinięcie i dane dla następnych kondygnacji (Rys. 2).
Grafika i edycja

    Program wyposażony jest w pełni funkcjonalny edytor graficzny umożliwiający kreślenie dowolnych obiektów w tym krzywych i łamanych oparty o system warstw rysunkowych. Umożliwia on także ustalanie parametrów warstw rysunkowych takich jak nazwa, kolor i styl linii, kolor wypełnienia, widoczność, drukowanie, parametry czcionki itp. Możliwe jest także ustawianie indywidualnych cech kreślonych obiektów graficznych. Wykreślone obiekty graficzne można skalować, obracać i przesuwać na ekranie. Edytor graficzny wykorzystuje kursor nitkowy, poziomą i pionową linijkę, kreślenie ortogonalne, siatkę ekranu oraz ustalany skok kursora w celu ułatwienia kreślenia obiektów graficznych.


Rys. 3. Edytor graficzny.

Podkłady budowlane
    Podkłady budowlane mogą być wczytane do programu z plików graficznych rastrowych lub wektorowych albo skanowane bezpośrednio do programu w przypadku dokumentacji papierowej. Aplikacja obsługuje pliki wektorowych AutoCAD�a - w formacie DWG i DXF oraz pliki rastrowe TIF, JPG, BMP, WMF, EMF, GIF, PNG. Program wyposażono w obsługę skanerów zgodnych z technologią TWAIN.
Rys. 4. Wczytanie podkładu budowlanego w formacie AutoCADa - rysunek DWG  
 
Wczytanie papierowej dokumentacji technicznej bezpośrednio do programu jako podkład budowlany za pomocą skanera umożliwia moduł obsługi plików rastrowych. Moduł ten udostępnia aktywną pomoc w doborze rozdzielczości i jakości skanowania oraz zapis skanowanej dokumentacji w wybranym formacie graficznym.

Rys. 5. Skanowanie podkładu budowlanego
    Po skanowaniu lub wczytaniu z pliku rastrowego podkład budowlany może być poddany korekcie (Rys. 6) mającej na celu poprawienie jego czytelności. Moduł obsługi grafiki rastrowej umożliwia korektę jasności, kontrastu oraz wzmocnienia oraz pozwala na stosowanie filtrów umożliwiających wygładzanie rysunku, stosowanie progu przy konwersji do rastra  czarno-białego, usuwanie śmieci z rusunku po skanowaniu i wiele innych. Jednoczesna obserwacja oryginału, poszczególnych etapów korekcji i wersji skorygowanej w postaci próbki umożliwia obserwację poszczególnych etapów korekcji i wybranie optymalnego wariantu poprawy czytelności wczytanego podkładu budowlanego.
Rys. 6. Korekcji rastrowego podkładu budowlanego
 
 
 Rys. 7. Funkcje poziomowania i skalowaniarastrowego podkładu budowlanego.
    Wczytany i skorygowany podkład budowlany może być poddany obróbce wymiarowej (Rys. 6) polegającej na skalowaniu, przycinaniu, poziomowaniu i obracaniu. Etap ten jest szczególnie ważny ponieważ umożliwia on wykorzystanie wczytanego podkładu budowlanego przy wprowadzaniu danych graficznych do programu. Prawidłowe skalowanie i poziomowanie podkładu pozwala na poprawne wczytanie długości poszczególnych przewodów instalacji. Program udostępnia wygodne narzędzia skalowania i poziomowania wczytanych podkładów budowlanych (Rys. 7).   Rysowanie rzutów
Rys. 8. Rzut kondygnacji z naniesionymi odbiornikami i przyborami.
      Interesującą funkcja programu Audytor H2O jest możliwość nanoszenia wyników obliczeń na rzuty kondygnacji (Rys. 8). W tym celu należy narysować rzut kondygnacji a następnie nanieść na nim odbiorniki, przybory, rury i inne elementy instalacji . Po wykonaniu obliczeń program poda średnice przewodów oraz nastawy zaworów.
Jeżeli projektant dysponuje podkładami rzutów kondygnacji narysowanymi przy pomocy programów tworzących pliki DWG, DXF, TIF, JPG, BMP, WMF, EMF, GIF, PNG (AutoCAD, CorelDRAW, MS Word itp), to mogą być one wczytane do programu Audytor H2O. Pozwala to na nawiązanie ścisłej współpracy między architektem i projektantem instalacji wodociągowych i przyczynia się do znacznego skrócenia procesu projektowania. Korzystając z funkcji wczytywania do programu plików WMF zarówno na rozwinięciu jak i na rzutach kondygnacji można umieścić dowolne rysunki, teksty i tabele utworzone przy pomocy innych programów pracujących w środowisku MS Windows.
Kontrola danych i wyników obliczeń
     Podczas wprowadzania danych program prowadzi bieżącą kontrolę ich poprawności.  Pozwala to na znaczne ograniczenie ilości błędów. W trakcie obliczeń przeprowadzana jest pełna kontrola poprawności danych.
    W wyniku kontroli danych i wyników powstaje lista wykrytych błędów, w której zawarte są informacje o typie błędu i miejscu jego występowania. Bogata diagnostyka błędów daje projektantowi możliwość dokonania pełnej oceny jakości projektu.
 
    Program wyposażono w mechanizm szybkiego wyszukiwania miejsca,  w którym wystąpił błąd (automatyczne odnalezienie tabeli, wiersza i kolumny z błędnymi danymi oraz wskazanie błędnego elementu na rozwinięciu).
   
Wyniki obliczeń   Rys. 9. Podgląd kreślenia wyników obliczeń.  
    Wyniki obliczeń prezentowane są zarówno w formie graficznej jak i tabelarycznej. Format etykiet poszczególnych elementów instalacji może być dowolnie modyfikowany (wybór wyświetlanych wartości, kolor, wielkość czcionki itd.). Również zawartość wszystkich tabel może być formatowana (wybór pokazywanych kolumn i wierszy, wybór wielkości czcionek) oraz sortowana wg dowolnego klucza.     Wyniki obliczeń mogą być wykreślone na ploterze lub na drukarce. Użytkownik może wybrać skalę rysunku oraz skorzystać z podglądu kreślenia aby stwierdzić jak rozwinięcie zostanie narysowane na papierze. W przypadku gdy rysunek nie mieści się na jednym arkuszu papieru program kreśli rozwinięcie kolejnymi fragmentami, które następnie można skleić w całość. Dzięki temu korzystając nawet z najprostszej drukarki w formatu A4 można uzyskać duże rysunki.
Program wyposażono również w funkcję zapisywania rysunków w formacie DWG i DXF. Tak zapisane rysunki mogą być następnie wczytane np. do programu AutoCAD. Rysunek w formacie DWG lub DXF jest podzielony na warstwy, a typowe elementy instalacji zapisane są w postaci bloków.     Tabele z wynikami obliczeń mogą być drukowane jak również przenoszone do innych aplikacji pracujących w środowisku Windows (np. arkusza kalkulacyjnego, edytora tekstów itd.). Funkcja podglądu wydruku umożliwia obejrzenie wyglądu stron przed drukiem na papierze.
 
Dane katalogowe
W aktualnej wersji programu zamieszczono dane katalogowe następujących firm:
Producenci armatury:

AED COMAP DANFOSS HERZ HONEYWELL
KAN KISAN OVENTROP PURMO TOUR&ANDERSON
WAVIN

Producenci rur:

AQUATHERM BANNINGER COMAP COPRAX EKOPLASTIK
GEBERIT HEPWORTH HYDROPLAST IMI KAN
KISAN KOLMET METZER NIBCO OVENTROP
PURMO REHAU TECE UPONOR WAVIN
      Katalogi programu są sukcesywnie uzupełniane. Prosimy firmy oraz indywidualnych użytkowników programu o nadsyłanie danych katalogowych urządzeń, które chcieliby Państwo znaleźć w kolejnych wersjach programu.

 Pobierz wersję demonstracyjną programu     Zamów pełną wersję programu!
 

   Katalog firm

 • AFRISO

  AFRISO Sp. z o.o. jest częścią międzynarodowej Grupy AFRISO, istniejącej na r…
  AFRISO
 • Esbe

  Jesteśmy producentem zaworów i siłowników ESBE. 1- go stycznia…
  Esbe
 • Samsung

  Dział Klimatyzacji Samsung Electronics Polska oferuje pełną gamę system&oacut…
  Samsung