[ Zamknij ]

Nowe zasady dotyczące cookies
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów na stronie Polityka Prywatności.


rejestracja

Postępowanie przy udzielaniu dotacji - zakup i montaż kolektorów słonecznych

Opublikowano: 23.05.2011
image

 

Postępowanie przy udzielaniu dotacji NFOŚiGW na częściowe spłaty kapitał kredytu bankowego:

 

 

 

 1.  Wnioskodawca składa w Banku wniosek o dotację NFOŚiGW wraz z wnioskiem o kredyt (formularze wniosków udostępnia bank). Do wniosku dołącza:
 • Ofertę zawierającą w szczególności schemat przedmiotowej instalacji i opis techniczny, parametry techniczne, w tym: dane dotyczące sprawności i skuteczności (uzysku) tej instalacji wraz z kosztorysem przedsięwzięcia sporządzoną przez przedstawiciela producenta kolektorów słonecznych lub podmiotu posiadającego certyfikat/świadectwo autoryzacji w zakresie doboru i montażu instalacji kolektorów słonecznych, wydany przez producenta montowanych kolektorów słonecznych lub jego autoryzowanego przedstawiciela lub
 • Projekt instalacji kolektorów słonecznych do przygotowania ciepłej wody użytkowej albo do ogrzewania wody użytkowej i wspomagania zasilania w energię innych odbiorników ciepła, zawierający w szczególności schemat przedmiotowej instalacji i opis techniczny, parametry techniczne, w tym: dane dotyczące sprawności i skuteczności (uzysku) tej instalacji wraz z kosztorysem przedsięwzięcia, sporządzony przez osobę wskazaną w pkt. 1 Załącznika nr 2 do programu priorytetowego, zgodny z wymogami/zaleceniami stawianymi przez producenta lub dostawcę kolektorów słonecznych lub
 • Projekt budowlano-wykonawczy rozwiązania technologicznego dotyczący montażu instalacji kolektorów słonecznych do przygotowania ciepłej wody użytkowej albo do ogrzewania wody użytkowej i wspomagania zasilania w energię innych odbiorników ciepła (wymagany dla wspólnot mieszkaniowych) wraz z kosztorysem przedsięwzięcia, zgodnego z wymogami/ zaleceniami stawianymi przez producenta lub dostawcę kolektorów słonecznych, sporządzonego lub zatwierdzonego przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności wskazanej w art. 14 ust. 1 pkt. 4 ustawy – Prawo budowlane.

 

Jeśli dla wykonania inwestycji nie jest wymagane pozwolenie na budowę Wnioskodawca składa ofertę lub projekt wym. w pkt. a lub b wraz z:
 

 • kopią zgłoszenia zamiaru wykonywania robót budowlanych z potwierdzoną datą wpływu do właściwego organu (zgodnego terytorialnie z lokalizacją inwestycji) oraz oświadczenie, iż organ ten, w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia, nie wniósł sprzeciwu lub
 • oświadczeniem, że do realizacji przedsięwzięcia nie jest wymagane zarówno pozwolenie na budowę, jak i zgłoszenie zamiaru wykonywania robót budowlanych.Jeśli dla wykonania inwestycji jest wymagane pozwolenie na budowę Wnioskodawca składa projekt wskazany w pkt. c wraz z kopią prawomocnego pozwolenia na budowę.
 

Ponadto:

 • Dokumenty dotyczące prowadzonej działalności gospodarczej w budynku lub wynajmu pomieszczeń (jeśli dotyczy).
 • Pełnomocnictwo Zarządu/Zarządcy Wspólnoty w formie uchwały, jeżeli zaciągnięcie kredytu z dotacją NFOŚiGW przez Wspólnotę mieszkaniową stanowi czynność przekraczającą zakres zwykłego zarządu.
 • Dokumenty wymagane przez Bank.
 1. Kredytobiorca zawiera pisemną umowę z Wykonawcą, spełniającym warunki określone w pkt. 1 załącznika nr 2 do programu priorytetowego, zawierającą, m.in. zobowiązanie wykonawcy do montażu przedmiotowej instalacji kolektorów słonecznych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i zaleceniami producenta instalacji kolektorów słonecznych oraz gwarancję na prawidłową pracę tej instalacji.
 2. Po zrealizowaniu przedsięwzięcia zgodnie z umową zawartą pomiędzy Kredytobiorcą a Wykonawcą podpisują oni protokół końcowego odbioru przedsięwzięcia i przekazania do eksploatacji, potwierdzający zrealizowanie przedsięwzięcia.
 3. Kredytobiorca przedkłada w Banku protokół końcowego odbioru wraz z fakturami (możliwe jest uruchamianie kredytu z dotacją w transzach) oraz innymi dokumentami określonymi w umowie kredytu z dotacją (np. dokumenty potwierdzające zgodność kolektora z wymaganą normą).
 4. Bank po wypłaceniu całości kredytu na koszty kwalifikowane (bezgotówkowym zapłaceniu faktur) zgodnie z umową kredytu z dotacją i ewentualnym przeprowadzeniu kontroli realizacji przedsięwzięcia, występuje do NFOŚiGW w terminie nieprzekraczającym dwóch miesięcy od otrzymania protokołu ostatecznego odbioru o środki na dotację na częściową spłatę w odniesieniu do wykorzystanej (wypłaconej bezgotówkowo) kwoty kredytu.

 

 

Źródło: www.nfosigw.gov.plKatalog firm

 • Galmet

   Galmet to 39 lat doświadczenia w produkcji najwyższej jakości urządzeń…
  Galmet
 • De Dietrich

  De Dietrich to jedna z najstarszych marek w branży grzewczej na świecie. W 20…
  De Dietrich
 • Robert Bosch

        Grupa Bosch Thermotechnik GmbH, do której na…
  Robert Bosch

Kolektory słoneczne

Forum