[ Zamknij ]

Nowe zasady dotyczące cookies
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów na stronie Polityka Prywatności.


rejestracja

Normy i przepisy: rss

1 2 3
Następny
Temat
w góręw dół
A - Z
Zbiór instalacji sanitarnych, grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych określa się niekiedy mianem układu krwionośnego budynku.
Przedstawiamy wykaz aktualnych Polskich Norm dla ogrzewnictwa
Piece i wkłady powinny być instalowane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej
Minął miesiąc od wprowadzenia w Europie obowiązku etykietowania energetycznego gazowych, olejowych i zasilanych elektrycznie nowych urządzeń grzewczych.
PN-B-02414:1999 - Ogrzewnictwo i ciepłownictwo -- Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych systemu zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi -- Wymagania
W związku z wymogami Dyrektywy ErP * przypominamy, że od 1 sierpnia 2015 r. wysokość współczynnika sprawności energetycznej pomp obiegowych...
Istnieje wiele certyfikatów potwierdzających jakość. Wśród nich można wymienić DIN EN ISO 9001 i 9002, które zapewniają klientowi informacje, pozwalające na określenie poziomu jakości. Wymaga to oczywiście wysokiego poziomu kwalifikacji...
25 grudnia weszła w życie ustawa o prawach konsumenta. Jej przepisy porządkują i poszerzają dotychczasowe obowiązki informacyjne przedsiębiorcy wobec konsumenta oraz wprowadzają zmiany do k.c. w zakresie odpowiedzialności za jakość rzeczy sprzedanej
We wrześniu 2015 roku zaczną obowiązywać Rozporządzenia UE ErP (Energy rated Products) nr 2009/125/EC - dla urządzeń o mocy do 400kW, oraz Eco Etykietowania (Ecolabelling) nr 2010/30/EC - dla urządzeń do 70 kW oraz dla zbiorników do 500l....
W ostatnich kilku latach coraz częściej widuję koncepcje, projekty czy oferty realizacji kotłowni i instalacji większej mocy, czyli powyżej 70 kW, w dwóch wersjach
Jednym z najważniejszych kryteriów przy zakupie pelletu drzewnego jest jego jakość, wyrażająca się w spełnianiu określonych właściwości opałowych, kaloryczności surowca czy niskiej podatności na kruszenie...
Zmieniające się przepisy dotyczące warunków wprowadzania na rynek Unii Europejskiej pomp stosowanych w instalacjach grzewczych, chłodniczych i klimatyzacyjnych dotyczą zarówno pomp bezdławnicowych, jak i pomp dławnicowych, a dokładniej silników, które te pompy zasilają...
Wywiad z Włodzimierzem Szymczakiem, prezydentem elektem Europejskiej Rady Inżynierów Budownictwa (ECCE).
Aby samodzielnie wykonywać funkcje techniczne w budownictwie trzeba zostać wpisanym do właściwego rejestru centralnego, na podstawie decyzji wydanej przez izbę samorządu zawodowego. W przedmiotowym zaświadczeniu, wydawanym przez izbę znajduje się również termin ważności uprawnień.
Czy w przypadku budowy systemu fotowoltaicznego na dachu budynku inwestor będzie musiał uzyskać decyzję o warunkach zabudowy (WZ)? Zdaniem Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego, w określonych przypadkach tak.
W oczekiwaniu na regulacje ustawy OZE, niektóre samorządy już dziś starają się wspierać nowoczesne i energooszczędne rozwiązania grzewcze poprzez dofinansowanie inwestycji nawet do 100%!
Pieniądze z Unii Europejskiej w latach 2014-2020 będą wydawane w inny sposób niż dotychczas. Będzie więcej poręczeń niż dotacji, a podziałem większości środków mają się zająć samorządy. Tak też będzie w przypadku Europejskiego Funduszu Społecznego.
Rząd przyjął nowelizację Prawa energetycznego, tzw. mały trójpak. Zobacz jego projekt
Siedem banków będzie udzielać kredytów na energooszczędne mieszkania i domy, do których 300 mln zł dopłaci Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Program będzie trwał do 2018 roku, a pierwsze kredyty zostaną uruchomione za miesiąc.
W przypadku polityki Unijnej dotyczącej odnawialnych źródeł energii kluczowa będzie dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych.
Ubiegający się o dopłatę do kredytów na energooszczędne domy i mieszkania będą musieli udowodnić, że roczny wskaźnik zapotrzebowania na energię użytkową do celów ogrzewania i wentylacji (EUco) nie przekracza 15 lub 40 kWh/m2.
W imieniu Polskiej Organizacji Rozwoju Technologii Pomp Ciepła (PORT PC) zapraszamy do zapoznania się z informację prasową dotyczącą Decyzji Komisji Europejskiej w sprawie sposobu liczenia OZE dla pomp ciepła oraz szacowania współczynnika SPF. Jest to niezwykle istotna wiadomość dla branży, dlatego serdecznie zachęcam do zapoznania się z jej treścią. Do informacji prasowej załączona została również pełną treść dokumentu KE.
Zadaniem projektantów instalacji c.o. jest takie zaprojektowanie instalacji aby spełniała wymagania techniczne oraz aby zapewniła użytkownikom niezawodne jej działanie. W przypadku budownictwa jednorodzinnego obecnie najczęściej stosuje się wodne instalacje centralnego ogrzewania lub ogrzewanie podłogowe.
Pod koniec stycznia 2013 SPIUG przekazał do Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, Ministerstwa Gospodarki , Kancelarii Sejmu, Senatu i Prezydenta, pisma w sprawie niepokojących zjawisk związanych z ograniczaniem możliwości instalacji indywidualnych urządzeń grzewczych w budynkach.
Artykuł stanowi próbę odpowiedzi na pytanie: czy wytwórcą energii w mikroinstalacji może być wyłącznie osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej, czy także osoba prowadząca taką działalność w tym zakresie.
Zmiana zasad dofinansowania i uproszczenie procedur składania wniosków przez NFOŚiGW
Kiedy według wiceministra gospodarki Tomasza Tomczykiewicza zostanie przyjęty przez rząd projekt ustawy o OZE? Czy uda się przyjąć duży trójpak energetyczny, na który składają się projekty ustawy o OZE, Prawa energetycznego i Prawa gazowego jeszcze w I półroczu 2013 roku?
Cały świat poszukuje sposobów na redukcję zużycia tradycyjnych źródeł energii. W Polsce od kilku miesięcy trwają pracę nad ustawą o odnawialnych źródłach energii (OZE), która może nie tylko pozytywnie wpłynąć na środowisko, ale także wydatki Polaków. Poruszono kwestię wysokich wydatków na ogrzewanie. Według raportu Millward Brown SMG KRC "Polacy a wydatki na ogrzewanie", przygotowanego w ramach kampanii firmy Danfoss "Odyskaj kontrolę" aż 5 mln Polaków w ostatnim sezonie grzewczym wydawało miesięcznie na ogrzewanie ponad 650 zł. 35% łącznie za rachunki za ogrzewanie zapłaciło ponad 2000 zł. Zachęcamy do zapoznania się z załączonym materiałem.
Celem etykietowania energetycznego jest oddziaływanie na świadomość konsumentów dotyczącą rzeczywistego zużycia energii przez produkty i wynikających z tego skutków. Etykietowanie wpływa na podejmowane przez konsumentów decyzje dotyczące energooszczędnych i przyjaznych środowisku zakupów.
Rozmowa z prof. dr. hab. Zygmuntem Niewiadomskim, przewodniczącym Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Budowlanego o zmianach koniecznych w polskim prawie budowlanym.
Dlaczego warto rozważyć zastosowanie pomp ciepła w budynkach o szczytowej mocy cieplnej powyżej 50 kW położonych w miastach w świetle wymagań ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej i najnowszych przepisów „Prawa budowlanego”?
Jakie są szanse na rozwój rynku hydroenergetyki w naszym kraju w perspektywie wprowadzenia w życie ustawy o odnawialnych źródłach energii? Zobacz co sądzi wiceprezes Towarzystwa Rozwoju Małych Elektrowni Wodnych Radosław Koropis.
Projekt ustawy o OZE przewiduje wprowadzenie nowego systemu wsparcia dla producentów zielonej energii w mikro- i małych instalacjach OZE w postaci taryf gwarantowanych.
W dniu 25 października 2012 Unia Europejska przyjęła dyrektywę 2012/27/EU w sprawie efektywności energetycznej i opublikowała ją w Dzienniku Urzędowym UE w dniu 14 listopada. W związku z tym wejdzie ona w życie 4 grudnia 2012 roku.
Projekt prawa o wydobywaniu ropy i gazu, w tym z łupków, jest na etapie opracowywania, a konsultacje z branżą zaplanowane – Ministerstwo Środowiska odpowiada Organizacji Polskiego Przemysłu Poszukiwawczo – Wydobywczego.
Firmy z branży fotowoltaicznej mogą wykorzystać spejalistyczne programy do projektowania systemów fotowoltaicznych, generowania prognoz uzysku energii i analiz finansowych.
Środowiska działające na rzecz rozwoju odnawialnych źródeł energii (OZE) w Polsce oczekują od wielu lat, iż Rząd RP zaproponuje i przeprowadzi przez procedurę parlamentarną ustawę o odnawialnych źródłach energii, która określi długofalową, stabilną perspektywę rozwoju tego sektora energetyki i wprowadzi elementarny ład prawny, w szczególności w odniesieniu do długofalowej strategii wsparcia dla obecnie funkcjonujących i planowanych do realizacji instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii - informuje Polska Izba Gospodarcza Energetyki Odnawialanej.
Wciąż brakuje w Polsce energooszczędnych domów. 94 proc. inwestycji nie ma podstawowych rozwiązań, które mogłyby obniżyć koszty ich utrzymania– wynika z danych Home Broker. Zmienić miałoby to unijne prawo, które za 8 lat zacznie obowiązywać w Polsce.
Podczas spotkania, które odbyło się 19 października 2012r. w Ministerstwie Gospodarki, prezes EBOiR Suma Chakrabarti pozytywnie ocenił rozwój efektywności energetycznej i OZE w Polsce, a także zapowiedział dalsze wspieranie naszego kraju w tym zakresie.
Na stronach Rządowego Centrum Legislacji ukazał się nowy projekt ustawy o OZE oraz uwagi zgłaszane do projektu przez poszczególne ministerstwa.
Ministerstwo Gospodarki w opublikowanym właśnie projekcie ustawy wporwadzającej ustawy z trójpaku energetycznego zaprezentowało wartości współczynników korekcyjnych dla poszczególnych odnawialnych źródeł energii na lata 2013-2017.
Ministerstwo Gospodarki upubliczniło nowy projekt ustawy o OZE i poinformowało o zakończeniu prac nad ustawą. Obecny projekt podtrzymuje generalnie założenia projektu z lipca br., jednak wprowadza także kilka zmian i nowości.
W nowym projekcie ustawy o OZE Ministerstwo Gospodarki ograniczyło wysokość wsparcia dla dużych farm fotowoltaicznych i jednocześnie zwiększyło wsparcie dla małych instalacji PV
W najnowszym projekcie ustawy o OZE resort gospodarki nieznacznie zmienił podział grup instalacji OZE w zakresie współczynników korekcyjnych, w kliku miejscach wprowadzając nowe wartości współczynników.
Ministerstwo Gospodarki zakończyło prace nad przygotowaniem ustawy o odnawialnych źródłach energii (ustawa o OZE). Dokument zostanie przekazany na Komitet do Spraw Europejskich. Kolejnym etapem będzie skierowanie projektu pod obrady Komitetu Stałego Rady Ministrów i Rady Ministrów, a następnie do prac legislacyjnych w Parlamencie.
Ograniczenie konkurencji na rynku energii, ryzyko obniżenia rentowności inwestycji oraz brak przepisów chroniących projekty już realizowane – to główne zarzuty wysuwane przez przedstawicieli wiatrakowej branży wobec najnowszej wersji projektu ustawy o odnawialnych źródłach energii. Mimo to przedsiębiorcy z niecierpliwością czekają aż trafi do parlamentu i tam będą lobbować za zmianami.
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE z dnia 24 listopada 2010 roku w sprawie emisji przemysłowych (tzw. „Dyrektywa IED”) wprowadziła szereg bardzo istotnych zmian do dotychczasowej regulacji dotyczącej zintegrowanej ochrony środowiska.
OPINIA. Ministerstwo Gospodarki po wakacjach chce jak najszybciej wrócić do prac nad trzema ustawami energetycznymi, tak by nowe przepisy obowiązywały już od początku 2013 roku. Zanim to nastąpi, przyglądamy się jednemu z najbardziej kontrowersyjnych sposobów pozyskiwania energii odnawialnej – współspalaniu biomasy z węglem.
OPINIA. Po wielomiesięcznym, gorączkowym oczekiwaniu na ostateczną odsłonę projektu ustawy o odnawialnych źródłach energii, Ministerstwo Gospodarki 27 lipca 2012 roku przedstawiło znacznie zmodyfikowany w stosunku do pierwotnej wersji projekt ustawy.
Stanowisko Stowarzyszenia Producentów i Importerów Urządzeń Grzewczych (SPIUG), Polskiej Organizacji Rozwoju Pomp Ciepła (PORT PC) i Polskiego Stowarzyszenia Pomp Ciepła (PSPC) w sprawie II wersji projektu Ustawy o Odnawialnych Źródłach Energii
Wyświetlaj: 10 | 20 | 50 wyników
temat
w góręw dół
A - Z
1 2 3
Następny

Katalog firm

 • AFRISO

  AFRISO Sp. z o.o. jest częścią międzynarodowej Grupy AFRISO, istniejącej na r…
  AFRISO
 • Esbe

  Jesteśmy producentem zaworów i siłowników ESBE. 1- go stycznia…
  Esbe
 • Samsung

  Dział Klimatyzacji Samsung Electronics Polska oferuje pełną gamę system&oacut…
  Samsung

Nauka i biznes