[ Zamknij ]

Nowe zasady dotyczące cookies
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów na stronie Polityka Prywatności.


rejestracja

Instalacje na gaz płynny

Opublikowano: 15.02.2011
image

W grudniowym wydaniu „Magazynu Instalatora" („Ml" I2/2010 - przyp. red.) podano zasady prowadzenia przewodów gazowych wewnątrz budynku i wymogi dotyczące pomieszczeń z urządzeniami gazowymi. Teraz dowiemy się, jak prawidłowo wykorzystać gaz płynny i w jaki sposób odprowadzać spaliny z urządzeń gazowych.
Urządzenie gazowe można zasilać gazem płynnym z butli 11 kg, jeśli spełnione są następujące wymagania:

 • w  jednym   lokalu   (mieszkanie, warsztat, lokal użytkowy) nie wolno instalować więcej niż dwie butle,
 • temperatura w pomieszczeniu nie może przekraczać 35°G,
 • butla może być instalowana tylko w pozycji pionowej,
 • nie można narażać butli na uszkodzenia mechaniczne,
 • butla powinna być ustawiona min. 1,5 m od urządzeń promieniujących ciepło, z wyłączeniem zestawów urządzeń z butlą gazową,
 • butla powinna być ustawiona w odległości min. 1 m od urządzenia powodującego iskrzenie,
 • urządzenie gazowe powinno być podłączone do reduktora ciśnienia gazu na butli przewodem elastycznym nie dłuższym niż 3 m, wytrzymałym na ciśnienie min. 300 kPa, odpornym na składniki gazu, uszkodzenia mechaniczne i temperaturę do 60°G,
 • urządzenia gazowe o mocy powyżej 10 kW powinny być łączone z reduktorem za pomocą przewodu elastycznego o długości min. 50 cm.
 • Butle do 33 kg
 • Instalacje gazowe zasilane gazem z butli o zawartości gazu do 33 kg lub bateriami takich butli mogą być stosowane, jeśli spełnione są następujące wymagania:
 • butle umieszczone są na zewnątrz budynku, w miejscu zadaszonym, o twardym podłożu i oznakowanym,
 • bateria butli może się składać z maksymalnie 10 butli,
 • bateria butli musi być połączona z kolektorem z rury stalowej bez szwu lub rury przewodowej łączonej przez spawanie,
 • butle powinny być posadowione w odległości min. 2 m od najbliższych otworów okiennych lub drzwiowych na zewnętrznej ścianie budynku,
 • butli nie wolno umieszczać w zagłębieniach terenu.
Zbiorniki gazu płynnego
Instalacje gazowe zasilane gazem płynnym ze zbiorników lub grupy zbiorników mogą być stosowane, jeśli łączna pojemność zbiorników naziemnych nie przekracza 100 m3, a ilość nie przekracza 6 sztuk. Odległość między zbiornikami powinna wynosić minimum 7,5 metra, gdy łączna pojemność wszystkich zbiorników jest mniejsza niż 30 m3, lub minimum 15 metrów przy większych pojemnościach. Zbiorników gazu płynnego nie wolno posa-dawiać w zagłębieniach terenu, miejscach podmokłych, a także w odległości mniejszej niż 5 metrów od rowów i studzienek lub wpustów kanalizacyjnych.
Dopuszczalne odległości minimalne, pomiędzy zbiornikami i od zbiorników do budynków mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i budynków użyteczności publicznej, zawarte są w tabeli 1. W przypadku budynków produkcyjnych i hal magazynowych odległość zbiorników od
ścian tychże budynków, dla zbiorników o pojemności do 10 m3, powinna wynosić nie mniej niż odpowiednia wartość z kolumny 2 i 3 tabeli 1, a dla zbiorników o objętości powyżej 10 m3 - nie mniej niż połowa odpowiednich wartości kolumny 2 i 3 w tabeli 1. Odległości zbiornika od granicy z sąsiednią działką budowlaną nie powinny być mniejsze niż połowa odległości podanej w odpowiednich wierszach kolumn 2 i 3 tabeli 1, z zachowaniem pozostałych wymaganych odstępów. Podane w kolumnie 2, tabeli 1, odległości można zmniejszyć o połowę, jeśli pomiędzy zbiornikiem a ścianą budynku będzie zastosowana wolnostojąca ściana przeciwpożarowa o klasie odporności ogniowej co najmniej REI 120. Wymiary tej ściany i jej usytuowanie muszą być tak dobrane, aby osłonić część budynku, która jest bliżej zbiornika niż odległość podana w tabeli 1. W przypadku zbiornika o pojemności do 10 m3 podane w kolumnie 2, tabeli 1, odległości mogą być zmniejszone o połowę również, gdy ściana budynku wykonana jest w klasie odporności ogniowej na najmniej REI 120, na szerokości rzutu równoległego zbiornika, powiększonego przynajmniej o 2 metry z każdej strony i na całej wysokości budynku. Na podanej szerokości ściany nie mogą występować otwory drzwiowe i okienne. Dodatkowo zbiorniki gazu płynnego powinny być w odległości min. 3 m od rzutu pionowego skrajnego przewodu sieci elektroenergetycznej lub trakcyjnej o napięciu do 1 kV i w odległości min. 15 m dla odpowiednich przewodów przy napięciu równym lub większym od 1 kV

Przewody spalinowe
Urządzenia gazowe, niezależnie od generowanej mocy, powinny być podłączone na stałe z indywidualnymi kanałami spalinowymi (zgodnie z zaleceniami producenta urządzenia). Przekroje przewodów i kanałów spalinowych, pracujących na zasadzie naturalnego ciągu, powinny być tak dobrane, aby zapewnić minimalne podciśnienie ciągu wymagane dla urządzenia. Zbiorcze przewody systemu spalinowo-powietrz-nego mogą być stosowane do pracy z urządzeniami z zamkniętą komorą spalania pod warunkiem wyposażenia w zabezpieczenie przed zanikiem ciągu kominowego. Dozwolone jest również stosowanie indywidualnych przewodów powietrznych i spalinowych jako zestawu doprowadzającego powietrze i odprowadzającego spaliny od urządzenia.
Kilka kotłów może być podłączonych do wspólnego kanału spalinowego, jeśli:
 • do kotłów pobierających powietrze do spalania z pomieszczenia zastosowano skrzyniowy przerywacz ciągu lub kotły wyposażono w czujniki zaniku ciągu kominowego wyłączającego równocześnie wszystkie kotły,
 • przewód spalinowy do kotłów z palnikami nadmuchowymi jest nie mniejszy niż 1,6 sumy przekrojów przewodów odprowadzających spaliny z poszczególnych kotłów i wyposażenia wylotu przewodu spalinowego z każdego kotła w czujnik zaniku ciągu wyłączający jednocześnie wszystkie kotły.
 • Przewody i kanały spalinowe, odprowadzające spaliny od urządzeń gazowych niebędących kotłami, powinny mieć:
 • stałe przekroje poprzeczne przewodu i kanału spalinowego na całej długości,
 • długość   pionowego   przewodu spalinowego min. 22 cm,
 • długość poziomych przewodów (układanych ze spadkiem min. 5% w kierunku urządzenia) nie większą niż 2 m,
 • łączną długość kanału spalinowego nie mniejszą niż 2 m,
 • wyloty przewodów spalinowych zaopatrzone w wywietrzniki dobrane do ilości spalin, długości odcinków pionowych, położenia w określonej strefie wiatrowej i warunków lokalnych.
Na przewodach odprowadzających spaliny z poszczególnych urządzeń można instalować prze-pustnice, jeśli nie zakłócają przepływu spalin. Natomiast przewody spalinowe urządzeń z palnikami nadmuchowymi powinny być dobrane z uwzględnieniem nadci-śnień występujących w komorach spalania tych urządzeń.
W przypadku budynków jednorodzinnych, zagrodowych i rekreacji indywidualnej dopuszczalne jest wyprowadzenie przewodu spalinowego lub koncentrycznego przewodu spalinowo-powietrznego z urządzeń gazowych z zamkniętą komorą spalania przez zewnętrzną ścianę budynku do mocy 21 kW, natomiast w pozostałych budynkach mieszkalnych do mocy 5 kW Urządzenia większej mocy winny mieć przewody wyprowadzane ponad dach. Wyloty poziomych przewodów spalino-wo-powietrznych powinny znajdować się 2,5 m nad poziomem terenu lub min. 50 cm ponad poziomem terenu, jeśli w pobliżu do 8 m nie znajduje się plac zabaw lub inne miejsca rekreacyjne. Odległości między wylotami przewodów powinny być min. 3 m i min. 50 cm od krawędzi okien otwieranych. Przepis ten umożliwia instalowanie urządzeń w pomieszczeniach na parterze i wyprowadzenie spalin przez ścianę, bez konieczności np. unoszenia urządzeń, tak aby króciec spalinowy był na wysokości 2,5 m.
Nie ma ograniczeń maksymalnej mocy urządzenia gazowego przy odprowadzaniu spalin przez ścianę, w przypadku budynków produkcyjnych i hal magazynowych, widowiskowych oraz sportowych, pod warunkiem, że odległość ściany, przez którą wyprowadzony jest przewód spalinowy (spalinowo-powietrzny) od granicy działki budowlanej jest nie mniejsza niż 8 m, a odległość od ściany innego budynku z oknami jest nie mniejsza niż 12 m i wyloty przewodów są min. 3 m ponad poziomem terenu.

Autor:  dr inż. Paweł Kowalski
Literatura:
„Warunki Techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie", Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2009.
Źródło: www.instalator.pl
Katalog firm

 • Esbe

  Jesteśmy szwedzkim producentem zaworów i siłowników ESBE. Od po…
  Esbe
 • AFRISO

  AFRISO Sp. z o.o. jest częścią międzynarodowej Grupy AFRISO, istniejącej na r…
  AFRISO
 • Belimo Siłowniki

  BELIMO jest światowym liderem w produkcji siłowników i zaworów…
  Belimo Siłowniki

Produkty