[ Zamknij ]

Nowe zasady dotyczące cookies
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów na stronie Polityka Prywatności.


rejestracja

Inżynieria Środowiska na Politechnice Świętokrzyskiej

Opublikowano: 02.07.2015
image

Informacje na temat kształcenia na kierunku inżynieria środowiska w Politechnice Świętokrzyskiej

Wydział Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki Politechniki Świętokrzyskiej prowadzi kształcenie na kierunku inżynieria środowiska. Kształcenie realizowane jest na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia. Na studiach pierwszego stopnia stacjonarnych i niestacjonarnych studenci mają do wyboru dwie specjalności:

  • sieci i instalacje sanitarne,
  • zaopatrzenie w wodę, unieszkodliwianie ścieków i odpadów.
     

Studenci studiów stacjonarnych drugiego stopnia mają do wyboru specjalności takie jak:

  • instalacje i systemy ochrony środowiska,
  • ogrzewnictwo i wentylacja,
  • sieci i instalacje sanitarne,
  • zaopatrzenie w wodę, unieszkodliwianie ścieków i odpadów.


Natomiast na studiach niestacjonarnych drugiego stopnia do wyboru są dwie specjalności:

  • ogrzewnictwo i wentylacja,
  • zaopatrzenie w wodę, unieszkodliwianie ścieków i odpadów.


Plan i program kształcenia na kierunku inżynieria środowiska został przygotowany zgodnie z wymaganiami wynikającymi z ogólnoakademickiego profilu kształcenia dla obszaru nauk technicznych w dyscyplinie inżynieria środowiska jak i uzyskania umiejętności inżynierskich zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 listopada 2011 r. w sprawie Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego, zał. 5 i zał. 9, (Dz. U. Nr 253, poz. 1520)), oraz wytycznych FEANI (Europejskiej Federacja Krajowych Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych). Program studiów umożliwia absolwentom kierunku inżynieria środowiska ubieganie się o uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych (ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 1994 r. Nr 89, poz. 414 z późn. zm.) oraz rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83, poz. 578 z późn. zm.).


Absolwenci kierunku inżynieria środowiska posiadają wiedzę oraz umiejętności z zakresu projektowania, wykonawstwa i eksploatacji urządzeń i technologii: ujmowania i dystrybucji wody, neutralizacji i unieszkodliwiania ścieków i osadów ściekowych, unieszkodliwiania odpadów, ochrony środowiska przed degradacją, projektowania i wykonawstwa wewnętrznych instalacji wodno-kanalizacyjnych i gazowych w obiektach, zewnętrznych sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, projektowania i wykonawstwa w zakresie ogrzewnictwa, wentylacji i klimatyzacji; pozyskiwania energii z odnawialnych źródeł energii. Są przygotowani do pracy w przedsiębiorstwach wodociągowych i kanalizacyjnych, w jednostkach ochrony środowiska zakładów przemysłowych, w organach administracji samorządowej i rządowej, w biurach projektowych oraz instytucjach naukowo-badawczych.


To co wyróżnia program studiów na kierunku inżynierii środowiska na WISGiE PŚk to kształcenie w zakresie technologii bezwykopowych na studiach II stopnia w ramach specjalności sieci i instalacje sanitarne.


Obiekty dydaktyczne Politechniki Świętokrzyskiej wraz z terenami zielonymi oraz domami studentów stanowią zwarty kompleks położony w centrum Kielc. Bazę dydaktyczną WIŚGiE stanowi nowy, wybudowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, energooszczędny budynek ENERGIS zasilany z odnawialnych źródeł energii. Budynek ten, będący główną siedzibą WIŚGiE, łączy funkcje dydaktyczne, badawcze i naukowe. Poprzez zastosowanie nowoczesnych rozwiązań istnieje możliwość obserwacji i bieżącego monitoringu efektów energooszczędnych, sterowania, bilansowania zysków i strat energetycznych obiektu, parametrów środowiska wewnętrznego, efektywności pracy systemów fotowoltaicznych, solarnych oraz pomp ciepła.

 

Materiały udostępnione od Wydziału Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki Politechniki Świętokrzyskiej
 Uczelnie