[ Zamknij ]

Nowe zasady dotyczące cookies
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów na stronie Polityka Prywatności.


rejestracja

Potencjalne pytania dla studentów na egzamin z ogrzewnictwa część 1

Opublikowano: 01.07.2015
image

Każdy student zna trud egzaminów i wie, że bez odpowiedniego przygotowania ciężko je zdać. Aby Wam ulżyć w trudach nauki, chcielibyśmy zaproponować listę potencjalnych pytań wraz z odpowiedziami z ogrzewnictwa, które niejeden Profesor mógłby zadać na egzaminie.
 

1. Jakie znasz systemy ogrzewania w zależności od:

 • zasięgu działania: miejscowe, centralne oraz zdalaczynne.
 • czynnika grzewczego: instalacje ogrzewania wodnego, instalacje ogrzewania parowego, instalacje ogrzewania powietrznego.
 • obliczeniowej temperatury czynnika grzejnego: instalacje ogrzewania wodnego niskotemperaturowe; instalacje ogrzewania wodnego średniotemperaturowe oraz instalacje ogrzewania parowego niskociśnieniowe; instalacje ogrzewania wodnego wysokotemperaturowe oraz instalacje ogrzewania parowego wysokociśnieniowe.
 • sposobu rozdziału i rozprowadzenia czynnika grzejnego: instalacje ogrzewania wodnego jednorurowe, dwururowe oraz rozdzielaczowe.
 • rodzaju elementów grzejnych: ogrzewanie grzejnikowe oraz płaszczyznowe.
 • sposobu wymiany ciepła: ogrzewanie przez promieniowanie oraz konwekcję.


2. Opisz rodzaj ogrzewania: miejscowego, centralnego lub zdalaczynnego.

 1. Ogrzewanie miejscowe polega na ustawieniu źródła, bądź źródeł ciepła w pomieszczeniu, które chcemy ogrzać. W tym przypadku ciepło nie powinno wydostać się poza ogrzewane pomieszczenie, a więc w przypadku kilku pomieszczeń, każde z nich musi mieć swoje własne, niezależne źródło ciepła.
 2. Ogrzewanie centralne polega na umiejscowieniu źródła ciepła poza ogrzewanym pomieszczeniem. Ciepło doprowadzane jest do pomieszczenia za pomocą odpowiedniego nośnika ciepła(czynnika grzewczego), którymi mogą być woda, para lub powietrze. Nośnik ten rozprowadzany jest przez układ połączonych ze sobą elementów, tworzących instalacje c.o., takich jak pompa obiegowa, przewody wraz z armaturą oraz grzejniki.
 3. Ogrzewanie zdalaczynne polega ogrzewaniu pewnej grupy budynków, całego osiedla lub miasta za pomocą jednego źródła ciepła.

3. Podaj zasadę działania jednorurowej instalacji i dwururowej instalacji ogrzewania wodnego.

 1. Instalacja jednorurowa – jest to taki rodzaj instalacji, w której gorąca woda przepływa kolejno z jednego grzejnika do następnego. Grzejniki takie tworzą tzw obieg grzewczy. Woda na wyjściu z każdego kolejnego grzejnika posiada inną temperaturę. Aby temu zapobiec, trzeba zwiększyć powierzchnię każdego kolejnego grzejnika, tak aby została zachowana taka sama moc cieplna. W takim obiegu grzewczym, grzejniki oddziałują na siebie. Oznacza to iż odłączenie jednego z nich powoduje zmianę osiąganej mocy grzewczej pozostałych grzejników.
 2. Instalacja dwururowa – jest to taki rodzaj instalacji, w której gorąca woda przepływa do grzejników za pomocą przewodu doprowadzającego. Po ogrzaniu grzejnika, woda ochłodzona, odprowadzana jest z powrotem do kotła za pomocą przewodu powrotnego. Stosowanie takiego rodzaju systemu, zapewnia podobne temperatury dla wszystkich grzejników, a także pozwala osiągnąć podobną moc grzewczą. W takiej instalacji, grzejniki mają znikome oddziaływanie na siebie, co oznacza, że odłączenie jednego z nich powoduje niewielkie straty mocy grzewczej pozostałych grzejników.
   

4. Po co w instalacji c.o. montowana jest pompa obiegowa?
Pompa obiegowa, montowana jest w instalacji w celu wywołania różnicy ciśnień, dzięki któremu woda może krążyć między kotłem grzewczym, a grzejnikami.


5. Jakich systemów grzewczych nie wolno stosować w pomieszczeniach przeznaczonych do stałego pobytu ludzi?

W pomieszczeniach przeznaczonych do stałego pobytu ludzi nie wolno stosować systemów grzewczych parowych oraz wodnych, w których temperatura czynnika grzewczego przekracza 90°C.


6. Do czego służy naczynie wzbiorcze przeponowe?
Naczynie wzbiorcze służy do przechowywania większej ilości wody podczas jej podgrzewania w instalacjach ogrzewania wodnego systemu zamkniętego. Brak takiego naczynia powoduje wzrost ciśnienia, które może spowodować rozszczelnienie instalacji.


7. Co to jest ciśnienie wstępne w naczyniu wzbiorczym przeponowym, gdzie ono występuje oraz jaka powinna być jego wartość?
Jest to ciśnienie, które występuje w przestrzeni gazowej naczynia wzbiorczego, przed przyłączeniem go do instalacji ogrzewania wodnego systemu zamkniętego.


8. Dlaczego grzejnik w systemie jednorurowym musi mieć większą powierzchnię aby mieć ta samą moc grzewczą?
Ponieważ w obiegu grzewczym, na wyjściu każdego kolejnego grzejnika jest inna temperatura. Dlatego aby zachować zbliżoną moc grzewczą każdego z grzejników w obiegu, należy zwiększać ich powierzchnię.


9. Jak odpowietrza się instalację c.o. z wymuszonym obiegiem wody w systemie zamkniętym z rozdziałem górnym i dolnym?

 1. Rozdział górny odpowietrza się za pomocą zbiornika przepływowego zasilającego rozprowadzanie górne
 2. Rozdział dolny odpowietrza się za pomocą odpowietrzników. Zachodzi ono samoczynnie w najwyższym punkcie instalacji grzewczej.10. Do czego służy rezerwa wodna?
Rezerwa wodna służy do uzupełniania straty wody w instalacji grzewczej, która może ubyć na skutek czyszczenia filtrów lub odpowietrzania grzejników.


11. Jak działa zawór z głowicą termostatyczną?
Zawór z głowicą termostatyczną jest wyposażony w ciecz lub substancję stałą o dużej rozszerzalności cieplnej, co oznacza że reaguje on na zmiany temperatury otoczenia. Przy jej wzroście, rozszerza się i powoduje nacisk na sprężynę zaworu powodując jego zamknięcie czyli zaprzestanie ogrzewania pomieszczenia. W momencie gdy temperatura otoczenia spada, zawartość głowicy zmniejsza swoją objętość oraz zwiększa ciśnienie. Skutkiem tego procesu jest zmniejszony nacisk na sprężynę. Powoduje to otwarcie zaworu i dopływ ciepłej wody w wyniku czego temperatura w pomieszczeniu rośnie.


12. W jakich instalacjach grzewczych, gdzie i po co montuje się odwadniacze?
Odwadniacze montuje się w instalacjach grzewczych parowych aby dzięki nim odwodnić grzejniki. Funkcją odwadniaczy jest odprowadzenie z odbiornika wszystkich ciepłych kropli, które tworzą kondensat, a także równoczesne zapobieganie traceniu pary wodnej z instalacji.


13. Opisz grawitacyjną instalację ogrzewania wodnego.
Zasada działania grawitacyjnej instalacji ogrzewania wodnego polega na zjawisku unoszenia ogrzanej wody, a następnie opadania wody schłodzonej. Źródłem ciepła w takich instalacjach jest zazwyczaj kocioł opalany paliwem stałym i stosuje się ją zazwyczaj przy niewielkich rozmiarach ogrzewanych budynków. Główną zaletą stosowania tej metody jest to, że nie wymaga energii elektrycznej.


14. Uzasadnij dlaczego grzejniki należy montować pod oknami.
Grzejniki montuje się pod oknami ponieważ ciepłe powietrze jest lżejsze od zimnego. W ten sposób kiedy zimne powietrze dostaje się do ogrzewanego pomieszczenia przez okno, „miesza się” ono z ciepłym powietrzem płynącym w górę od grzejnika, dając powietrze o optymalnej temperaturze.


15. Wymień armaturę bezpieczeństwa i zabezpieczającą oraz opisz po co się ją stosuje.
Armatura bezpieczeństwa i zabezpieczająca ma za zadanie chronić instalację oraz elementy instalacji przed przeciążeniami i zakłóceniami. Dzięki niej, możemy uniknąć zagrożeń dla zdrowia lub życia użytkowników. Do takiej armatury należą: zawory bezpieczeństwa, czujniki ciśnienia gazu, termiczne zabezpieczenie odpływu oraz zabezpieczenie przed brakiem wody.


16. Wymień armaturę zaporową oraz opisz po co się ją stosuję.
Armaturę zaporową stosuje się w celu odcinania przepływu czynnika w przewodach rurowych instalacji. Ma ona zastosowanie w sytuacjach gdy trzeba otworzyć lub dławić przepływ. Armatura zaporowa dzieli się na: zasuwy, zawory kulkowe, zawory klapowe oraz inne zawory.


17. Kiedy cała podłoga pomieszczenia będzie zaliczona do tzw. „drugiej strefy”?

Podłoga zaliczana do tzw. „drugiej strefy” stanowi całkowitą powierzchnię podłogi, oddaloną o 1 metr od ściany. Podłoga przylegająca do 1 metra od ściany, zalicza się do pierwszej strefy.


18. Co to jest zład centralnego ogrzewania?
Zład jest to ogół wszystkich elementów tworzących system centralnego ogrzewania czyli: grzejniki, armatura, piony, poziomy oraz odpowietrzania. Określa on pojemność całkowitą instalacji.


19. Co to jest punkt zerowy instalacji c.o.?
Punkt zerowy instalacji, jest to taki punkt w którym ciśnienie dynamiczne instalacji wynosi zero. Można zatem powiedzieć, że jest to moment w którym instalacja przechodzi z procesu tłoczenia na proces zasysania.


20. Opisz grzejnik radiatorowy.
Grzejnik radiatorowy jest to typ grzejnika o bardzo rozwiniętej powierzchni grzewczej. Może być on wykonany zarówno z żeliwa szarego, odlewów aluminium oraz blachy stalowej. Grzejniki te są wykonywane z rurek, płyt lub pasów blachy. Rury połączone bezpośrednio z jednym z tych elementów, przewodzą ciepło i prowadzą do ogrzania pomieszczenia. Ich główną zaletą jest to, że powietrze dzięki nim jest nagrzewane równomiernie, co pozwala osiągnąć wyższe temperatury w dolnych częściach tych pomieszczeń.


21. Opisz grzejnik płytowy.
Grzejniki płytowe zbudowane są z połączonych ze sobą gładkich stalowych blach, między którymi tworzą się specjalne kanaliki. Rozmieszczenie takich blach może być jedno, dwu lub trzyrzędowe. Do kanalików doprowadzana jest ciepła woda, która nagrzewa płytę, która z kolei oddaje ciepło do pomieszczenia. W celu zwiększenia powierzchni oddawania ciepła, często stosuje się elementy konwekcyjne. Największą zaletą tego typu grzejników jest mały ciężar dzięki czemu można je zamontować na dowolnego rodzaju ścianach.


22. Gdzie znajduje się granica między instalacją c.o. a siecią ciepłowniczą?
Granica między instalacją c.o., znajduje się na węźle.


23. Jak obliczyć nadwyżkę mocy cieplnej wymagana do kompensacji skutków osłabionego ogrzewania w przestrzeni ogrzewanej?
ΦRH,i = Ai * fRH
Ai – wewnętrzna powierzchnia podłogi przestrzeni ogrzewanej (i), [m2],
fRH – współczynnik nagrzewania.


24. Wyjaśnij poszczególne pojęcia:

 • projektowe obciążenie cieplne: wymagany strumień ciepła umożliwiający osiągnięcie określonych warunków projektowych,
 • projektowa strata ciepła: ilość ciepła przenikająca z budynku do środowiska zewnętrznego w jednostce czasu, w określonych warunkach projektowych,
 • współczynnik projektowej straty ciepła: projektowa strata ciepła podzielona przez różnicę temperatury,
 • projektowe przenikanie ciepła: ciepło przenikające z wnętrza budynku lub jego części,
 • projektowa strata ciepła rozpatrywanej przestrzeni przez przenikanie: strata ciepła do otoczenia budynku będąca wynikiem przenikania ciepła przez obudowę budynku, a także wymiany ciepła między ogrzewanymi przestrzeniami wewnątrz budynku,
 • projektowa wentylacyjna strata ciepła rozpatrywanej przestrzeni: zapotrzebowanie na ciepło do podgrzania powietrza wentylacyjnego i infiltrującego oraz przepływającego z jednej ogrzewanej przestrzeni do drugiej,
 • projektowa temperatura wewnętrzna: temperatura operacyjna w centralnym miejscu przestrzeni ogrzewanej (na wysokości miedzy 0,6 a 1,6 m) stosowana do obliczeń projektowych strat ciepła,
 • projektowa temperatura zewnętrzna: temperatura powietrza zewnętrznego stosowana w obliczeniach projektowych strat ciepła,
 • projektowa różnica temperatury: różnica między projektowy temperaturą wewnętrzną a projektową temperaturą zewnętrzną,
 • zapotrzebowanie na ciepło ogrzewanego pomieszczenia - strumień ciepła, jaki w warunkach obliczeniowych ma dostarczyć do pomieszczenia urządzenie ogrzewcze,
 • straty ciepła przez przenikanie - strumień ciepła przenikający przez przegrody zewnętrzne i wewnętrzne danego pomieszczenia w warunkach obliczeniowych,
 • zapotrzebowanie na ciepło przez przenikanie - strumień ciepła równoważący straty ciepła przez przenikanie z uwzględnieniem dodatków,
 • straty ciepła na wentylację - strumień ciepła niezbędnego do ogrzewania powietrza zewnętrznego, które ze względów na spełnienie wymagań higienicznych powinno dopływać do pomieszczenia,
 • zapotrzebowanie na ciepło do wentylacji - strumień ciepła równoważący straty ciepła na wentylację z uwzględnieniem wewnętrznych zysków ciepła pomieszczenia.
   
  Zapraszamy do zapoznania się z 2 częścią pytań: http://www.ogrzewnictwo.pl/nauka-i-biznes/potencjalne-pytania-dla-studentow-na-egzamin-z-ogrzewnictwa-czesc-2
   

 

 • 2 pytanie, podpunkt a): http://www.ogrzewnictwo.pl/centralne-ogrzewanie
 • System pojęć z pytań 23 i 24 pochodzi z normy: PN-EN 12831:2006 [Instalacje ogrzewcze w budynkach - Metoda obliczania projektowego obciążenia cieplnego]
 • Ostatnie 5 definicji z pytania 24 pochodzi z: POLSKA NORMA Ogrzewnictwo PN-B-03406 Ustanowiona przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 22 grudnia 1994 r.

 


"Opracowanie redakcja www.ogrzewnictwo.pl, www.klimatyzacja.pl [RK] Materiał objęty prawem autorskim. Publikacja w części lub w całości wyłącznie za zgodą redakcji."KONTAKT wyślij zapytanie ofertowe

Biuro Obsługi Klienta

E-mail: biuro@ogrzewnictwo.pl

Tel: +48 42 653 57 03
Fax: +48 42 252 94 74
Adres:
Morgowa 4
90-950 Łódź

Uczelnie