[ Zamknij ]

Nowe zasady dotyczące cookies
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów na stronie Polityka Prywatności.


rejestracja

Ogrzewnictwo Praktyczne wyd. II

Opublikowano: 04.12.2015
image

Cena: 110,00

Autor: praca zbiorcza pod red. prof dr hab. inż. Haliny KoczykSzanowni Państwo
Ogrzewnictwo, klimatyzacja i chłodnictwo są dziedzinami będącymi od lat przedmiotem zainteresowania Wydawnictwa SYSTHERM.
Po serii Kalendarzy Ogrzewnictwo oraz cieszącej się uznaniem czytelników książki „Ogrzewnictwo dla praktyków” rok wydania 2002, przedstawiamy Państwu kontynuację – wydanie drugie rozszerzone, praca zbiorowa pod redakcją wybitnej specjalistki ogrzewnictwa - prof. dr hab. inż. Haliny Koczyk, pod tytułem – „Ogrzewnictwo praktyczne. Projektowanie, montaż, certyfikacja energetyczna, eksploatacja”. Pierwsze jej wydanie było w 2005 roku.
Książka jest poradnikiem, opracowanym przez autorów, z którymi współpracuję od bardzo wielu lat – dr inż. Bronisławy Antoniewicz, dr inż. Małgorzaty Basińskiej, prof. dr hab. inż. Haliny Koczyk, przy współudziale dr inż. Andrzeja Górki – pracowników naukowo-dydaktycznych Zakładu Ogrzewnictwa, Klimatyzacji i Ochrony Powietrza, Instytutu Inżynierii Środowiska Politechniki Poznańskiej.
Wydany podręcznik zawiera niezbędne informacje dotyczące najczęściej stosowanych systemów ogrzewań wodnych oraz ich elementów składowych a także powietrznych na przykładzie popularnych kominków.
W przejrzystej formie zawarto w nim całość wiadomości potrzebnych przy projektowaniu, montażu i eksploatacji systemów ogrzewania, a w szczególności:

  • wymagania ochrony cieplnej budynków, obliczenia cieplne i wilgotnościowe przegród,
  • obliczenia zapotrzebowania (również sezonowego) na moc cieplną pomieszczeń i budynków,
  • zasady doboru urządzeń kotłowni oraz niezbędnych zabezpieczeń,
  • zasady projektowania sieci przewodów, doboru grzejników, armatury i automatyki.

W drugim wydaniu uwzględniono wnioski z rozwoju branży budownictwa i ogrzewnictwa, ciągłych zmian wprowadzanych ustaw oraz zmieniające się technologie. W nowych rozdziałach podano całość informacji z zakresu.:

  • Nowe tendencje w projektowaniu budynków – omówienie budownictwa energooszczędnego i budownictwa pasywnego poparte przykładami już istniejących obiektów,
  • Certyfikacja energetyczna budynków - zamieszczono tutaj aktualne przepisy zgodne z dyrektywa parlamentu europejskiego w sprawie charakterystyki energetycznej budynków oraz polskimi uwarunkowaniami prawnymi.
     

Opisy zasad projektowania i metod obliczeń poparto przykładowymi projektami instalacji dla budynku jednorodzinnego wraz z kosztorysami opracowanymi przez mgr inż. Radomirę Makowską - Hess.
Podręcznik zawiera liczne ilustracje w postaci schematów a także zdjęć wybranych wyrobów instalacyjnych oraz zbiorcze dane o wyrobach i producentach w formie tabel.
Nowe spojrzenie i rozszerzenie książki o takie tematy jak: projektowanie i wykonywanie ogrzewań podłogowych, układy solarne, a także miejscowe źródła ciepła w postaci kominków, zagadnienia termomodernizacji budowlanej oraz eksploatacji instalacji ogrzewań w połączeniu z wiedzą praktyczną i wieloletnim doświadczeniem naukowo-dydaktycznym autorów daje pewność zainteresowania czytelniczego.
Książka przeznaczona jest dla specjalistów z zakresu ogrzewnictwa i branży ciepłowniczej, do korzystania z niej w codziennej pracy oraz dla środowisk akademickich, w tym zwłaszcza studentów kierunków technicznych oraz osób szukających wiedzy praktycznej.

Dziękuję w imieniu autorów i swoim własnym wszystkim firmom za zgodę na umieszczenie danych technicznych ich wyrobów jako przykładów zastosowań. Szczególnie cieszą przygotowane materiały dotyczące pomp ciepła, doboru zaworów grzejnikowych i równoważenia hydraulicznego instalacji.
Dziękuje wszystkim Autorom za duże zaangażowanie w przygotowanie rozszerzenia książki o zagadnienia certyfikacji energetycznej i omówienia energooszczędnych oraz pasywnych budynków.

 

RECENZJA

Książka „Ogrzewnicłwo praktyczne projektowanie, montaż, eksploatacja" zawiera niezbędną wiedzę dotyczącą najczęściej stosowanych instalacji ogrzewań wodnych oraz ich miejscowych źródeł ciepła i może pełnić funkcję podręcznika.
Książka logiczna i przemyślana, o przejrzystym układzie treściowym, w sposób upo­rządkowany wprowadza czytelnika w całość zagadnień związanych z projektowaniem, wykonawstwem i eksploatacją instalacji centralnego ogrzewania wodnego. Stanowi ona praktyczne kompendium niezbędnej wiedzy. W sposób przystępny omówiono poruszane w książce zagadnienia, które opierają się na aktualnych normach, przepisach oraz da­nych o urządzeniach i elementach znajdujących się na rynku.
Na wstępie omawiane są zagadnienia związane z reżimem cieplnym budynku, po­cząwszy od rozdziału przedstawiającego metodykę obliczeń cieplnych i wilgotnościo­wych przegród budowlanych, poprzez omówienie wymagań ochrony cieplnej budynku, obliczania sezonowego zapotrzebowania ciepła, a skończywszy na obliczaniu zapotrze­bowania na moc cieplną ogrzewanych pomieszczeń. Następna grupa poruszonych za­gadnień dotyczy poszczególnych elementów instalacji ogrzewań wodnych (grzejniki konwekcyjne i promieniujące, przewody, systemy instalacyjne, źródła ciepła, zabezpie­czenia, automatyka) ich obliczeń i doboru, oraz rozwiązywania układów instalacji i ich projektowania z uwzględnieniem nietypowych i nowoczesnych rozwiązań (kominki, insta­lacje solarne). Kolejnym ważnym zagadnieniem poruszonym w książce są sprawy zwią­zane z kosztami eksploatacyjnymi i zagadnieniami prawnymi związanymi z rozpoczę­ciem inwestycji (sprawa ograniczania zużycia ciepła przez budynki, ocena efektywności ekonomicznej inwestycji zmniejszającej zużycie ciepła, wybór paliwa, zagadnienia praw­ne). Mając podaną wiedzę techniczną można zaprojektować instalację centralnego ogrzewania i następny rozdział zawiera właśnie projekt kilku wybranych rozwiązań insta­lacji centralnego ogrzewania dla tego samego budynku. Przedstawione powyżej zagad­nienia zamyka rozdział dotyczący wyceny kosztów inwestycji wraz z kosztorysami wy­branych rozwiązań projektów instalacji centralnego ogrzewania. Ostatnie rozdziały doty­czą warunków technicznych montażu instalacji co. oraz jej eksploatacji. Na końcu za­mieszczono wykaz najważniejszych norm związanych z ogrzewnictwem i bogatą biblio­grafię.
Książka przedstawia nie tylko najnowszy stan wiedzy z zakresu problematyki ogrzewnictwa, ale i praktyczne jej zastosowanie.
Pozwala mi to wysoko ją ocenić i zalecać studentom jako podręcznik instalacji cen­tralnego ogrzewania wodnego. Sądzę, że również wysoko ocenią tę książkę inżyniero­wie praktycy zajmujący się projektowaniem, wykonawstwem i eksploatacją instalacji wodnych centralnego ogrzewania. Zwłaszcza, że uzupełnia ona nieliczną ofertę literatury dotyczącej nowoczesnych rozwiązań instalacji ogrzewczych.


Jesteś zainteresowany zakupem publikacji?

Kliknij i wyślij zapytanie do wydawnictwa: Systherm Chłodnictwo i Klimatyzacja

Wypełnij i wyślij formularz

Wydawnictwo "Systherm Chłodnictwo i Klimatyzacja" skontaktuje się mailowo bądź telefoniczne.

Tytuł publikacji: Ogrzewnictwo Praktyczne wyd. II Podaj wynik działania: =KONTAKT wyślij zapytanie ofertowe

Systherm Chłodnictwo i Klimatyzacja

E-mail: biuro@systherm.pl

Tel: +48 61 850 75 00
Fax: +48 61 851 97 97
Adres:
Św. Wincentego 7
61-003 Poznań

Wydawnictwa

Czasopisma