[ Zamknij ]

Nowe zasady dotyczące cookies
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów na stronie Polityka Prywatności.


rejestracja

Problemy z instalacją grzewczą, a jej odpowietrzenie

Opublikowano: 31.01.2012
image

Najpowszechniejszym medium instalacyjnym jest woda z uwagi na jej właściwości fizyczne (ciepło właściwe), dostępność oraz koszt. Niekiedy stosujemy mieszaniny wody z glikolem jako zabezpieczenie antyzamrożeniowe. Warto zdać sobie sprawę z właściwości, które powodują problemy w zastosowaniu wody jako nośnika ciepła. Jednym z takich problemów jest powietrze w instalacji.

 

 

 

W jaki sposób gazy dostają się do instalacji w systemie zamkniętym?
Okazuje się, że możliwych dróg wnikania gazów do naszych instalacji jest bardzo dużo. Jedną z nich jest niewątpliwie napełnianie instalacji wodą zawierającą ogromne ilości powietrza. Należy pamiętać, iż przed napełnieniem instalacji w rurach znajduje się powietrze, które nigdy nie zostanie całkowicie usunięte przez system odpowietrzający.
Wszelkie czynności konserwacyjne (czyszczenie filtrów, odpowietrzanie grzejników, itp.) powodują ubytki eksploatacyjne wody, co prowadzi do konieczności jej uzupełnienia. Świeża woda zawiera ok. 22,1 ml/l gazów w formie rozpuszczonej, które wskutek podwyższonej temperatury wytrącają się następnie w postaci mikropęcherzyków powietrza. O dużej zawartości powietrza w wodzie świadczy jej silne zmętnienie oraz mleczna barwa. Bardzo często przyczyną zapowietrzania się instalacji jest nieprawidłowo funkcjonujący system utrzymania ciśnienia. Taki stan rzeczy może wynikać z błędnego doboru urządzeń lub częściej z ich wątpliwej jakości. W praktyce spotykamy się z problemami powstałymi wskutek obydwu nieprawidłowości. Instalacje w systemie zamkniętym powinny pracować ciągle w warunkach nadciśnienia, co chroni je przed zasysaniem powietrza z zewnątrz.
Do najczęściej spotykanych przyczyn tworzenia się warunków podciśnienia w instalacji należą:

 • zbyt mała pojemność naczynia wzbiorczego,
 • nieprawidłowa lokalizacja naczynia wzbiorczego,
 • nieodpowiednia wartość ciśnienia wstępnego (p0),
 • przenikanie powietrza przez membranę w wyniku dyfuzji,
 • zbyt niska wartość ciśnienia napełniania (pa),
 • źle dobrany zawór bezpieczeństwa.

 

Dodatkowo należy uwzględnić reakcje chemiczne, wskutek których powstają również gazy oraz wytrącają się pęcherzyki powietrza w wyniku podwyższonej temperatury czynnika (np. na ściankach wymiennika kotła) lub różnicy ciśnień (np. na zwężkach).

 

Formy występowania gazów – prawo Henry’ego
Gazy mogą występować w wodzie jako swobodne pęcherzyki lub rozpuszczone molekuły. Czy ktoś zastanawiał się nad
tym – od czego zależy forma występowania gazów? Woda ma naturalną własność do absorpcji gazów, a zjawisko to zostało odkryte już na początku XIX wieku przez angielskiego fizyka i chemika – Williama Henry’ego. Forma występowania gazów zależna jest od temperatury oraz ciśnienia wody. Wraz ze wzrostem temperatury wody maleje rozpuszczalność gazów, co powoduje ich desorbcję w postaci pęcherzyków powietrza. Zależność ta jest odwrotna w przypadku ciśnienia – obniżanie ciśnienia powoduje to samo zjawisko, co podnoszenie temperatury. W życiu codziennym również możemy zaobserwować oba zjawiska. Wystarczy podgrzać wodę w garnku lub otworzyć butelkę wody gazowanej, aby zobaczyć efekt tworzenia się pęcherzyków powietrza.
W związku z powyższym ciśnienie w danym punkcie instalacji będzie wpływało na formę występowania gazów. Stwierdzono, iż może ono występować w trzech postaciach jako:
 • wolne powietrze,
 • mikropęcherze powietrza,
 • w formie rozpuszczonej.
Wolne powietrze dostaje się do instalacji w wyniku jej napełniania lub uzupełniania oraz na drodze dyfuzji poprzez wszelkiego rodzaju nieszczelności. Mikropęcherze powietrza często określane w środowisku branżowym jako tzw. „bąble” o rozmiarach od 0,01 do 0,2 mm powstają w wyniku zmiany temperatury lub ciśnienia w instalacji.


Przykładowo, podwyższenie temperatury wody w instalacji od 10˚C do 70˚C przy stałym ciśnieniu równym 2 bary powoduje obniżenie rozpuszczalności gazów z wartości 56 ml/l do wartości 26 ml/l, co oznacza, że 30 ml powietrza w formie związanej w 1 l wody ulegnie desorpcji i będzie krążyć w instalacji w formie mikropęcherzyków powietrza. Obniżenie ciśnienia będzie miało bardzo podobne konsekwencje.


Prawo Henry’ego opisuje rozpuszczalność gazów – przesycenie istnieje powyżej krzywych Henry’ego (rys. 1 ). Rozpuszczone gazy ulegają tam desorpcji i stają się pęcherzykami powietrza. W przypadku niedosycenia wszystkie gazy ulegają rozpuszczeniu. Podsumowując, patrząc na rys. 1 , wszystko co pod krzywą to powietrze rozpuszczone w wodzie i im wyższa temperatura, tym mniej jest powietrza rozpuszczonego w wodzie oraz im niższe ciśnienie, uzyskujemy ten sam efekt. Czyli pęcherze powietrza będą powstawały wówczas, jeśli temperatura będzie wysoka i/lub ciśnienie niskie (ciśnienie statyczne). Takie wnioski pozwolą nam na dobór odpowiednich urządzeń do usuwania powietrza zarówno w instalacjach grzewczych czy chłodniczych.

 

Rys. 1. Rozpuszczalność azotu w wodzie wg prawa Henry'ego.


Jakie są konsekwencje obecności powietrza w instalacji?

Korozja – wróg nr 1
Głównymi składnikami powietrza są azot (78%) oraz tlen (21%), które stanowią zupełnie różne zagrożenie dla systemów HVAC. Tlen jest pierwiastkiem o bardzo wysokim wskaźniku reaktywności, dlatego w instalacji bardzo szybko będzie reagował z żelazem, tworząc produkty korozji wg poniższych reakcji:

2Fe+O2+2H2O→2Fe(OH)2
6Fe(OH)2+O2→2Fe3O4+6H2O
4Fe3O4+O2→6Fe2O3


Okazuje się, że tlen (O2) powoduje korozję, aż do momentu obniżenia jego zawartości do wartości granicznej równej 0,07 ml/l. Na rys. 2 możemy zauważyć, iż już po niespełna 3 h od momentu napełnienia instalacji cała ilość tlenu przereaguje, tworząc produkty korozji. Korozja jest procesem ciągłym, gdy nie skupimy się na wyeliminowaniu jej przyczyn – tzn. na zapobieganiu wnikania powietrza do instalacji oraz jego skutecznym usuwaniu, to cały czas będziemy walczyć z jej skutkami.

Rys. 2. Zjawisko korozji elementów instalacji.


Procesy korozyjne przebiegają gwałtownie w kilku etapach, tworząc bardzo szybko magnetyt (Fe3O4) koloru czarnego, a następnie rdzę w postaci hematytu (Fe2O3) koloru czerwonego. Produkty korozji magnetyt (od 5 do 500 μm) i hematyt osadzają się w miejscach, gdzie jest mała prędkość przepływu np. w wymiennikach kotłów, na powierzchni grzejników oraz mają skłonność przywierania do powierzchni będących pod wpływem pola magnetycznego np. w korpusie pompy czy na elektrozaworach. W konsekwencji dochodzi do blokowania armatury, spadku wydajności oraz wysokości podnoszenia pomp, co wpływa bezpośrednio na obniżenie efektywności systemu grzewczego czy chłodniczego.
Należy pamiętać również, iż cząstki korozji (hematyt) potrafią przybierać dosyć pokaźne rozmiary, co może prowadzić do zniszczeń armatury oraz pomp cyrkulacyjnych w wyniku procesów erozyjnych oraz ich zablokowania i braku chłodzenia przez przepływające medium. Na rys. 3 przedstawiono wielkości otworów dla poszczególnych nastaw zaworu termostatycznego – i tak na przykład wielkość otworu przy nastawie 6 wynosi 6,5 mm, ale dla nastawy 1 to jest już zaledwie 1 mm, co uświadamia nas, jak duże jest ryzyko zablokowania armatury przez produkty korozji.
Niestety najbardziej kosztowne elementy instalacji (źródło ciepła/chłodu, pompy, zawory regulacyjne, odbiorniki końcowe) wykonane są z elementów podatnych na zjawisko korozji. Koszty serwisu bądź wymiany urządzeń są niewspółmierne do kosztów urządzeń zabezpieczających instalację przed takimi problemami, co powinno skłaniać do refleksji na ten temat.

Rys. 3. Wielkość otworów zaworu termostatycznego dla poszczególnych nastaw.  


Hałas w instalacji powoduje obniżenie komfortu
Drugim równie groźnym pierwiastkiem o przeważającym udziale w składzie powietrza jest azot (N2), który nie ma tak wysokiego stopnia reaktywności, dlatego jego obecność w wodzie jest na stałym poziomie – zmienia się tylko jego forma występowania w zależności od temperatury i ciśnienia, co zostało już opisane. Wszelkie pęcherzyki i mikropęcherzyki powietrza występujące w instalacji są odpowiedzialne za efekt „stukania” w rurach oraz tzw. efekt „kaskady” – bulgotania w grzejnikach. Ponadto krążące po instalacji pęcherze powietrza powodują inne, bardzo niebezpieczne konsekwencje, które początkowo zakłócają pracę instalacji, a następnie mogą prowadzić do poważnych awarii. Duże bąble powietrza dysponują większą wysiłą wyporności i dlatego najczęściej przemieszczają się w górnych częściach systemu. Natomiast malutkie mikropęcherzyki powietrza są porywane przez strumień wody i cały czas krążą po całej instalacji. Obecnie dużą wagę przywiązuje się do zapewnienia maksymalnego komfortu w miejscach przebywania ludzi – takie rozwiązania zwiększają atrakcyjność budynku, często udokumentowaną np. certyfikatami LEED, BREAM. Już nie tylko dla sal kinowych i konferencyjnych wymagany jest odpowiedni poziom akustyki – brak hałasu jest standardem dla nowoprojektowanych budynkach. Dlatego obecność powietrza w instalacji jest tak istotnym problemem, mającym negatywny wpływ na systemy HVAC.

 

Spadek efektywności systemu
Całkowita efektywność systemu HVAC zależy od wielu innych czynników – m.in. od efektywności systemu dystrybucji oraz samego stopnia wymiany ciepła. Niestety olbrzymi negatywny wpływ w obniżaniu całkowitej sprawności mają pęcherzyki powietrza. Mikropęcherzyki powietrza mają skłonność do osadzania się na wewnętrznych powierzchniach wymienników ciepła oraz odbiorników końcowych np. grzejników, co prowadzi do obniżenia efektywności systemu. Powietrze jest doskonałym izolatorem, dlatego wymiana ciepła jest zdecydowanie ograniczona. Zapowietrzony grzejnik (rys. 4b ) to nie tylko problem ograniczonej jego mocy, ale również jego negatywny wpływ na źródło ciepła. W kotłach kondensacyjnych
ogromne znaczenie dla jego efektywności odgrywa temperatura powrotu czynnika. W przypadku zapowietrzonych grzejników temperatura czynnika na powrocie jest zdecydowanie wyższa wskutek braku możliwości przepływu i odbioru ciepła przez grzejnik (rys. 4b ), czyli można się pokusić o stwierdzenie, że zapowietrzony grzejnik powoduje zwiększone koszty eksploatacyjne przez podwyższanie temperatury powrotu oraz nie zapewnia odpowiedniego komfortu, ponieważ jego wydajność grzewcza jest znacząco ograniczona. Krążące po instalacji „poduszki powietrzne” powodują również zakłócenia cyrkulacji wody w wyniku zmniejszonego przekroju rur oraz obniżają wysokość podnoszenia oraz wydajność pomp.
Wpływają także destrukcyjnie na żywotność pomp z uwagi na utrudnione chłodzenie pomp oraz zużywanie łożysk i wszelkiego rodzaju uszczelnień. Mogą również w wyniku efektu Venturiego (nagłej zmiany ciśnienia np. na pompach, zwężkach, zaworach termostatycznych) wywoływać kawitację. Miejscowe obniżenie ciśnienia poniżej wartości krytycznej powoduje nagłe tworzenie się pęcherzy powietrza, a następnie ich zanikanie w strefie wyższego ciśnienia. Podczas zanikania pęcherzyków w czasie ok. 0,001 s ciśnienie może osiągnąć wartość 350 MPa, powodując mikroeksplozje, które niszczą mechanicznie urządzenia (np. pompę, zawór).

   

Rys. 4. Zdjęcie z kamery termowizyjnej:

4a. grzejnika o mocy 800 W

4b. grzejnika o mocy 53 W.


Brak możliwości równoważenia hydraulicznego i diagnostyki instalacji
Nikogo nie trzeba przekonywać do konieczności wykonania równoważenia hydraulicznego instalacji w celu zapewnienia prawidłowej jej pracy. Aby osiągać wymaganą moc cieplną we wszystkich odbiornikach przy ich pełnym obciążeniu, wymagane jest uzyskanie odpowiednich przepływów czynnika w poszczególnych częściach systemu. Ma to również istotne znaczenie z punktu widzenia właściwego rozruchu instalacji np. po nocnym obniżeniu. W przypadku instalacji niezrównoważonej hydraulicznie czasy, po których zostanie osiągnięta wymagana temperatura będą zdecydowanie wydłużone. Niekiedy jednak osoby zajmujące się uruchamianiem instalacji i przekazaniem jej do eksploatacji zapominają o tym, że nawet dysponując najlepszym sprzętem pomiarowym oraz najbardziej zaawansowanymi metodami równoważenia, nie są w stanie wykonać tych czynności poprawnie, gdy w instalacji znajdują się miliardy pęcherzyków powietrza.
Okazuje się, że odchyłka pomiarów wielkości przepływu jest na tyle duża, iż uznanie takiego wyniku pomiaru za dostatecznie dobry, jest niedopuszczalne. Norma PN-EN 14336 „Instalacje ogrzewcze budynków – instalacja i przekazanie do eksploatacji wodnego systemu grzewczego” określa w tabeli G.1 dopuszczalne odchyłki wyników pomiarów przepływu. Dlatego coraz częściej wyspecjalizowane firmy sięgają po sprawdzone metody usuwania powietrza na etapie poprzedzającym procedury równoważenia instalacji. Co nie oznacza, że powietrze wystarczy usunąć w momencie uruchomienia instalacji tak, aby można było zrównoważyć instalację. Systemy HVAC powinny być wyposażone w systemy usuwania powietrza w trybie ciągłym, co pozwoli na właściwą ich diagnostykę w przypadku wystąpienia jakichkolwiek problemów eksploatacyjnych. Wszystkie wymienione skutki obecności powietrza w instalacji prowadzą do obniżenia jej efektywności oraz wpływają bezpośrednio na wysokie koszty obsługi i nadzoru w czasie eksploatacji.
Wszelkiego rodzaju zakłócenia podczas eksploatacji systemu powodują niezadowolenie użytkownika, dlatego warto odpowiednio wcześniej zabezpieczyć swoją instalację.

 

 

Autor: Grzegorz Onyszczuk, Sławomir Świątecki
Źródło: InstalReporter, listopad 2011 (18)KONTAKT

InstalReporter

Katalog firm

 • LG Electronics Polska

    LG Electronics, Inc. LG Electronics, Inc. jest światowym liderem wśr…
  LG Electronics Polska
 • Alfa Laval Polska Sp z o.o.

  Alfa Laval na rynku polskim działa od około 100 lat. Pierwsze biuro zostało z…
  Alfa Laval Polska Sp z o.o.
 • Inelco Polska

  Inelco Heaters ApS jest duńską firmą, założoną w 1981r. w miejscowości Fjerr…
  Inelco Polska

Produkty