[ Zamknij ]

Nowe zasady dotyczące cookies
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów na stronie Polityka Prywatności.


rejestracja

„Pożyczka preferencyjna w ramach NFOŚiGW – alternatywny wariant dla dotacji”

Opublikowano: 01.09.2010
image

W dniach od 9 grudnia 2010 r. do 7 stycznia 2011 r. odbędzie się trzeci już nabór wniosków do konkursu w ramach „Programu dla przedsięwzięć w zakresie odnawialnych źródeł energii i obiektów wysokosprawnej kogeneracji” wdrażanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW). Konkurs został już ogłoszony, można więc zapoznać się z obowiązującą dokumentacją na stronie www.nfosigw.gov.pl
Zgodnie z zapowiedziami, uwzględniając sugestie beneficjentów, NFOŚiGW wprowadził mniej restrykcyjne wymagania dotyczące Programu. Biorąc pod uwagę korzystne zmiany w Konkursie oraz fakt całkowitego wyczerpania się środków w ramach sztandarowego działania 9.4 POIŚ wspierającego inwestycje w energetykę odnawialną,  może się okazać, iż pożyczka preferencyjna będzie jedynym na rynku źródłem wsparcia większych projektów OZE. 
  Zasady dofinansowania W ramach Programu beneficjent może uzyskać od 4 do 50 mln zł (jednak nie więcej niż 75% kosztów kwalifikowanych projektu) pożyczki o oprocentowaniu zmiennym (WIBOR 3M +50 pkt bazowych). Okres finansowania pożyczki wynosi maksymalnie 15 lat licząc od pierwszej wypłaty, natomiast karencja w spłacie rat kapitałowych liczona jest od daty wypłaty ostatniej transzy pożyczki i nie może być dłuższa niż 18 miesięcy od daty zakończenia realizacji przedsięwzięcia. Co najważniejsze, oprócz preferencyjnego oprocentowania możliwe jest również umorzenie nawet 50% wartości pożyczki. Trzeba jednak pamiętać, że warunki jego uzyskania są dość restrykcyjne - przede wszystkim umorzenie nie będzie udzielane jeżeli wartość bieżąca netto inwestycji (NPV) będzie dodatnia .
W konkursie będą mogły wziąć udział wszystkie podmioty podejmujące działalność w zakresie OZE i wysokosprawnej kogeneracji ale pożyczką mogą być objęte inwestycje o wartość wyższej niż 10 mln zł.

W ramach Programu dofinansowanie mogą uzyskać:
 

 • elektrownie wiatrowe o mocy poniżej 10 MWe
 • elektrownie wodne o mocy poniżej 5 MWe
a także przedsięwzięcia związane z:
 
 • pozyskiwaniem energii z wód geotermalnych,
 • wysokosprawną kogeneracją bez użycia biomasy,
 • wytwarzaniem energii cieplnej przy użyciu biomasy,
 • wytwarzaniem energii elektrycznej i ciepła w skojarzeniu przy użyciu biomasy,
 • wytwarzaniem energii elektrycznej i/lub ciepła z wykorzystaniem biogazu.
   
Wsparcie dotyczące kosztów przygotowania niezbędnych projektów i dokumentacji udzielane jest w postaci pomocy de minimis, a na pozostałe koszty kwalifikowane udzielana jest pomoc regionalna. Oznacza to m. in., że wydatki związane z pracami przygotowawczymi można ponosić przed złożeniem wniosku o pożyczkę, ale nie wcześniej niż 1 stycznia 2007 r., natomiast pozostałe koszty mogą być ponoszone dopiero po otrzymaniu informacji o wstępnej kwalifikacji do udzielenia dofinansowania.
Kwota pomocy publicznej w ramach pożyczki wyliczana jest poprzez Ekwiwalent Dotacji Brutto (EDB) , który (wraz z umorzeniem jeśli jest przyznane) nie może przekroczyć 30% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia i nie może być wyższy niż 20 mln zł. W montażu finansowym dla danego przedsięwzięcia można uwzględnić inne źródła dofinansowania, jednakże łączna wartość wsparcia nie może przekroczyć poziomu pomocy publicznej.
  Korzystne zmiany nadchodzącego konkursu
  Założenia poprzednich konkursów były mocno krytykowane przez starających się o pożyczkę przedsiębiorców. Duża część projektów złożonych w pierwszym konkursie została odrzucona przez NFOŚiGW z powodu braku wymaganej dokumentacji potwierdzającej gotowość przedsięwzięcia do realizacji. Chodziło przede wszystkim o takie załączniki jak pozwolenie budowlane, decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, czy koncesja lub promesa koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej. W pierwszym konkursie należało je złożyć wraz ze studium wykonalności nie później niż trzy miesiące od otrzymania informacji o pozytywnej ocenie wniosku wstępnego. Dla większości potencjalnych inwestorów były to wymagania nie do przejścia. W ramach tego konkursu dofinansowanie w formie pożyczki uzyskało tylko siedmiu inwestorów (pięć elektrowni wiatrowych i dwie elektrownie wodne).

W drugim konkursie (nie został jeszcze rozstrzygnięty – wnioski są w trakcie oceny merytorycznej) czas na dostarczenie załączników został skrócony do jednego miesiąca. Jedynym pocieszeniem był zapis, że w obu poprzednich konkursach takie załączniki jak umowa o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej, umowa bezpośrednia z odbiorcą energii elektrycznej czy dokumenty zapewniające środki finansowe na inwestycje, w uzasadnionych przypadkach mogły być złożone w późniejszym terminie, najpóźniej przed podpisaniem umowy o dofinansowanie.

Rewolucyjną zmianą w stosunku do poprzednich rund jest możliwość sukcesywnego dostarczania dokumentacji, po dostatecznym przygotowaniu przedsięwzięcia, w okresie do 8 miesięcy od otrzymania wezwania z NFOŚiGW do uzupełnienia dokumentacji (w uzasadnionych przypadkach okres ten będzie mógł być wydłużony o kolejne 2 miesiące).

Niebagatelnym udogodnieniem jest również fakt, iż Beneficjenci, których przedsięwzięcia - ocenione pozytywnie - ze względu na wyczerpanie puli alokacji nie zostały zakwalifikowane do udzielenia dofinansowania, będą mogli rozpocząć realizację przedsięwzięcia na własne ryzyko, a udzielenie dofinansowania będzie możliwe po ewentualnym uwolnieniu środków finansowych lub zwiększeniu alokacji na ten cel.

Zmianie nieco uległa również wstępna ocena wniosków. W pierwszym etapie nastąpi selekcja przedsięwzięć, prowadząca do uszeregowania projektów wg wskaźnika DGC – dynamiczny koszt jednostkowy (wskazuje on jaki jest techniczny koszt uzyskania jednostki efektu ekologicznego), a następnie udzielone zostaną promesy dla przedsięwzięć zakwalifikowanych do udzielenia dofinansowania (z zastrzeżeniem ponownej weryfikacji w zakresie pomocy publicznej oraz pozytywnej oceny finansowej).

Ponadto w odróżnieniu od poprzednich konkursów wraz z wnioskiem wstępnym i dokumentem rejestrowym konieczne będzie udokumentowanie prawa do realizacji przedsięwzięcia na wskazanym terenie – wcześniej załącznik ten był również wymagany ale dopiero przy składaniu dokumentacji uzupełniającej.
Na końcu warto wspomnieć, iż oprócz wsparcia oferowanego na szczeblu centralnym, uruchamiane są analogiczne Programy w poszczególnych województwach dla projektów mniejszych, tj. nie przekraczających 10 mln zł. Instytucjami wdrażającymi są Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i na ich stronach internetowych można znaleźć szczegółowe informacje dotyczące terminu i wymagań konkursowych. 
Mimo, że pożyczka preferencyjna nie jest tak atrakcyjnym źródłem dofinansowania jak dotacja (w przypadku braku umorzenia, pożyczkę należy w całości zwrócić natomiast dotacja jest bezzwrotną pomocą finansową) to w obecnej sytuacji warto wziąć pod uwagę taką formę dofinansowania inwestycji. Po pierwsze, pożyczka udzielana jest na preferencyjnych, o wiele korzystniejszych niż rynkowe warunkach, nie ma też przeszkód aby połączyć ją z kredytem komercyjnym udzielanym na warunkach rynkowych. Po drugie, dotacje unijne na inwestycje w zakresie odnawialnych źródeł energii powoli się wyczerpują. Alokacja środków w ramach wspomnianego na początku tekstu działania 9.4 PO Infrastruktura i Środowisko wyczerpała się. Co więcej niski poziom dostępnych środków na to działanie uniemożliwił dofinansowanie wszystkich, nawet tych bardzo dobrze przygotowanych inwestycji. 
  Maciej Noskowiak
Specjalista ds. Funduszy Unijnych
MCG S.A.
  Czytaj więcej na http://www.mcgroup.eu/Katalog firm

 • AFRISO

  AFRISO Sp. z o.o. jest częścią międzynarodowej Grupy AFRISO, istniejącej na r…
  AFRISO
 • Esbe

  Jesteśmy producentem zaworów i siłowników ESBE. 1- go stycznia…
  Esbe
 • Samsung

  Dział Klimatyzacji Samsung Electronics Polska oferuje pełną gamę system&oacut…
  Samsung

Wydarzenia