[ Zamknij ]

Nowe zasady dotyczące cookies
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów na stronie Polityka Prywatności.


rejestracja

Źródła finansowania OŹE

Opublikowano: 16.08.2010
image

Realizacja zobowiązań unijnych 3x20, w tym wzrost udziału energii elektrycznej przy wykorzystaniu Odnawialnych Źródeł Energii w ilości energii elektrycznej ogółem do 7,5% w 2010 r. i 15% w 2020 r., powoduje, że utrzymane zostaną preferencje do budowy i eksploatacji OŹE, w tym elektrowni wiatrowych.


Energetyka wiatrowa stanowi istotną gałąź rozwijającego się dynamicznie sektora energetyki odnawialnej. Rozwój energetyki wiatrowej, tak jak i pozostałych OŹE, wynika z polityki zrównoważonego rozwoju UE i zakładanych celów klimatyczno-energetycznych, w szczególności dyrektywy PE i Rady 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych (...), będącej jednym z elementów tzw. pakietu klimatyczno-energetycznego. Rozwój energetyki wiatrowej w decydu­jący sposób wpływa na zwiększenie wykorzystania OŹE oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych.

UE określiła założenia dla krajów członkowskich w zakresie energetyki w perspektywie 2020 r., w tym m.in.: 20% redukcję zużycia energii pierwotnej; 20% udział energetyki odnawialnej w całkowitym zużyciu różnych rodzajów energii; 20% redukcję emisji gazów cieplarnianych (w tym ograniczenie emisji GO2 o 20%). Dla Polski obligatoryjnym Narodowym Celem Wskaźnikowym jest m.in. 10% udziału zużycia biopaliw w transporcie oraz 15% udziału OŹE w strukturze źródeł energii do 2020 r., w tym 7,5% dla energii elektrycznej wytworzonej w OŹE w produkcji energii elektrycznej ogółem do 2010 r., co odpowiada udziałowi 10,4% w energii elektrycznej sprzedanej odbiorcom końcowym.

Należy oczekiwać wzrostu stabilności mechanizmów wsparcia oraz większej płynności rynku zielonych certyfikatów. Dostępność technologii, niskie koszty eksploatacyjne, niemal bezobsługowa eksploatacja oraz doświadczenia innych krajów wskazują, że sektor energetyki wiatrowej będzie główną gałęzią rozwoju wytwarzania energii elektrycznej w OŹE. W perspektywie, po 2015 r. boom inwestycyjny OŹE grozi nadpodażą zielonych certyfikatów i ryzykiem spadku ich cen.

Ewentualny spadek cen zielonych certyfikatów może zostać zrekompensowany uwzględnieniem kosztów środowiskowych w kosztach produkcji energii elektrycznej w źródłach konwencjonalnych we wspomnianym systemie handlu uprawnieniami do emisji, co znacznie podniosłoby konkurencyjność OŹE.

Koszt wybudowania siłowni wiatrowej w przeliczeniu na 1 MW mocy zainstalowanej kształtuje się w przedziale 1,5-2 min EUR (średnio 1,7 min EUR). 75-80% wszystkich wydatków stanowi koszt zakupu samej turbiny. Koszty eksploatacyjne nie powinny przekroczyć 70 tys. EUR rocznie w przeliczeniu na 1 MW mocy zainstalowanej. Podstawową pozycją kosztową jest koszt obsługi kredytu inwestycyjnego zaciągniętego na budowę elektrowni.

W finansowaniu energetyki wiatrowej niektóre banki proponują kompleksową ofertę kredytową, maksymalnie wykorzystującą dostępne publiczne źródła pomocy publicznej (fundusze unijne oraz dopłaty do odsetek ze środków ARiMR oraz Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej) oraz ofertę kredytów komercyjnych przeznaczonych na finansowanie inwestycji w OŹE.

Kredyty strukturalne przeznaczone są na finansowanie inwestycji wspartych ze środków UE w ramach programów pomocowych:

 • Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
 • Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich
 • Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko
 • Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
 • Program Rozwoju Polski Wschodniej
 • Regionalne Programy Operacyjne.
Charakterystyczną cechą kredytów jest możliwość wykorzystania unijnej dotacji jako formy zabezpieczenia w postaci cesji wierzytelności z tytułu dofinansowania, możliwość uwzględnienia wpływów z tytułu dofinansowania unijnego w przepływach pieniężnych oraz obniżony wkład własny. Kredyty udzielane są w oparciu o wniosek o dofinansowanie wraz z biznesplanem, złożony do instytucji udzielającej wsparcia unijnego. Umowa kredytowa może zostać zawarta, a kredyt wypłacony, zanim kredytobiorca podpisze umowę o dofinansowanie.

Kredyty inwestycyjne na finansowanie projektów związanych z wytwarzaniem „zielonej energii" stanowią natomiast rozwiązanie, które wspólnie z ofertą kredytów unijnych tworzy kompleksowe instrumentarium wspierające inwestycje w farmy wiatrowe.

Kredyty przeznaczone są na finansowanie budowy elektrowni wiatrowych oraz instalacji do wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej z biomasy i biogazu wraz z wyposażeniem i mogą zostać udzielone podmiotom prowadzącym działalność w zakresie wytwarzania paliw lub energii z OŹE. Udzielane są na okres do 15 lat. Uruchomienie następuje pod warunkiem przedstawienia przez kredytobiorcę promesy koncesji na wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych, wystawionej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, a zabezpieczeniem kredytu może być cesja wierzytelności z umowy sprzedaży energii.

Autor: Marek Dudzikowski

Źródło: www.instalator.plKatalog firm

 • Esbe

  ESBE jest czołowym europejskim producentem rozwiązań w zakresie systemó…
  Esbe
 • Klima-Therm

  Trzonem działalności firmy KLIMA-THERM  jest projektowanie systemó…
  Klima-Therm
 • Elterm

    Elterm jest czołowym polskim producentem elektrycznych kotłów…
  Elterm

Wydarzenia