[ Zamknij ]

Nowe zasady dotyczące cookies
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów na stronie Polityka Prywatności.


rejestracja

Pompy ciepła c.w.u. - najpopularniejsze pompy ciepła na rynku

Opublikowano: 15.04.2013
image

Pompy ciepła służące do podgrzewania ciepłej wody użytkowej, według raportu brytyjskiej organizacji BSRIA z maja 2010 roku oraz najnowszego raportu Europejskiej Organizacji Pomp Ciepła (EHPA) opublikowanego z końcem 2012 roku, charakteryzowały się w Polsce dużym wzrostem sprzedaży, rzędu 118% 2011 do 2010 roku! Skąd tak ogromna popularność pomp ciepła c.w.u.?

 

Pompy ciepła do podgrzewania ciepłej wody użytkowej w opinii wielu fachowców zyskały status jednego z najtańszych w eksploatacji źródeł
przygotowania c.w.u. Pozostające dotąd w cieniu wielu innych rozwiązań wzbudzają coraz większe zainteresowanie klientów. Sprawdziły się prognozy twórców raportu BSRIA z 2010 r., którzy przewidywali świetlaną przyszłość pomp ciepła c.w.u. na rynku polskim. Swą ogromną popularność pompy ciepła c.w.u. zawdzięczają głównie wzrostowi świadomości klientów oraz niższym kosztom instalacji i dużo łatwiejszemu montażowi w porównaniu z kolektorami słonecznymi.


Według wspomnianych we wstępie raportów  w Polsce w 2008 roku sprzedano 720 podgrzewaczy ciepłej wody z pompą ciepła, ale już w 2009 roku sprzedano 1050 takich urządzeń. Jednakże w latach 2010 i 2011 dynamika wzrostu była jeszcze wyższa. W 2010 roku sprzedano 2060 pomp ciepła c.w.u., a w 2011 aż 4050!

 

 

POMPY CIEPŁA CWU - NIE TYLKO SAMODZIELNE ŹRÓDŁO PRZYGOTOWANIA C.W.U.

 

Najbardziej rozpowszechnione na polskim rynku są podgrzewacze pracujące w oparciu o pompy ciepła typu powietrze/woda. Do najnowszych rozwiązań wprowadzonych do stosowania należą podgrzewacze wykorzystujące jako źródło ciepła dla pompy ciepła energię wody powrotnej instalacji ogrzewania podłogowego.

 

W większości przypadków urządzenia bez problemu zapewniają ogrzanie wody do temperatury 55ºC. Ponadto spora ich część poprzez funkcję „legionella” umożliwia w celach dezynfekcji termicznej podgrzewanie wody do 65ºC. Najczęściej podgrzewacze posiadają budowę kompaktową, a więc w jednej obudowie poza pompą ciepła znajduje się również izolowany zbiornik ciepłej wody użytkowej pojemności 200 lub 300 l, rzadziej 500 l. Bywa, że moduł pompy ciepła jest podłączany od zewnątrz do zasobnika wody lub zostaje zainstalowany poza zasobnikiem w innym pomieszczeniu. Wiele urządzeń poza wspomnianą już zintegrowaną wężownicą grzewczą (lub nawet dwiema wężownicami), która może współpracować praktycznie z każdym źródłem ciepła (piec olejowy, piec gazowy, kocioł na drewno, kocioł na węgiel, kolektory słoneczne) zaopatrzona jest również w elektryczną grzałkę zanurzeniową, mogącą stanowić dodatkowe, wspomagające źródło ciepła, np. w przypadku chwilowego, ponadnormatywnego zużycia wody. Tak więc w oparciu o podgrzewacz wody możemy łatwo stworzyć hybrydowy system zaopatrzenia w ciepłą wodę użytkową bazujący nawet na czterech źródłach ciepła.

 

Tak więc pompy ciepła c.wu. są indywidualnymi jednostkami, które mogą pracować niezależnie od układu centralnego ogrzewania. Energię cieplną do przygotowania c.w.u. dostarcza pompa ciepła, której sprawność z reguły wynosi ok. 300%. Urządzenia te zapewiają przygotowanie ciepłej wody użytkowej przez 12 miesięcy w roku i nie wymagają w tym celu wsparcia innym źródłem ciepła! Jeżeli jednak chcemy do realizacji funkcji grzania wody zastosować, poza pompą ciepła podgrzewacza, np. użytkowany kocioł na ekogroszek to możemy w tym celu wykorzystać wężownicę grzewczą, o czym wspomniano w akapicie powyżej.

 

Podgrzewaczy wody z pompą ciepła bez połączenia z innymi źródłami ciepła nie powinno się stosować w przypadku budynków o bardzo dużym zużyciu ciepłej wody. Tak więc w sytuacji gdy dom zamieszkuje 6-8 osób, a trzy łazienki są wyposażone w trzy duże wanny podgrzewacz bez dodatkowego źródła raczej nie sprawdzi się.

 

POWIETRZNE POMPY CIEPŁA C.W.U.

 

Podgrzewacze wyposażone w powietrzne pompy ciepła są w tej chwili najbardziej popularne, o czym decyduje prostota montażu i najniższe koszty instalacji. Pompa ciepła odzyskuje energię cieplną z wywiewanego powietrza wentylacyjnego, powietrza zewnętrznego, oraz wewnętrznego powietrza obiegowego lub odpadowego. W praktyce najczęściej spotyka się dwa ostatnie sposoby pozyskiwania ciepła.


W przypadku podgrzewaczy o budowie kompaktowej powierzchnia podstawy urządzenia średnio wynosi ok. 0,5 m2, a wysokość ok. 1,85 m. Tak więc biorąc pod uwagę także przestrzeń do wykonania podłączenia hydraulicznego wody potrzebujemy do ustawienia podgrzewacza mniej niż 1 m2 wolnej przestrzeni, a więc bardzo niewiele. Podgrzewacz powinniśmy ustawić w pomieszczeniu, w którym minimalna temperatura powietrza nie spada w ciągu całego roku poniżej ok. 10 ºC. Jeżeli podgrzewacz zasysa i wyrzuca powietrze z/do pomieszczenia, w którym został ustawiony lub z/do pomieszczeń sąsiednich to w większości przypadków wymaga się aby minimalna kubatura pomieszczenia/pomieszczeń nie była niższa jak ok. 20 m3. Planując montaż należy przewidzieć odprowadzenie kondensatu do domowego systemu kanalizacji. Przyczyną kondensacji jest wykraplanie się pary wodnej w wyniku schładzania powietrza przez pracującą powietrzną pompę ciepła. Ponieważ pracy pompy ciepła i wentylatora towarzyszy hałas o natężeniu powyżej 40 dB nie zaleca się aby montować urządzenie w pomieszczeniu bezpośrednio sąsiadującym z sypialnią, jeśli pomiędzy pomieszczeniami nie ma wystarczająco dobrej izolacji akustycznej. Standardowo urządzenia są wyposażone w kabel zasilający, który należy podłączyć do gniazda zasilającego o napięciu 230 V. Od strony hydraulicznej należy jedynie króćce zbiornika podłączyć do instalacji wodnej budynku.

 

 • Dodatkowe korzyści. Ponieważ efektem pracy powietrznej pompy ciepła jest wydmuch schłodzonego powietrza ustawienie i montaż podgrzewacza korzystnie jest zaplanować tak aby przy okazji schłodzić i/lub osuszyć wybrane pomieszczenia (np. spiżarnię, piwniczkę win, pralnię, garaż). Za darmo otrzymujemy więc osuszacz powietrza oraz quasi klimatyzator.

 

KOSZTY EKSPLOATACJI


Jak wspomnieliśmy na początku artykułu w branży instalacyjnej panuje opinia, że podgrzewacze to urządzenia zapewniające jedne z najniższych kosztów przygotowania ciepłej wody użytkowej. Koszty te są nawet niższe od kosztów przygotowania wody przez kolektory słoneczne. Zobaczmy zatem jak wygląda porównanie kosztów przygotowania ciepłej wody użytkowej na bazie różnych źródeł dla konkretnego przypadku. Przyjęte założenia do obliczeń znajdują się w ramce poniżej.


Przyjęte założenia do wyliczenia kosztów podgrzania 300 l wody na dobę w przeciągu całego roku:

 • dobowe zużycie ciepłej wody przez rodzinę: 300 l (5 osób, każda zużywa 60 l ciepłej wody na dobę);
 • temperatura ciepłej wody: 45ºC;
 • temperatura zimnej wody: 10ºC;
 • sprawność pompy ciepła: 330%;
 • sprawność jednofunkcyjnego kondensacyjnego kotła gazowego: 101%;
 • sprawność kotła olejowego i jednofunkcyjnego kotła gazowego z zamkniętą komorą spalania: 90%;
 • kolektory słoneczne płaskie, kąt nachylenia 40°, kierunek południowy;
 • minimalna powierzchnia kolektorów słonecznych: 4,6 m2;
 • pojemność zbiornika dobranego do kolektorów słonecznych: 300 l;
 • liczba godzin pracy pompy obiegowej kolektorów słonecznych w ciągu roku: 2 000 h;
 • na każdy rok eksploatacji kolektorów słonecznych doliczono 75 zł na koszty serwisowania (ewentualne wymagane przeglądy okresowe przez niektórych dostawców oraz wymagana okresowa wymiana płynu solarnego);
 • procent pokrycia energii cieplnej przez płaskie kolektory słoneczne: 60%;
 • ceny nośników energii (w zł brutto):
  • energia elektryczna dla licznika dwutaryfowego (średnia z dwóch taryf) 0,50 zł/kWh;
  • olej opałowy 3,26 zł/litr;
  • gaz ziemny 2,03 zł/m3;
  • gaz płynny 3,33 zł/l;

 

 

Obliczenia wykonano posługując się następującą metodyką:

1) Wyznaczenie rocznego zapotrzebowania ciepła użytkowego [1]

QW,nd = VCWi·Li ·cW·ρW·(θCW - θO)·kt·tUZ /(1000·3600) [kWh/rok]

 

gdzie:
VCW - Jednostkowe dobowe zużycie ciepłej wody użytkowej należy przyjmować na podstawie dokumentacji projektowej, pomiarów zużycia w obiekcie istniejącym lub w przypadku braku danych na podstawie wartości normatywnych [dm3/(j.o.)xdoba]
Li - liczba jednostek odniesienia [osoby]
tUZ - czas użytkowania (miesiąc, rok - przeważnie 365 dni), czas użytkowania należy zmniejszyć o przerwy urlopowe i wyjazdy i inne uzasadnione sytuacje, średnio w ciągu roku o 10% - dla budynków mieszkalnych [doba]
kt - mnożnik korekcyjny dla temperatury ciepłej wody innej niż 55oC, wg dokumentacji projektowej lub wartości normatywnych
cW - ciepło właściwe wody, przyjmowane jako 4,19 kJ/(kgK)  [kJ/(kgK)]
ρW - gęstość wody, przyjmowana jako 1000 kg/m3 [kg/m3]
θCW - temperatura ciepłej wody w zaworze czerpalnym, 55oC [oC]
θO - temperatura wody zimnej, przyjmowana jako 10oC [oC]
 

W porównaniu uwzględniłem systemy bezobsługowe i prawie bezobsługowe. Jak widać podgrzewacze są w zasadzie najtańszymi w eksploatacji źródłami przygotowania ciepłej wody użytkowej. Jedynie system kolektorów słonecznych w połączeniu z piecem gazowym kondensacyjnym (gaz ziemny) jest tańszy w eksploatacji o ok. 300 zł rocznie. Biorąc jednak pod uwagę dużo niższy koszt inwestycyjny związany z podgrzewaczem w porównaniu do kolektorów słonecznych oraz przyjęte idealne warunki dla kolektorów (kąt nachylenia, kierunek, stopień pokrycia), montaż podgrzewacza z pompą ciepła do przygotowania ciepłej wody użytkowej jest najkorzystniejszym rozwiązaniem. Warto zaznaczyć, że podgrzewacz jest urządzeniem całorocznym, niezależnym od warunków zewnętrznych, jak nasłonecznienie, temperatura powietrza.

 

Autor: Andrzej Fiałkowski

 

Źródła:

 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynu budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową oraz sposobu sporządzania i wzorów swiadectw ich charakterystyki energetycznej[1]
 • Strona internetowa Ministerstwa Infrastruktury, Typowe lata meteorologiczne i statystyczne dane klimatyczne dla obszaru Polski do obliczeń energetycznych budynków [2]
 • BSRIA, „Heat Pumps Poland. European Renewables 2009”, maj 2010 [3]
 • “HEAT PUMP MARKET DEVELOPMENT IN AUSTRIA AND EUROPE”, Andreas Bangheri, 2010 [4]
 • Instrukcja obsługi podgrzewacza z pompą ciepła VT 2130, Clima Komfort Sp.j., 2010 [5]
 • Materiały z witryn internetowych firm i instytucji.[6]
 • EHPA, "Outlook 2012. European Heat Pump Statistics".[7]KONTAKT

Clima Komfort

Katalog firm

 • Daikin

  Firma Daikin jest światowym liderem na rynku rozwiązań grzewczych, klimatyzac…
  Daikin
 • LG Electronics Polska

    LG Electronics, Inc. LG Electronics, Inc. jest światowym liderem wśr…
  LG Electronics Polska
 • Panasonic

  Panasonic, jeden z liderów branży klimatyzacji, dysponuje ponad 60-let…
  Panasonic

Produkty