[ Zamknij ]

Nowe zasady dotyczące cookies
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów na stronie Polityka Prywatności.


rejestracja

Lista inwestora pompy ciepła

Opublikowano: 29.01.2014
image

Świadomy inwestor dziś traktowany jest już nie jak zmora, a raczej partner w procesie inwestycyjnym. Dobrze zamontowana pompa ciepła, to późniejsza pewność i bezawaryjność jej działania. Na etapie montażu jest sporo aspektów, na które trzeba zwrócić uwagę. Poniżej omawiamy zagadnienia, które warto poruszyć w rozmowie z inwestorem i o które on może nas zapytać.

Co zrobić, aby nie skarżyć się na hałas pracującej powietrznej pompa ciepła?

Poziom hałasu (ciśnienia akustycznego – EN 12102) pompy ciepła 
Przy ustawianiu pomp ciepła powietrze/ woda na zewnątrz odprowadzenie powietrza nie sprawia w zasadzie żadnych problemów. Należy jednak unikać kierowania odprowadzanego zimnego powietrza w stronę tarasów, balkonów sąsiadów, a także bezpośrednio na ściany budynku czy garażu. Szczególnie istotne jest także unikanie zwiększenia poziomu hałasu zarówno w kierunku sąsiadów, jak i własnego domu. Pompa ciepła nie powinna być ustawiana w pobliżu sypialni czy pokoi gościnnych. Przejścia rur przez ściany i stropy powinny być zabezpieczone przed przenoszeniem dźwięku. Kompaktowe pompy ciepła powietrze/woda odznaczają się niskim poziomem hałasu. Jednakże błędy popełnione podczas montażu urządzenia mogą prowadzić do niepożądanego zwiększenia poziomu hałasu.

Dlatego trzeba zwrócić uwagę i pamiętać, że:

 • rośliny umieszczone przed ścianami mogą zmniejszyć odbicie fal dźwiękowych przez ich pochłanianie, 
 • należy unikać ustawiania pomp ciepła na podłożach odbijających fale dźwiękowe (duże powierzchnie o podłożu odbijającym fale dźwiękowe mogą powodować zwiększenie poziomu hałasu o 3 dB(A) w porównaniu z powierzchniami porośniętymi trawą lub roślinami), 
 • należy unikać ustawienia pomiędzy dwoma ścianami lub w kącie, gdyż odbicia fal dźwiękowych mogą powodować zwiększenie poziomu hałasu, 
 • poziom hałasu może zostać obniżony przez wykorzystanie odpowiednich naturalnych sposobów (do obniżenia poziomu hałasu przyczyniają się powierzchnie trawiaste i pokryte roślinami, bezpośrednie rozchodzenie się fal dźwiękowych przy ustawieniu pompy na zewnątrz można ograniczyć w znacznym stopniu przez zastosowanie masywnych ścianek, żywopłotów lub palisad).

Systemy powietrze/woda

 • Bardzo ważnym zagadnieniem podczas montażu pompy ciepła powietrze/woda jest odpływ kondensatu powstającego w czasie automatycznego rozmrażania parownika urządzenia. Dotyczy to w szczególności pomp ciepła w zabudowie zewnętrznej. Należy dopilnować, by odpływ kondensatu był starannie wykonany, chroniony przed zamarzaniem i mógł być wykonany z naturalnym spadkiem.

  Odpływ kondensatu musi być wykonany ze spadkiem w dół i na bok od pompy ciepła lub pod miejsce montażu urządzenia, musi zapewniać swobodny odpływ wody nagromadzonej w wannie kondensatu po procesie rozmrażania parownika. Odpływ powinien być skierowany do studzienki – warstwy grubego żwiru o wysokości około minimum 600 mm i średnicy minimum 500 mm i usytuowanej na głębokości około 120 cm poniżej poziomu gruntu (około 20 cm poniżej warstwy przymarzania). Zaleca się, by rurę odpływu kondensatu zaizolować izolacją termiczną w celu niknięcia przymarzania kondensatu w rurze odprowadzającej wodę.
 • Zwrócić uwagę na kierunek odprowadzenia powietrza. W idealnym przypadku kierunek wylotu powietrza jest zgodny z różą wiatru, głównym kierunkiem wiatru. W przypadku odwrotnym spada temperatura powietrza zasysanego przez pompę ciepła, w konsekwencji spada moc grzewcza urządzenia oraz współczynnik COP pompy ciepła, SCOP systemu, a rosną koszty eksploatacyjne. 
 • Unikać możliwości mieszania się powietrza doprowadzanego do pompy ciepła z odprowadzanym – konsekwencje zjawiska opisano powyżej. 
 • Dla pomp ciepła w wykonaniu zewnętrznym należy zapewnić swobodny, nieograniczony przepływ powietrza wokół urządzenia (zob. wytyczne techniczne STIEBEL ELTRON POLSKA).
 • Przy zabudowie zewnętrznej i wewnętrznej należy zapewnić niezbędny dostęp serwisowy do urządzenia zgodny z instrukcją montażu pompy ciepła.
 • Przy zabudowie zewnętrznej należy tak umieścić pompę ciepła, by była możliwość jej zdemontowania i zabrania do zakładu serwisowego. W innym przypadku serwisant może obciążyć użytkownika kosztami prac dodatkowych niewynikającymi z gwarancji (np. konieczność zamówienia dźwigu w celu przeniesienia urządzenia z miejsca montażu/ demontażu, do którego nie ma dostępu wózkiem widłowym – brak przestrzeni dojazdowej). 
 • Ze względu na przetłaczanie przez wentylator pompy ciepła dużych ilości powietrza i powstający szum nie należy montować pomp ciepła w pobliżu/obok ścian sypialni lub pokoi dziecięcych. 
 • Istnieje możliwość obniżenia poziomu akustycznego pompy ciepła w wersji zewnętrznej przez zastosowanie tłumików drgań powietrza, np. KSD.


Systemy solanka/woda

 • Czy zastosowane w instalacji dolnego źródła materiały i urządzenia (pompy obiegowe, naczynia przeponowe, odpowietrzniki, zawory odcinające itd.) mają dopuszczenie do pracy z mieszaniną propylen-glikolu i wody? 
 • W instalacjach dolnego źródła nie wolno stosować materiałów i urządzeń niemających dopuszczenia do pracy w temp. poniżej 0oC. 
 • W instalacjach gruntowych wymienników ciepła nie wolno stosować takich materiałów, jak ocynk (bezpośredni kontakt z propylen-glikolem) i PP – polipropylen oraz innych materiałów niemających dopuszczenia do pracy z propylen-glikolem oraz w zakresie niskich wartości temperatury – poniżej 5oC.
 • Do napełniania instalacji dolnego źródła nie należy stosować alkoholi (substancja niedopuszczona przez producentów pomp obiegowych stosowanych w pompach ciepła – utrata gwarancji), dodatkowo alkohol metylowy zgodnie z przepisami jest to substancja oznaczona, jako trująca. 
 • Do napełniania instalacji dolnego źródła nie zaleca się stosowania glikolu etylenowego – zgodnie z przepisami jest to substancja oznaczona jako trująca. 
 • W instalacji dolnego źródła należy unikać połączeń rur dobiegowych w innym miejscu niż w obrębie studzienki zbiorczej. 
 • W przypadku braku studzienki zbiorczej, połączenia trzeba wykonać w obrębie rozdzielacza umieszczonego na ścianie zewnętrznej lub wewnętrznej. 
 • Należy zapewnić możliwość szybkiego i taniego dostępu/rewizji do elementów łączonych/połączeń instalacji dolnego źródła. 
 • Czy przejścia przez ścianę, fundament zostały wykonane zgodnie z zaleceniami producenta (zob. wytyczne techniczne STIEBEL ELTRON POLSKA lub renomowanego producenta dolnych źródeł)?
 • Czy połączenia w instalacji z PE dolnego źródła na zewnątrz były wykonywane zgodnie z wytycznymi producenta dolnego źródła oraz dotyczącymi takich połączeń, szczególnie wtedy, kiedy temperatury powietrza zewnętrznego były niższe niż +7oC?
 • Pamiętaj o tym, że gruntowy wymiennik ciepła możesz wykorzystać do chłodzenia pasywnego lub aktywnego.

Dobrze wykonane dolne źródło ciepła to połowa sukcesu

Wymiennik poziomy

 • Czy na działce wokół budynku jest wystarczająca powierzchnia do wykonania wymiennika poziomego: około 2,5 razy większa niż ogrzewana?
 • Czy w obrębie działki, na której posadowiony jest budynek zapewniono możliwość dojazdu (odpowiednia szerokość i wysokość dojazdu) sprzętem ciężkim: koparką, samochodem ciężarowym z 3 lub 4 osiami?
 • Czy wymiar dolnego źródła, wielkość/powierzchnia ułożenia, liczba sekcji wymiennika poziomego wymagane dla danej pompy ciepła zostały skonsultowane z działem technicznym producenta pompy ciepła? 
 • Czy projekt instalacji dolnego źródła został naniesiony na aktualny rzut geodezyjny i oddany do wydziału geodezji starostwa powiatowego w celu zgłoszenia prowadzonych prac? Zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 roku „Prawo budowlane” tekst ujednolicony przez GUNB rozdział 4, art. 29, punkt 16 pompy ciepła nie wymagają pozwolenia na budowę. Zgodnie z nowym „Prawem geologicznym i górniczym” (DzU 2011 nr 163 poz. 981 art. 3) nie jest to obowiązkowe dla instalacji wykonanych w celach energetycznych do 30 m głębokości, jest to zalecane przez autora, jak i producentów..
 • Należy unikać wykonywania poziomego wymiennika gruntowego w postaci jednego odcinka rury.
 • Czy sprawdzono, by współczynnik odbioru ciepła z gruntu nie przekraczał 40 kWh/m2/ rok zalecanych dla poziomych gruntowych wymienników ciepła?
 • Czy zaplanowano i czy została wykonana próba szczelności poziomego gruntowego wymiennika zgodnie z wytycznymi projektowania, wykonywania i odbioru instalacji z pompami ciepła. Cz. 1. Dolne źródła do
  pomp ciepła. Wydanie 01/2013 PORT PC. 
 • W przypadku poziomego wymiennika ciepła istnieją ograniczenia w zakresie wykorzystania go do chłodzenia pasywnego lub aktywnego (wytyczne techniczne STIEBEL ELTRON POLSKA lub renomowanego producenta dolnych źródeł).

Wymiennik pionowy

 • Czy na działce wokół budynku jest wystarczająca powierzchnia do wykonania wymiennika pionowego?
  UWAGA bardzo ważne:
  Zgodnie z „Prawem geologicznym i górniczym” (DzU 2011 nr 163 poz. 981 art. 3 oraz art. 86 dla wykonania gruntowych pionowych wymienników ciepła (sond pionowych) do głębokości: 
  1. ≤ 30 m nie jest wymagany projekt prac geologicznych (jeżeli prace nie będą prowadzone na obszarze górniczym);
  2. ≤ 100 m jest wymagany projekt prac geologicznych, niezależnie czy prace będą prowadzone na obszarze górniczym czy też poza nim; 
  3. ≤ 100 m jest wymagany projekt prac geologicznych oraz plan ruchu zakładu górniczego, jeżeli prace będą prowadzone na obszarze górniczym; 
  4. > 100 m jest wymagany projekt prac geologicznych oraz plan ruchu zakładu górniczego, niezależnie czy prace będą prowadzone na obszarze górniczym czy też poza nim. 
 • Czy firma/wiertnik wykonujący prace wiertnicze posiada doświadczenie w zakresie wykonywania pionowych gruntowych wymienników ciepła – sond pionowych stosowanych w systemach pomp ciepła solanka/woda, jeśli tak, to jakie?
 • Czy wielkość/długość całkowita wymiennika pionowego wymaganego dla danej pompy ciepła została skonsultowany z działem technicznym producenta pompy ciepła? 
 • Czy w obrębie działki, na której posadowiony jest budynek zapewniono możliwość dojazdu (odpowiednia szerokość i wysokość dojazdu) sprzętem ciężkim – wiertnicą, samochodem ciężarowym z 3 lub 4 osiami? 
 • Czy zastosowano zalecaną przez producenta odległość pomiędzy sondami? Dla głębokości do 60-70 m.b. odległość wynosi minimum 6, optymalnie 7 m.b. Od głębokości 70 m.b. każde 10 m.b. głębiej przekłada się na zwiększenie rozstawu o 1 m.b. 

  Przykład:
  Sondy 80 m.b. głębokości – rozstaw pomiędzy sondami optymalnie/zalecane 8 m.b. 
  Sondy 90 m.b. głębokości – rozstaw pomiędzy sondami optymalnie/zalecane 9 m.b. itd. 


  Dla instalacji powyżej 100 kW mocy dolnego źródła zalecany jest TRT – Test Reakcji Termicznej i analiza termiczna dolnego źródła w perspektywie wielodziesięciolecia – minimum 50 lat, np. z wykorzystaniem programu EED. 
 • Czy została zachowana minimalna odległość zalecana 2 m od instalacji wodociągowej, kanalizacyjnej, ścian budynków, granicy działki itp.?
 • Czy zaplanowano i czy została wykonana próba szczelności pojedynczej sondy przed i po zainstalowaniu sondy w górotworze i czy jest protokół z takich prób dla wszystkich sond (zgodnie z wytycznymi projektowania, wykonywania i odbioru instalacji z pompami ciepła. Cz. 1. Dolne źródła do pomp ciepła. Wydanie 01/2013 PORT PC)?
  Czy przekazano Inwestorowi protokoły z prób szczelności?
 • Należy unikać wykonywania pionowego gruntowego wymiennika ciepła w postaci jednej sondy. 

Zaleca się stosowanie układu równoległego połączeń poszczególnych pionowych wymienników z kontrolą przepływu dla każdej sekcji (zalecane jest zastosowanie rotametrów). Nie należy stosować układu szeregowego połączeń poszczególnych sond – skutkuje to zwiększeniem hydraulicznych oporów liniowych, zwiększeniem dyspozycyjnej wysokości podnoszenia pompy obiegowej dolnego źródła (szczególnie ważne dla pomp obiegowych zabudowanych w urządzeniu), a w konsekwencji spadkiem współczynnika SCOP systemu i wzrostem kosztów eksploatacyjnych. 

 • Czy współczynnik odbioru ciepła z gruntu nie przekracza 90 kWh/m.b./rok sondy zalecanych dla pionowych gruntowych wymienników ciepła?
 • Jaki jest zakres prac określony w umowie z wiertnikiem w ramach wykonania układu dolnego źródła składającego się minimum z dwóch sond (zalecenie STIEBEL ELTRON POLSKA)? 
  Brak określenia zakresu prac w obszarze wykonania dolnego źródła może skutkować podziałem odpowiedzialność pomiędzy wiertnikiem a wykonawcą/monterem systemu pompy ciepła. 

  Wynikłe problemy pomiędzy wykonawcami, mogą skutkować dalej wieloma problemami eksploatacyjnymi, użytkowymi i konfliktami międzyludzkimi.
 • Czy zastosowane sondy spełniają wymagania wynikające z warunków, w których będą zastosowane, czy są to sondy fabrycznie przygotowane – głowica wraz z rurą/rurami?
  Nie zaleca się ze względów na temperaturę, jak i technologię wykonywania połączeń (szczególnie jesienią i zimą) przygotowywania głowic sond, jak również całkowitych sond wraz z rurami roboczymi zasilania i powrotu na miejscu zainstalowania.
 • Czy w instalacji dolnego źródła zostały zrównoważone przepływy? 
  Czy zastosowano rotametry (na przepływie bezpośrednim lub w układzie równoległym „bocznikowym”), pętlę Tichelmana? 
 • Czy przestrzeń pomiędzy sondą a górotworem została wypełniona masą wypełniającą (np. bentonitem)? 
  Brak masy wypełniającej bardzo mocno wpływa na współczynnik odbioru ciepła z gruntu oraz zmniejsza mechaniczną wytrzymałość sondy.

Czy wykonano to metodą iniekcji oddolnej?

 • Jeżeli nie zastosowano masy wypełniającej, to z jakiego powodu i czy firma wykonawcza zapewniła w umowie prawidłową pracę wymiennika i możliwość pozyskania przyjętej ilości energii? 
 • Czy w zakresie zawartej umowy z geologiem (posiadającym stosowne uprawnienia), jest również nadzór nad wykonaniem gruntowych pionowych wymienników ciepła – sond pionowych? 
 • W przypadku zastosowania gruntowych pionowych wymienników ciepła – sond pionowych w systemach chłodzenia pasywnego i aktywnego nie zaleca się stosowania sond pionowych o głębokościach przekraczających 100 m.b. (zob. tabelę średnich temperatur gruntu). Czy w przypadku współpracy gruntowych pionowych wymienników ciepła – sond pionowych z dodatkowym zewnętrznym źródłem ciepła (np. kolektory słoneczne) spełniono wymagania techniczne dla sondy oraz pompy ciepła (maksymalnej temperatury na wyjściu z dolnego źródła do pompy ciepła), a także środowiskowe (brak wpływu na średnią temperaturę środowiska wodno- -gruntowego)?
Źródło: InstalReporter 12/2013KONTAKT wyślij zapytanie ofertowe

Stiebel Eltron Polska Sp. z o.o.

E-mail: kontakt@stiebel-eltron.pl

Tel: +48 22 609 20 30
Adres:
Działkowa 2
02-234 Warszawa

Katalog firm

 • Daikin

  Firma Daikin jest światowym liderem na rynku rozwiązań grzewczych, klimatyzac…
  Daikin
 • Stiebel Eltron Polska Sp. z o.o.

    19 listopada 1991 roku zarejestrowano spółkę STIEBEL ELTRON Po…
  Stiebel Eltron Polska Sp. z o.o.
 • Grundfos

  PRODUKCJA I POMPY Roczna produkcja ponad 16 milionów sztuk pomp plasu…
  Grundfos

Pompy ciepła

Forum