[ Zamknij ]

Nowe zasady dotyczące cookies
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów na stronie Polityka Prywatności.


rejestracja

Temperatury na klatkach schodowych i w korytarzach

Opublikowano: 13.01.2012
image

Temperatury klatek schodowych, podane w aktach prawnych, wahają się w dużych granicach i stąd prawidłowe ich dobranie w obliczeniach zapotrzebowania ciepła staje się koniecznością, szczególnie w trakcie sporządzania audytu, czy świadectwa energetycznego. Dotychczasowe zasady obliczeń cieplnych, oparte na istniejących temperaturach podanych w aktach prawnych, są mało dokładne i mogą być przyczyną błędów. Wynikiem może być źle zamówiona moc cieplna i w konsekwencji większe koszty ogrzewania.

Stan prawny dotyczący temperatury na klatkach schodowych

Istniejące nieprawidłowości w aktach prawnych to:

 • różne temperatury na klatkach (praktycznie 8-20°C),
 • brak określenia rodzaju klatki i przyporządkowania jej do właściwej temperatury,
 • brak temperatury dla korytarzy przy klatkach.

Dobór temperatur klatek i korytarzy, ze względu na ich różnorodność, może być często nieprawidłowy i może zafałszować obliczenia zapotrzebowania ciepła. Objętość ogrzewana klatek, gdzie na kondygnacji jest 2-3 mieszkań wynosi 5-10% i ma znaczący wpływ na bilans cieplny budynku. Dla budynków rozległych wpływ klatek maleje, natomiast korytarzy rośnie. Dlatego też dla bilansu cieplnego nie jest obojętne, czy przyjmiemy temperaturę obliczeniową 8°, 16° czy też 20°C.

Programy komputerowe OZC liczą wszystkie elementy budynku dość dokładnie, tymczasem sprawa temperatur klatek i korytarzy jest w tych programach traktowana z dużym uproszczeniem. Preferowaną temperaturą klatek jest temperatura 16°C. Należy tu dodać, że pogram Danfoss'a czasami „narzuca" wyższe temperatury - uwzględniając niskie współczynniki przenikania ścian pomiędzy klatkami a mieszkaniami.

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w rozdziale 4 podaje temperatury:

 • + 8°C - dla klatek schodowych w budynkach mieszkalnych,
 • + 12°C - dla holi wejściowych przy salach widowiskowych.

Norma, która nie jest przywołana - PN-82/B-02402 - Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczeń w budynkach podaje temperatury:

 • + 8°C - dla klatek schodowych w budynkach mieszkalnych,
 • + 16°C - dla korytarzy, klatek schodowych w budynkach biurowych i użyteczności publicznej,
 • + 20°C - dla korytarzy i klatek schodowych w zakładach leczniczych.

 

W obu aktach prawnych brak jest korytarzy przy klatkach schodowych mieszkań.
Podana temperatura klatek +8°C jest tu zdecydowanie za niska. Dla sprawiedliwości należy jednak dodać, że PN-82/B-02402 w pkt. 2 dopuszcza przyjmowanie innych temperatur.

Praktycznie temperatury klatek nie są regulowane (najczęściej brak zaworów regulacyjnych). Ograniczanie temperatury klatek - stosowane przez demontaż istniejących grzejników - nie jest prowadzone w sposób racjonalnie uzasadniony. Ściany klatek mają często U>1(W/m2K) i wtedy klatki są ogrzewane pośrednio przez mieszkania przyległe, co w przypadku mieszkań z podzielnikami kosztów powoduje wzrost kosztów ogrzewania tych mieszkań.

Dla formalności należy dodać, że zgodnie z Ustawą z dnia 3 kwietnia 1993 r. o normalizacji, stosowanie PN jest dobrowolne. Zatem norma jest obowiązująca, jeśli jest przywołana w konkretnym rozporządzeniu. Ponadto zgodnie z interpretacją PKN dopuszcza stosowanie norm nawet wycofanych, ale z dużą ostrożnością i za zgodą obu stron.

Analiza stanu faktycznego temperatury klatek schodowych

Zmierzone temperatury są uśrednione, ponieważ w zależności od położenia kondygnacji temperatury rosną w granicach 1°-4°C, licząc od parteru do ostatniej kondygnacji. Przykładem rozkładu temperatur są 2 jednakowe budynki (12 kondygnacji), identyczne pod względem wielkości. Różnią się tylko oknami klatek - budynek I ma okna pojedyncze w ramach metalowych (U=5,6 W/m2K), natomiast II ma okna nowe (U=1,3 W/m2K). Rozkład temperatur na klatkach tych budynków obrazuje wykres 1. Liczby 1, 2 i 3 na osi odciętych oznaczają pomiary na wysokości I, VI i XII kondygnacji.

Wszystkie przykłady przedstawione w zestawieniu informują, że mamy praktycznie dość zróżnicowane temperatury klatek i przyjęcie do obliczeń temperatury bez analizy przypadku jest błędem.

Rozkład temperatury klatki schodowej

Wykres 1. Przykład rozkładu temperatury na klatkach schodowych 2 podobnych budynków.

Tabela 1. Zestawienie pomierzonych temperatur klatek budynków w III strefie klimatycznej (temperatura zewnętrzna w trakcie pomiarów od -5° do -8°C).

Przykład budynku Klatka Korytarz Grzejniki Temperatura średnia
Rys. 1
Po termomodernizacji 11 kondyg.
Zewnętrzna,
okna nowe U=1,3,
z wiatrołapem
Długie korytarze
i okna na
końcu – drzwi
do korytarzy
Zdemontowane Klatki +11oC
Korytarza +16oC
Rys.2
12 kodyg.
Wewnętrzna,
okna stare U=5,6,
z wiatrołapem
Krótki bez okien
i grzejników
– drzwi do korytarzy
Są na każdej kondygnacji Klatki +11oC
Korytarza +15oC
Rys. 2
Wymiana okien klatki12 kondyg.
Wewnętrzna,
okna nowe U=1,3,
z wiatrołapem
Krótki bez okien
i grzejników
– drzwi do korytarzy
Są na każdej kondygnacji Klatki +16oC
Korytarza +18,5oC
Rys. 3
Po termomodernizacji 5 kodyg.
Wewnętrzna,
okna nowe U=1,3,
bez wiatrołapu
Bez korytarza Tylko na parterze Klatki +16oC
Rys. 5
5 kondyg.
Wewnętrzna,
okna U=2,9,
bez wiatrołapu
Bez korytarza Są na każdej kondygnacji Klatki +13oC
Rys. 4
Po termomodernizacji 5 kondyg.
Wewnętrzna,
bez okien
i w środku budynku
Korytarz
wejściowy
z wiatrołapem
W klatce bez,
a w korytarzu
jest grzejnik
Klatki +20oC
Korytarza wejściowego
+16oC
Rys. 5
Szkoła, po termomodernizacji 4 kondyg.
Wewnętrzna,
z oknami U=1,3,
korytarz długi
i duży hol,
klatka bez drzwi
Korytarz
wejściowy
z wiatrołapem
Są na każdej kondygnacji Korytarza +20oC
Klatki +20oC

 

 

 

Istniejące budynki mieszkalne to:

 • budynki projektowane i budowane jako mieszkalne,
 • budynki przebudowane ze szkół, biurowców, hoteli robotniczych, internatów itp. - charakteryzują się długimi korytarzami.

Podsumowanie przeprowadzonej analizy temperatur na klatkach schodowych:

 1. Przyjmowanie do obliczeń prawidłowej temperatury klatki schodowej i korytarza ma duże znaczenie dla prawidłowego ustalenia obciążenia cieplnego, a więc prawidłowego sporządzenia umowy na dostawę ciepła.
 2. Ilość przypadków rozwiązań konstrukcyjnych klatek i korytarzy jest dość znaczna, stąd wybranie właściwej temperatury jest konieczne.
 3. Klatki, jak i korytarze, mają ograniczoną możliwość regulacji temperatury, często zawory są zdemontowane - istnieje tylko regulacja centralna,
 4. Temperatura klatki i korytarza w czasie sezonu grzewczego zmienia się w zależności od temperatury zewnętrznej i położenia (kondygnacji),
 5. Temperatura obliczeniowa może być tylko uśredniona, uwzględniając średnią temperaturę zewnętrzną, jak i rozkład temperatury wg krzywej Gaussa. Wiadomo, że najniższe temperatury występują tylko przez kilka dni sezonu grzewczego lub w ogóle nie występują.
 6. Temperatura klatki zależy bardzo znacznie od stanu technicznego okien, jakości tych okien i jakości ścian sąsiadujących z klatką. Po wymianie okien metalowych pojedynczych na okna z PCV (dla szyb u=1,1) temperatura klatek rośnie średnio o 4°C.
 7. Całkowite zdemontowanie grzejników z klatek i korytarzy, stosowane dość często i przejście na ogrzewanie pośrednie nie jest uzasadnione, ponieważ odbywa się to kosztem sąsiednich mieszkań (podzielniki wykazują większe zużycie energii). Ilość i położenie grzejników powinno być poparte obliczeniami cieplnymi.
 8. Na podstawie pomiarów temperatur klatek w kilku różnych budynkach (w III strefie klimatycznej i przy temperaturze zewnętrznej (-5 do -8°C) można ustalić, że właściwe temperatury dla klatek to - (+12, +16 i + 20)°C. Wybór jednej z tych temperatur powinien zależeć od rozwiązania konstrukcyjnego konkretnego budynku. Temperaturą najczęściej stosowaną będzie oczywiście temperatura +16°C.
 9. W Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. powinny być określone 3 przypadki wyboru jednej z temperatur wyżej podanych.
 10. Wprowadzenie powyższych zmian przyczyni się do zmniejszenia błędów w obliczeniach - do granicy dopuszczalnej.

Na zakończenie należy dodać, że przyjmowanie do obliczeń cieplnych łazienek o temperaturze 24°C jest nieprawidłowe, ponieważ nasze małe mieszkania i łazienki mają temperaturę tak jak pokoje, tj. w granicach 20 - 21 °C.

Temperatura 24°C może być przyjmowana tylko dla dużych łaźni - w zakładach przemysłowych, gdzie rzeczywiście jest taka jak w normie. Jeżeli w naszych łazienkach jest wyższa temperatura to tylko w trakcie kąpieli i to od ciepłej wody, i również od podgrzewacza gazowego lub elektrycznego.

Literatura:
[1] Maciej Robakiewicz - „Jaka temperatura na klatkach schodowych?" - Energia i Budynek - nr 6/2010
[2] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warun­ków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki (Dz. U. nr 75)
[3] PN-82/B-02402 - Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczeń w budynkach

Autor: mgr inż. Jan TABORSKI – audytor energetyczny
Źródło: www.energiaibudynek.pl (02/2011)Firmy

 • Paroc Polska

    Paroc jest jednym z wiodących europejskich producentów energoo…
  Paroc Polska
 • Prodmax

  Prodmax jest jednym z największych polskich producentów systemó…
  Prodmax
 • Enerbau

  ENERBAU jest przedsiębiorstwem importowo-eksportowym, zajmującym się alt…
  Enerbau