[ Zamknij ]

Nowe zasady dotyczące cookies
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów na stronie Polityka Prywatności.


rejestracja

Promienniki podczerwieni Frico

Opublikowano: 02.03.2007
image

Ogrzewanie za pomocą promienników zainstalowanych do sufitu należy do grupy ogrzewania pośredniego. Promienie cieplne ogrzewają podłogę, ściany itp., a następnie powierzchnie te oddają ciepło do strefy przebywania ludzi. Praktycznie rzecz   biorąc,   nie   powstają żadne   straty   pomiędzy   sufitem   a   podłogą.   Przy ogrzewaniu za pomocą promienników nie występuje zjawisko zbierania się ciepłego powietrza w górnych strefach pomieszczenia. Jednocześnie uzyskujemy niższą temperaturę otoczenia przy zachowaniu komfortowej temperatury odczuwalnej przez człowieka.


Z   powyższych   względów   ogrzewanie   za   pomocą  promienników   podczerwieni pozwala na uzyskanie znacznych oszczędności energii, a co za tym idzie niższych kosztów ogrzewania w porównaniu z systemami konwencjonalnymi. Na tych stronach wyjaśnimy, czym się charakteryzuje promiennik podczerwieni i   na   czym   polega   zasada   jego   pracy. 

 

Co to jest ogrzewanie za pomocą promieniowania cieplnego?

Promienie cieplne powstają, ponieważ wszystkie ciała emitują energię w formie fal elektromagnetycznych. Ze względu na to, że fale te kreowane są przez ciała ciepłe, zjawisko to zostało nazwane promieniowaniem cieplnym. Rysunek poniżej przedstawia spektrum elektromagnetyczne wraz z umiejscowieniem promieniowania cieplnego. Długość fali i intensywność promieniowania zależą od temperatury źródła. Im wyższa temperatura elementu grzewczego tym krótsza jest emitowana fala i wyższa intensywność promieniowania cieplnego.

 


Spektrum elektromagnetyczne

 

Wymiana ciepła pomiędzy ciałami następuje tylko wtedy, gdy ciała te mają różne temperatury. Punkt, w którym zachodzi równowaga termiczna miedzy ludzkim ciałem a otoczeniem nazywamy komfortem temperaturowym. Jest on definiowany przez: temperaturę   powietrza,   temperaturę   ścian,   prędkość   powietrza   (ruchy powietrza w pomieszczeniu) i wilgotność. Ogrzewanie za pomocą promienników jest idealnym sposobem osiągnięcia komfortu temperaturowego.

 
Wybór odpowiedniego promiennika.

Aby osiągnąć komfort temperaturowy, bardzo ważny jest wybór odpowiedniego typu promiennika. Promienniki wysokotemperaturowe charakteryzujące się temperaturą źródła wyższą od 750°C dają intensywne, krótkofalowe promieniowanie cieplne. Efekt uzyskany za pomocą tego typu promienników może być przyrównany do odczucia ciepła wydobywającego się z otwartego płomienia np. ogniska. Promienniki te przeznaczone są do zastosowań na zewnątrz budynków lub do wysokich pomieszczeń. Natomiast urządzenia o temperaturze źródła na poziomie 100°C emitują długofalowe promieniowanie cieplne, zapewniając komfort cieplny oraz dobre rozprzestrzenianie promieni cieplnych w pomieszczeniach do wys. 2,7m.

  
KORZYŚCI PRAKTYCZNE
 

Montaż sufitowy
Montaż promienników do sufitu daje możliwość optymalnego wykorzystania nie zastawionych powierzchni ścian w ogrzewanym  pomieszczeniu.  Promienniki kasetowe HP mogą być ukryte w suficie podwieszanym, natomiast urządzenia serii Thermoplus mogą być z powodzeniem zamontowane na łączeniu sufitu ze ścianą.


Szybkie ogrzewanie
W porównaniu  z  tradycyjnymi  systemami  ogrzewania,   promienniki   umożliwiają bardzo szybkie dojście do żądanej temperatury. A w praktyce daje możliwość zaprogramowania dłuższych okresów redukcji temperatury np. w ciągu nocy lub weekendów - co przekłada się na oszczędność energii.


Wentylacja mechaniczna

Promienniki cieplne bardzo dobrze współpracują z mechaniczną wentylacją. Nie powodują powstawania niepożądanych ruchów powietrza, które mogłyby mieć zły wpływ na główny system wentylacyjny budynku.


Dodatkowe źródło ogrzewania
Promienniki bardzo dobrze nadają się do dodatkowego ogrzewania wybranych powierzchni, na przykład recepcji narażonej na częste wyziębienia. Zastosowanie dodatkowego ogrzewania za pomocą promienników jest z reguły proste i niedrogie.


Ogrzewanie zewnętrznych przestrzeni
Zarówno zewnętrzne przestrzenie, jak i słabo izolowane budynki mogą być z  powodzeniem  ogrzewane za  pomocą wysokotemperaturowych  promienników. Zastosowanie promienników daje znakomite efekty w: przeciwdziałaniu oblodzeniu ramp   załadunkowych,   ogrzewaniu   ogrodów   restauracyjnych,   aren   sportowych, peronów kolejowych itp. obiektów.


Osuszanie i podgrzewanie.

Promienniki są stosowane w procesie suszenia i podgrzewania w różnych procesach przemysłowych.   Częstym  zastosowaniem jest użycie  promienników w  procesie utwardzania betonu, osuszania pomalowanych elementów, osuszania ziarna w silosach zbożowych itd.

 
OSZCZĘDNOŚĆ ENERGII
 

Możliwość obniżenia temperatury powietrza
Użycie promienników cieplnych, daje możliwość obniżenia temperatury powietrza w pomieszczeniu o kilka stopni, przy jednoczesnym utrzymaniu odczuwalnej temperatury na zadawalającym poziomie - mówimy o temperaturze operacyjnej. Redukcja temperatury o 1°C, pozwala na 5% zaoszczędzenie energii. Przez temperaturę operacyjną rozumiemy, temperaturę jaką odczuwamy w danym pomieszczeniu. Jest to suma temperatury powietrza i temperatury radiacyjnej. Wszystkie obiekty znajdujące się w danym pomieszczeniu powodują zmiany temperatury radiacyjnej. Zimne i ciepłe powierzchnie powodują odpowiednio zmniejszenie i zwiększenie temperatury radiacji. Temperatura operacyjna może być w przybliżeniu opisana następującym wzorem:

 

 

Ogrzewanie strefowe
Przy pomocy promienników cieplnych można uzyskać w różnych punktach obiektu różne wartości temperatur. Cały budynek np. hala fabryczna, nie musi mieć jednakowej, wysokiej temperatury, szczególnie wtedy, gdy miejsca pracy są od siebie znacznie oddalone. Ogrzewanie strefowe może być zastosowane w taki sam sposób jak miejscowe oświetlenie.


Akumulacja ciepła
Niższa taryfa ze energię elektryczną podczas nocy może być wykorzystana do „gromadzenia" energii cieplnej w częściach budynku, maszynach itd. W ten sposób proces rozpoczęcia ogrzewania w czasie rannego rozruchu fabryki nie obciąży nadmiernie sieci zasilającej, więc daje możliwość zastosowania mniejszych bezpieczników.


Mały gradient temperatury
Zastosowanie ogrzewania przy pomocy promienników podczerwieni prowadzi do bardzo wyrównanej,  pionowej  dystrybucji ciepła.  Ciepło powstaje w wyniku napotkania ciał stałych: ściany, podłoga, maszyny, przez fale cieplne. Następnie ciepło jest emitowane z tych ciał do strefy przebywania   ludzi. Różnica  temperatur pomiędzy   sufitem   a   podłogą jest   bardzo   mała i zminimalizowany  jest   efekt „przegrzania". Im wyższy jest budynek, tym większa jest oszczędność energii w porównaniu z konwencjonalnym systemem ogrzewania.  Gradient temperatury [°C/m] dla promienników wynosi ok. 0,3°C/m, natomiast w przypadku ogrzewania za pomocą tradycyjnych źródeł grzewczych wskaźnik ten osiąga wartość rzędu 2,5°C/m.

 


 
WZROST KOMFORTU
 

Wyrównanie temperatur
Sufitowo   montowane   promienniki   cieplne   mogą  być   umieszczone   tam   gdzie rzeczywiście potrzebne jest ciepło, na przykład wzdłuż zewnętrznych ścian, gdzie wzrasta deficyt ciepła. Rozważne rozmieszczenie promienników prowadzi do osiągnięcia wyrównanej i komfortowej temperatury.


Pomieszczenia wolne od przeciągów

  • Promienniki cieplne nie powodują powstania żadnych przeciągów ani prądów cieplnych.
  • Przeciwdziałanie zimnym przeciągom.
  • Aby wyeliminować zimne przeciągi i zimne „promieniowanie" dużych powierzchni przeszklonych, polecamy zastosowanie specjalnie do tych celów zaprojektowanych promienników serii Thermoplus.


Kalkulacja ilości i rozmieszczenie promienników
Promienniki cieplne są używane zarówno do całkowitego jak i miejscowego ogrzewania.


Ogrzewanie całkowite

W celu obliczenia przybliżonej ilości promienników jaką trzeba zastosować, należy skorzystać z poniższego wzoru:
Minimalna liczba promienników = Pole powierzchni [m2] / (wysokość montażu [m])2


Aby  obliczyć wymaganą moc  każdego  urządzenia,   należy  podzielić  całkowite zapotrzebowanie na energię cieplną przez obliczoną wcześniej ilość urządzeń.

 

Rozmieszczenie
Odległość pomiędzy urządzeniami nie powinna być większa niż wysokość zawieszenia, tzn. że wymiar (a) powinien być mniejszy niż wymiar H, patrz rysunek 1. W rzadko używanych pomieszczeniach odległość (a) może być zwiększona. W przypadku zawieszenia promiennika cieplnego nad stale pod nim przebywającym człowiekiem, odległość pomiędzy głową a urządzeniem nie powinna być mniejsza niż 1,5m. Przy zachowaniu dwóch powyższych reguł różnica w temperaturze radiacji nie będzie większa niż 5°C, co zapewni małą asymetrię temperaturową i duży komfort pracy. Tzn. że różnica pomiędzy rzeczywistą temperaturą a temperaturą odczuwalną przez człowieka nie będzie większa niż 5°C.

 

 

Ogrzewanie miejscowe
Za pomocą promienników możemy uzyskać różne wartości temperatur w zależności od rodzaju wykonywanej pracy w tym samym obiekcie.

 

 

Przykładowe miejsca zastosowania promienników FRICO.


 KONTAKT

Systemair S.A.

Katalog firm