[ Zamknij ]

Nowe zasady dotyczące cookies
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów na stronie Polityka Prywatności.


rejestracja

Rola banku w procesie pozyskiwania finansowania – na przykładzie biogazowni

Opublikowano: 01.06.2010
image

Przedstawiamy treść prezentacji wygłoszonej na konferencji  „Zielona Energia. Biogaz- aspekty prawne, finansowe i techniczne”, która odbyła się  dniach 24-25.05.2010 w Centrum Biurowym Kaskada w Warszawie, a organizowana była przez Most Wanted oraz MCG S.A. przy współudziale Kancelarii Prawnej Stopczyk&Mikulski.
Panie Anna Żyła Główny Ekolog Banku Departament Finansowania  i Projektów Ekologicznych  oraz  Małgorzata Dusza Dyrektor Departament Instytucji Finansowych wygłosiły referat „Rola banku w procesie pozyskiwania finansowania – na przykładzie biogazowni”


„Rola banku w procesie pozyskiwania finansowania – na przykładzie biogazowni”

BIOGAZOWNIE
 • Biogazownie rolnicze/odpadowe
 • Biogazownie na składowisku odpadów/oczyszczalni ścieków
Przygotowanie projektu:
 • lokalizacja
 • dostępność sieci elektroenergetycznej
 • dostępność substratów
 • logistyka
 • dostawca technologii i wykonawca
 • odbiorcy energii elektrycznej, świadectw pochodzenia, energii cieplnej
 • pozostałość pofermentacyjna
 • model biznesowy
Wymagania Banku:

Biogazownie rolnicze/odpadowe:
 • inwestycje typu Project Finance realizowane przez spółki celowe (SPV), wyodrębnione ze struktur inicjatorów projektów - optymalna dla Banku metoda finansowania projektów biogazowych
Biogazownie na składowiskach i w oczyszczalniach ścieków:
 • możliwość finansowania inwestorów  w ramach bieżącej działalności
 • decyzje administracyjne, w tym decyzje z zakresu ochrony środowiska
 • warunki techniczne przyłączenia do sieci elektroenergetycznej/cieplnej, umowa przyłączeniowa
 • promesa koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej/cieplnej (jeżeli wymagane)
 • umowa z dostawcami technologii i wykonawcami inwestycji
 • zabezpieczenie należytego wykonania kontraktu
 • umowa serwisowa
 • w przypadku finansowania w ramach bieżącej działalności – informacje prawne i finansowe dotyczące aktualnie prowadzonej działalności
 • w przypadku ujęcia biogazu ze składowiska – ekspertyza oceniająca wydajność biogazu
 • udokumentowanie zbilansowania środków
 • na sfinansowanie całości kosztów Projektu
 • udział środków własnych nie niższy niż 20% kosztu netto Projektu
 • w przypadku Projektów dofinansowanych ze środków UE – możliwość udziału środków własnych poniżej 20 %
 • prawo do dysponowania nieruchomością:
  • własność lub wieczyste użytkowanie
  • wieloletnia umowa dzierżawy (umowa w formie aktu notarialnego na okres nie krótszy niż okres kredytowania)
Doświadczenia Banku


Oferta Banku
 1. Kredyty proekologiczne - kredyty preferencyjne
 2. Partnerstwo Publiczno-Prywatne
 3. Wykup Eko-wierzytelności
 4. Kredyty komercyjne
 5. Europejska Oferta
 6. Kredyt technologiczny
 7. Bieżąca obsługa bankowa firm i projektów

1. Kredyty preferencyjne we współpracy z WFOŚiGW

warunki kredytowania zróżnicowane w poszczególnych województwach, ustalane indywidualnie przez każdy WFOŚiGW
 • przedmiot finansowania (lista zadań priorytetowych)
 • podmiot uprawniony do ubiegania się o finansowanie
 • wysokość kredytu
 • okres realizacji inwestycji
 • oprocentowanie (w oparciu o s.r.w. lub WIBOR 3M)
 • okres spłaty i okres karencji

Województwo:
 • kujawsko-pomorskie  (300 tys. zł, 1% p.a.)
 • opolskie (3,5% p.a.)
 • podlaskie (4% p.a.)
 • wielkopolskie (2MWe, 3,5 mln zł, 2,65% p.a.)
 • warmińsko-mazurskie (1MW, 100/300 tys. zł, 4,1% p.a.)
 • zachodniopomorskie (1.000 tys zł, 1,2% p.a.)
 • dolnośląskie, pomorskie, lubelskie, śląskie – decyzje indywidualne
 • mazowieckie, lubuskie, małopolskie, łódzkie – umowy o współpracy z Bankiem w trakcie negocjacji

2. Partnerstwo publiczno-prywatne

 • kredyt inwestycyjny: do 90% wartości kosztorysowej netto
 • kredyt obrotowy: do wysokości zapotrzebowania na kapitał obrotowy
 • możliwość wystawienia promesy udzielenia kredytu
 • w przypadku, gdy partner prywatny zamierza wziąć udział
 • w postępowaniu o udzielenie zamówienia na wyłonienie wykonawcy projektu organizowanego przez podmiot publiczny, którego warunkiem jest zapewnienie przez niego środków na realizację projektu
 • przedmiot kredytowania: projektowanie, wykonanie, eksploatacja projektu służącego realizacji zadania publicznego
 • możliwość organizacji preferencyjnego finansowania projektu realizowanego na p
 • odstawie umowy PPP w ramach współpracy z donatorami
3. Wykup Eko-wierzytelności
 • wykup EKO wierzytelności dotyczy wierzytelności powstałych w związku z realizacją inwestycji (wykonawstwo/ podwykonawstwo lub dostawy maszyn/urządzeń), w wyniku której zostanie osiągnięty efekt ekologiczny
 • wykup wierzytelności odbywa się na podstawie faktur wystawionych przez Zbywcę i potwierdzonych przez Dłużników
 • przeznaczony jest dla klientów korporacyjnych i klientów segmentu finansów publicznych
 • oprocentowanie: WIBOR 1M/3M/6M + marża
 • maksymalny okres finansowania wynosi do 10 lat
 • finansowane może być do 80% wartości wykupywanej wierzytelności

4. Kredyty komercyjne
 • kredyty inwestycyjne ze środków Banku
  • okres kredytowania: do 15 lat
  • oprocentowanie: zmienne, zgodne z uchwałą Zarządu Banku, oparte o WIBOR 3M/EURIBOR 3M + marża
 • kredyty ze środków Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW5)
  • inwestycje małych i średnich przedsiębiorstw 
  • kwota kredytu: max 250 tys. EUR lub jej równowartość w zł (max. 85% wartości inwestycji)
  • okres kredytowania: min. 5 lat, max. do 10.03.2017r.
  • karencja w spłacie kapitału: do 2 lat
  • oprocentowanie: zmienne, zgodne z uchwałą Zarządu Banku, oparte o WIBOR 3M/EURIBOR 3M + marża
5. Oferta Europejska

Identyfikacja możliwości uzyskania dotacji (usługi doradcze we współpracy z firmami partnerskimi)
Zbilansowanie środków na realizację inwestycji
 • kredyt pomostowy na pokrycie kosztów kwalifikowanych refundowanych z funduszy unijnych, na okres realizacji zadania do czasu uruchomienia środków z Unii Europejskiej
 • kredyt uzupełniający na pokrycie kosztów niekwalifikowanych  inwestycji nierefundowanych z funduszy unijnych oraz kosztów kwalifikowanych nie objętych dotacją

6. Kredyt technologiczny

kredyt dla przedsiębiorców kwalifikujących się do podmiotów MSP
 • przyznawany jest na sfinansowanie inwestycji technologicznych mających na celu zakup i wdrożenie nowej technologii, stosowanej na świecie nie dłużej niż 5 lat oraz uruchomienie na jej podstawie wytwarzania nowych lub znacząco ulepszonych towarów, procesów lub usług
 • na podstawie programu pomocowego dostępnego w ramach Działania 4.3 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Kredytobiorca może uzyskać dofinansowanie w postaci Premii Technologicznej, przeznaczonej na spłatę części kapitału Kredytu Technologicznego udzielonego przez BOŚ S.A.
 • premia  technologiczna jest udzielana jest przez BGK, zgodnie z mapą pomocy regionalnej - do wysokości 4 mln zł
 • Kredyt Technologiczny udzielany jest do wysokości 75% wartości kosztów kwalifikowanych projektu

Autor:
 • Anna Żyła Główny Ekolog Banku Departament Finansowania  i Projektów Ekologicznych
 • Małgorzata Dusza Dyrektor Departament Instytucji Finansowych
Podziękowania dla organizatorów i autorów za udostępnienie treści prezentacji.Katalog firm

 • AFRISO

  AFRISO Sp. z o.o. jest częścią międzynarodowej Grupy AFRISO, istniejącej na r…
  AFRISO
 • Esbe

  Jesteśmy producentem zaworów i siłowników ESBE. 1- go stycznia…
  Esbe
 • Samsung

  Dział Klimatyzacji Samsung Electronics Polska oferuje pełną gamę system&oacut…
  Samsung

Wydarzenia