[ Zamknij ]

Nowe zasady dotyczące cookies
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów na stronie Polityka Prywatności.


rejestracja

Pieniążki, ach pieniążki... na solary. Dofinansowanie na instalacje

Opublikowano: 08.03.2010
image

Ekonomię zastosowania systemów solarnych podnosi radykalnie jakakolwiek forma dofinansowania takiego systemu. Niestety, do tej pory nie doczekaliśmy się jednego, spójnego programu dofinansowania instalacji kolektorów słonecznych w naszym kraju. Owszem, funkcjonuje wiele różnych programów, ale przeciętny Polak ma duży problem, aby z nich skorzystać. Ale może jest światełko w tym tunelu?
Kolektory słoneczne to na pewno ekologiczne źródło ciepła, ale czy również ekonomiczne? Zwrot kosztów instalacji solarnej w zależności od źródła ciepła i wyboru oferty waha się między 7 a 15 lat. Poniżej przedstawiam przykładowe wyliczenia.

Załóżmy, że średnioroczna sprawność kolektorów wynosi ok. 55%. Ile prądu możemy zaoszczędzić, korzystając w tym czasie z kolektorów słonecznych zamiast podgrzewać wodę w podgrzewaczu elektrycznym? Do powyższych obliczeń przyjęto kolektory słoneczne o powierzchni 5 m2 i zużycie ciepłej wody 90 l/mieszkańca na dobę. Zapotrzebowanie na ciepłą wodę wynosi 19 kWh/dobę, co w skali roku oznacza 365 x 19 = ok. 7000 kWh.

Wariant z podgrzewaczem elektrycznym.
Podgrzewacz elektryczny ma sprawność 98%, oznacza to, że na wyprodukowanie 7000 kWh ciepła zużyje 7150 kWh energii w ciągu roku. Przyjmując cenę prądu 0,25 zł za 1 kWh, roczny koszt ogrzewania c.w.u. tylko przy pomocy podgrzewacza elektrycznego wynosi 0,25 zł/kWh x7150kWh = ok. 1800 zł.
System solarny ma pokryć 55% średniorocznego zapotrzebowania, czyli zapłacimy za 45% podgrzanej wody: 45% x 1800 zł = 810 zł. W ten sposób zaoszczędzimy 1800-810 = 990 zł rocznie. Przy założeniu, że koszt instalacji solarnej wyniósł ok. 10 tys. zł, czas zwrotu wyniesie ok. 10 lat.

Wariant z podgrzewaniem wody w kotle na olej opałowy.
Zakładamy sprawność kotła 85%. Zatem na wyprodukowanie 7000 kWh ciepła kocioł zużyje 8235 kWh energii w ciągu roku. Olej ma wartość opałową 10,2 kWh/1, a cena za 1 1 wynosi 3,10 zł. Zatem roczne zużycie paliwa wynosi 8235 kWh: 10,2 kWh/1 czyli 800 1, a koszt - 800 1 x 3,10 zł za litr = ok. 2500 zł rocznie.
Ponieważ system solarny pokryje 55% zapotrzebowania na ciepłą wodę w ciągu roku, zapłacimy za 45% podgrzanej wody, czyli 45% x 2500 zł = 1125 zł. Zaoszczędzimy wówczas 2500 - 1125 = 1375 zł rocznie. Ponieważ koszt instalacji solarnej wyniósł ok. 10 tys. zł, czas zwrotu wyniesie 7 lat.

Formy dofinansowania
Ekonomię zastosowania systemów solarnych podnosi radykalnie jakakolwiek forma dofinansowania takiego systemu. Niestety, do tej pory nie doczekaliśmy się jednego, spójnego programu dofinansowania instalacji kolektorów słonecznych w naszym kraju. Owszem, funkcjonuje wiele różnych programów, ale przeciętny Polak ma duży problem, aby z nich skorzystać. Pierwszą przeszkodą jest wartość inwestycji. Paradoksalnie dużo łatwiej jest znaleźć źródła dofinansowania na inwestycję wielomilionową niż pojedynczą instalację. Wynika to głównie ze skali przedsięwzięcia. Pieniądze są, ale dostęp do nich wymaga nie lada sztuki. Stąd przeciętny zainteresowany sam nie jest w stanie do nich dotrzeć. Na poziomie gminy już jest łatwiej. Zbierając dużą liczbę chętnych mieszkańców, można uzyskać całkiem sporą kwotę inwestycji i wtedy już władze gminy mogą starać się o dofinansowania np. w tzw. programach ograniczenia niskiej emisji (PONE). Ten system dobrze funkcjonuje na południu Polski, szczególnie na Śląsku. Ideą tych programów jest ograniczenie emisji GO2, więc warunkiem koniecznym zaistnienia PONE jest duże zanieczyszczenie powietrza. Nie wszędzie w Polsce (na szczęście) występuje ten problem, więc nie wszędzie jest możliwe przeprowadzenie takiego programu. Dużo zależy od priorytetów WFOSiGW (czyli wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej). Warto dodać, że dofinansowania w ramach PONE mogą sięgać nawet do 85% inwestycji.
Oczywiście, to nie jest jedyna możliwość pozyskania środków na dofinansowanie instalacji solarnej. Dużo zależy od operatywności władz samorządowych. Władze gmin mogą np. zrzeszać się w różnego rodzaju stowarzyszenia, związki i wspólnymi siłami pozyskiwać środki na ten cel. Na poziomie wojewódzkim można korzystać z tzw. regionalnych programów operacyjnych (RPO), w ramach któ-rych można pozyskać środki na tego typu inwestycje.

Ciekawą inicjatywę podjęli producenci systemów solarnych, tworząc pod przewodnictwem Instytutu Energii Odnawialnej tzw. Panel Słoneczny, który spotykając się, dyskutuje na temat branży solarnej w Polsce i lobbu-je na rzecz udziału energii słonecznej w energii produkowanej w naszym kraju. W związku z tym, iż jako członek Unii Europejskiej podpisaliśmy dyrektywę 2009/28/WE, jesteśmy zobowiązani do wprowadzenia w życie planu działań do 2020 roku, który ma na celu osiągnąć indywidualny cel -20% udział OZE (odnawialne źródła energii) w rynku energii dla Polski. Droga dojścia do tego celu jest głównym tematem dyskutowanym przez Panel Słoneczny. To, co już można uznać za sukces Panelu Słonecznego, to zwrócenie uwagi na możliwości pozyskania energii cieplnej ze słońca.

Projekt programu
Dzięki temu powstał między innymi program dla przedsięwzięć w zakresie OZE:
• Dopłaty do spłaty kapitału kredytów bankowych przeznaczonych na zakup   i   montaż  kolektorów  słonecznych.
Program ten realizuje NFOSiGW (Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej) w porozumieniu z wybranymi bankami. Należy zaznaczyć, że jest to dopiero faza projektu, choć niektóre elementy już nabierają realnych kształtów. Oto niektóre założenia programu:

- Wdrażanie programu od stycznia 2010 do 31 grudnia 2014 r.
- Alokacja środków (podpisywanie umów kredytu) w latach 2010-2014 r.
- Wydatkowanie środków w terminie do 31 grudnia 2015 r.

• Beneficjenci
Osoby fizyczne posiadające prawo do dysponowania jednorodzinnym budynkiem mieszkalnym, któremu służyć mają zakupione kolektory słoneczne oraz wspólnoty mieszkaniowe instalujące kolektory na własnych budynkach wielolokalowych, z wyłączeniem odbiorców ciepłej wody z miejskiej sieci cieplnej.

• Zasady udzielania dofinansowania Dotacja w wysokości 30% części
kapitału kredytów bankowych wykorzystanej na sfinansowanie kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia.

• Warunki dofinansowania
Wysokość kredytu objętego dotacją wynosi do 100% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia, z zastrzeżeniem, że akceptowany do kosztu kwalifikowanego koszt jednostkowy przedsięwzięcia nie może przekroczyć 3000 zł/m2 powierzchni całkowitej kolektora. Kwota kredytu może przewyższać wysokość kosztów kwalifikowanych. Dotacją objęta jest wyłącznie część kredytu wykorzystana na koszty kwalifikowane przedsięwzięcia. Środki z kredytu z dotacją na częściową spłatę kapitału wypłacane są bezgotówkowo, bezpośrednio na konto wykonawcy lub dostawcy dóbr i usług, na podstawie wystawionych faktur. Dotacja wypłacana jest po potwierdzeniu przez bank zrealizowania przedsięwzięcia oraz osiągnięcia efektu rzeczowego tożsamego z efektem ekologicznym. Kontrolę prawidłowości realizacji przedsięwzięcia i wykorzystania środków z kredytu przeprowadza bank.

• Koszty kwalifikowane
Kredyt lub część kredytu z dotacją na częściową spłatę kapitału może być wykorzystany na sfinansowanie:

- kosztu projektu budowlano-wyko-nawczego rozwiązania technologicznego dotyczącego montażu instalacji do przygotowania ciepłej wody użytkowej sporządzony lub zatwierdzony przez osobę posiadającą uprawnienia do projektowania,
-  kosztu nabycia nowych środków trwałych: maszyn, urządzeń, narzędzi, przyrządów i aparatury (kolektor słoneczny i inne urządzenia, wchodzące w skład instalacji solarnej),
-   kosztu   zakupu   ciepłomierza spełniającego normy PN EN 1434,
-  kosztu montażu.

Do kosztów kwalifikowanych zalicza się wyłącznie koszt kolektora słonecznego, pod warunkiem, że posiada on:

-  sprawozdanie z badań na zgodność z normą PN EN-12975-2, wykonanych przez akredytowane laboratorium badawcze oraz aktualny certyfikat zgodności, wydany przez akredytowaną jednostkę certyfikującą
lub
-  europejski certyfikat znak „So-lar Keymark" potwierdzający m.in. zgodność z normą EN-12975-2.
Jeżeli kolektor słoneczny nie może być uznany za koszt kwalifikowany, również pozostałe koszty przedsięwzięcia uznaje się za niekwalifikowane.

Podsumowanie
Jak już wspomniałem, jest to na razie projekt i trudno powiedzieć, czy będzie on funkcjonował właśnie w takim kształcie. Pewnie niektóre szczegóły ulegnąjeszcze modyfikacjom, ale jest duża szansa, że wreszcie doczekamy się jednolitego programu dofi-nansowań instalacji solarnych w naszym kraju, co spowoduje z pewnością lepszą ekonomię stosowania takich rozwiązań oraz dynamiczny wzrost rynku kolektorów słonecznych w Polsce. U naszych zachodnich sąsiadów dynamika wzrostu rynku solarnego po wprowadzeniu systemu dofinansowań sięgała nawet 80%. Konsekwencją wzrostu rynku będzie pewnie obniżenie cen kolektorów i całych systemów. Ważnym aspektem takiego scenariusza jest również rozwój branży kolektorów słonecznych w Polsce, co przekłada się bezpośrednio na wzrost zatrudnienia i PKB. Warto więc dbać o to, by beneficjentami takich działań stali się polscy producenci technologii solarnych, a nie firmy, które zyski ze swojej działalności przetransferują za granicę. Inaczej mówiąc, warto skorzystać w pełni z unijnej pomocy i skonsumować ją w jak największej części w naszym kraju.

autor: Radosław Chałubiński Fot. z archiwum firmy Watt.
 źródło: www.instalator.plKatalog firm

 • AFRISO

  AFRISO Sp. z o.o. jest częścią międzynarodowej Grupy AFRISO, istniejącej na r…
  AFRISO
 • Esbe

  Jesteśmy producentem zaworów i siłowników ESBE. 1- go stycznia…
  Esbe
 • Samsung

  Dział Klimatyzacji Samsung Electronics Polska oferuje pełną gamę system&oacut…
  Samsung

Wydarzenia