[ Zamknij ]

Nowe zasady dotyczące cookies
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów na stronie Polityka Prywatności.


rejestracja

Planujesz „zielony projekt”? Bierz pieniądze unijne! Wsparcie na poziomie regionalnym

Opublikowano: 08.04.2010
image

               Biomasa, wiatr, oraz słońce to bezsprzecznie nasza przyszłość. wiat inwestuje  w Odnawialne Źródła Energii, warto z tego trendu korzystać, bo nic nie zapowiada jego końca. Wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych w Polsce będzie rósł – jest to pewne. Przyjęte zobowiązania dają szerokie pole do popisu wszystkim chcącym zainwestować w te innowacyjne rozwiązania energetyczne. Polska daje także niezwykłą szansę inwestorom, z których nie tylko można, ale nawet trzeba korzystać. Oto niektóre z nich.


Wsparcie małych projektów OZE


               Wsparcie projektów energetycznych z zakresu odnawialnych źródeł energii istnieje na poziomie krajowym - działanie 9.4. Wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, jak i regionalnym – Regionalny Program Operacyjny odpowiedni dla lokalizacji inwestycji. Dziś jednak zajmiemy się projektami małymi.

              Co do zasady projekty o niższej wartości (mniej niż 20 mln PLN oraz w przypadku wytwarzania energii elektrycznej z biomasy lub biogazu oraz w zakresie budowy lub rozbudowy małych elektrowni wodnych mniej niż 10 mln PLN) mogą otrzymać wsparcie na nową inwestycję w zakresie Odnawialnych Źródeł Energii z 16 Regionalnych Programów Operacyjnych wdrażanych na poziomie poszczególnych województw.  Jak widać regiony nastawione są zatem na pomoc mniejszym projektom. Jest to bardzo dobra nowina dla każdego inwestora który planuje takie inwestycje, gdyż może on uzyskać nawet do 85% dofinansowania. Niestety każdy Regionalny Program Operacyjny wyznacza własne, szczegółowe zasady udzielania wsparcia. Aby rozpocząć cały proces, trzeba dokładnie przeanalizować inwestycję, a więc musimy sprawdzić, czy we właściwym RPO dla danego województwa jest przewidziane na ten cel działanie, oraz jaki rodzaj beneficjentów może z tej możliwości skorzystać. Bywa bowiem i tak, że w niektórych województwach przedsiębiorcy nie mogą ubiegać się o środki pomocowe, bo działania skierowane są wyłącznie do jednostek publicznych! O wyborze konkretnego Regionalnego Programu Operacyjnego decyduje lokalizacja inwestycji (zdarza się również, iż konieczna jest siedziba Wnioskodawcy na terenie danego województwa). Przykładowo, jeśli firma będzie chciała wybudować elektrownie wodną w Lesku (woj. podkarpackie) o wartości 6 mln złotych, należy skorzystać z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego, jako źródła finansowania inwestycji ze środków publicznych. Jeżeli wartość budowy małej elektrowni wodnej przekroczyłaby wartość 12 mln złotych jedyną możliwością finansowania ze środków unijnych w ramach programów operacyjnych byłby już krajowy Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko – działanie 9.4.

               Nie wszystkie województwa wyszczególniły specjalne działania na wsparcie inwestycji z zakresu odnawialnych źródeł energii dla przedsiębiorstw. W niektórych województwach istnieje możliwość wsparcia takich projektów z działań dotyczących ochrony środowiska, pozostałe natomiast nakazują startować firmom do konkursów wraz  z innymi inwestycjami przedsiębiorstw, w tym wraz z projektami o charakterze innowacyjnym. W konkursach tych biorą udział przede wszystkim projekty innowacyjne
z różnych branż, a konkursy cieszą się ogromnym zainteresowaniem. Kryteria wyboru projektów w ramach tych działań promują firmy, które wprowadzą na rynek nowy, innowacyjny produkt, co automatycznie zmniejsza szanse otrzymania dofinansowania na inwestycje z zakresu odnawialnych energii. 

           Niektóre regiony wprowadziły również ograniczenia kwotowe wielkości wsparcia.  Poszczególne RPO przeznaczyły na wsparcie OZE od 0,8% do prawie 3 % swojego budżetu, jest się więc o co starać. Największą część środków otrzymają inwestycje OZE w województwach: podkarpackim, łódzkim i podlaskim bo aż ponad 2%, natomiast najmniejszą w mazowieckim, małopolskim i wielkopolskim  ( poniżej 1%, a najmniej w opolskim).

Tabela: Możliwości finansowania inwestycji z funduszy unijnych z zakresu odnawialnych źródeł energii w poszczególnych regionachŹródło: Maciej Noskowiak, konsultant Management & Consulting Group Sp. z o.o.


          Wszystkie regiony stosują konkursową procedurę wyłaniania dofinansowywanych operacji dla przedsiębiorstw. Wniosek aplikacyjny można złożyć jedynie w terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków, które ukazuje się na stronie internetowej instytucji wdrażającej.

Podstawowa zasada przy aplikowaniu – właściwe przygotowanie do realizacji inwestycji

            Niezwykle istotną kwestią w ubieganiu się o środki unijne w ramach regionalnych programów operacyjnych z zakresu odnawialnych źródeł energii jest właściwe przygotowanie inwestycji do fazy realizacji. Złożenie wniosku aplikacyjnego powinno być jednym
z ostatnich elementów prac przedrealizacyjnych. Pierwszym krokiem w ramach przygotowania projektu powinna stanowić analizy efektywności inwestycji, z punktu widzenia wybranego źródła energii dla danej lokalizacji. Niezbędne jest tym samym przeprowadzenie analizy wykonalności dla różnych wariantów lokalizacji. Wniosek o dofinansowanie wraz z niezbędnymi załącznikami (w tym studium wykonalności) powinien wskazywać, że przedstawiony projekt do dofinansowania jest w pełni wykonalny nie tylko pod względem technicznym, środowiskowym, ale również formalno-prawnym oraz finansowym. Wnioskodawca powinien więc wcześniej zdobyć wymagane pozwolenia na realizację inwestycji oraz wskazać źródło finansowania przedsięwzięcia (zabezpieczone środki własne, kredyt), które pozwoli na realizację zadania do momentu wypłaty dotacji. Należy również pamiętać, że rozpoczęcie rzeczowe inwestycji w przypadku mikro, małych i średnich przedsiębiorstw może nastąpić po złożeniu wniosku o dofinansowanie. Wcześniejsze podjęcie prac budowlanych lub złożenie pierwszego prawnie wiążącego zamówienia na urządzenia, z wyłączeniem działań związanych z przygotowaniem dokumentacji dotyczącej danej inwestycji, automatycznie dyskwalifikuje projekt do wsparcia.

WFOŚiGW – ten tajemniczy skrót to Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej, które są funduszami celowymi, których pieniądze są przeznaczone na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej aby przyczynić się do realizacji celów polityki państwa i wspieranie inwestycji realizowanych przy udziale środków unijnych. Formy dofinansowania to:

 • oprocentowana pożyczki nie podlegające umorzeniu;
 • oprocentowane pożyczki częściowo umarzalne;
 • dopłaty do oprocentowania preferencyjnych kredytów i pożyczek;
 • dotacje;
 • przekazanie środków finansowych.

Dopłata do oprocentowania zaciągniętego kredytu może wynieść do 50% odsetek należnych bankowi dla podmiotów gospodarczych.

Niezwykle zachęcająca formą dofinansowania małych projektów OZE są także oferty banków wspierające działania proekologiczne. Warunki udzielania kredytów są preferencyjne- zróżnicowane regionalnie i ofertowo poszczególnych banków ( 1.4 – 3%) np.:
 • kredyty preferencyjne we współpracy z donatorami – instytucjami dysponującymi środkami na zadania proekologiczne np. WFOŚiGW;
 • Montaże finansowe z udziałem partnerów – uczestników systemu finansowania ochrony środowiska;
 • Kredyty komercyjne wykorzystujące systemy zachęt.

Zakres zadań objętych finansowaniem jest określony w umowach banków oraz donatora,  i wynika również z regionalnych priorytetów w ochronie środowiska. W zależności od banku inwestycje kredytowane są od kilku do nawet  kilkunastu lat, ponadto przewidywana jest karencja w spłacie kapitału nawet do kilku lat. Reakcja banków na ruchy na rynku jest na tyle elastyczna, że znajdują pieniądze na wspieranie nowopowstałych firm które planują projekty OZE! Wystarczy mieć średnio 17-18% wkładu własnego. W większości umów oprocentowanie jest zmienne, uzależnione od wysokości stopy redyskontowej weksli
( ustalonej przez RPP) – a plasuje się w przedziale od 1,5 do 4.5 % w skali roku w zależności od województwa, zakresu rzeczonego zadania i statusu kredytobiorcy.

             Prognozy rozwoju sektora energetyki odnawialnej w Polsce przeprowadzone w ostatnich latach wskazują na duże możliwości jego sukcesywnego wzrostu. Stworzenie korzystnych warunków inwestowania w ten podsektor energetyki może dać w ciągu kilku lat bardzo znaczny wzrost udziału źródeł energii odnawialnej w ogólnym zużyciu nośników energetycznych, a także w produkcji energii elektrycznej oraz cieplnej. Mam nadzieję, że przybliżyłam niepowtarzalne warunku rozwoju i wsparcia wszelkich instalacji związanych z OZE, i zachęciłam do korzystania z nich, gdyż druga taka szansa może się nie powtórzyć.


Iwona Polok
Dyrektor komunikacji marketingowej i PR
Management & Consulting Group Sp. z o.o.

Dowiedz się więcej na www.mcgroup.euKatalog firm

 • AFRISO

  AFRISO Sp. z o.o. jest częścią międzynarodowej Grupy AFRISO, istniejącej na r…
  AFRISO
 • Esbe

  Jesteśmy producentem zaworów i siłowników ESBE. 1- go stycznia…
  Esbe
 • Samsung

  Dział Klimatyzacji Samsung Electronics Polska oferuje pełną gamę system&oacut…
  Samsung

Wydarzenia