[ Zamknij ]

Nowe zasady dotyczące cookies
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów na stronie Polityka Prywatności.


rejestracja

System certyfikacji budynków rusza - Magazyn Instalatora

Opublikowano: 09.01.2009
image


Budownictwo odpowiada aż za 40% zużycia energii w Unii Europejskiej, a także za 40% emisji CO2 do atmosfery. Dyskusje polityczne nad pakietem klimatycznym przysłoniły rozwiązania nad potrzebą i sposobami obniżania zużycia energii. Może zatem warto przypomnieć, iż szacuje się, że w budownictwie jest opłacalne ekonomicznie osiągnięcie 28% oszczędności energii do roku 2020. Oznacza to obniżenie zapotrzebowania na energię końcową 0 11 % w całkowitym zużyciu energii*.

Narzędziem wspierąącym realizację celów jest dyrektywa 2002/91/EG w sprawie charakterystyki energetycznej budynków. Jej wdrożenie w Polsce odbywa się z dużym opóźnieniem. Pierwszym krokiem była nowelizacja Ustawy Prawo budowlane z dnia 19 września 2007 roku. To właśnie tam pojawiły się zapisy o konieczności sporządzania charakterystyki energetycznej dla budynków. Od tego momentu upłynął ponad rok do ogłoszenia rozporządzeń precyzujących polski system:

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 zmieniąące rozporządzenie w sprawie szczegołowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz. U. 201, poz. 1239)

•  Rozporządzenie   Ministra   Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008ę
zmieniące rozporządzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 201, poz. 1238)

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub częsci budynku stanowiącej samodzielną całość technicznoużytkową oraz sposobu sporządzania i wzorów świadectw ich charakterystyki energetyczneję
Wszystkie te rozporządzenia wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2009 r.

Zmiany

Pierwsze z wymienionych rozporządzeń wprowadza zmiany w projekcie budowlanym. Zmiany te polegają przede wszystkim na konieczności obliczenia charakterystyki energetycznej budynku, lokalu lub technicznie samodzielnej części budynku.
Ponadto dla budynków o powierzchni użytkowej przekraczającej 1000 m2 wprowadza się obowiązek analizy możliwości racjonalnego wykorzystania, pod względem technicznym, ekonomicznym i środowiskowym, odnawialnych źródeł energii, takich jak: energia geotermalna, energia promieniowania słonecznego, energia wiatru, a takze możliwości zastosowania skojarzonej produkcji energii elektrycznej i ciepła oraz zdecentralizowanego systemu zaopatrzenia w energię.


Spełnione wymagania

Zgodnie z nowym rozporządzeniem określającym wymagania dla budynków
(par. 329.1 i 329.2), wymagania te uznaje się za spełnione wówczas, gdy:

• przegrody zewnętrzne budynku oraz technika instalacyjna odpowiadają wymaganiom izolacyjności cieplnej oraz powierzchnia okien spełnia wymagania określone w załączniku do rozporządzenia, przy czym dla budynku przebudowywanego dopuszcza się zwiększenie średniego współczynnika przenikania ciepła osłony budynku max o 15% w porównaniu z budynkiem nowym o takiej samej geometrii i sposobie użytkowania,

• wartość wskaznika EP [kWh/(m2Tok) ] określającego roczne obliczeniowe zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną do ogrzewania, wentylacji i przygotowania ciepłej wody użytkowej oraz chlodzenia jest mniejsza od wartości granicznych określonych odpowiednio w rozporządzeniu, a także jeżeli przegrody zewnętrzne budynku odpowiadają przynajmniej    wymaganiom    izolacyjności cieplnej niezbędnej dla zabezpieczenia przed kondensacją pary wodnej, przy czym dla budynku przebudowywanego dopuszcza się zwiększenie wskaźnika EP max o 15% w porównaniu z budynkiem nowym o takiej samej geometrii i sposobie użytkowania.
W przypadku budynków innych niż mieszkalne (w tym dla budynków zamieszkania zbiorowego), wartość wskaźnika EP obejmuje również zapotrzebowanie na energię; potrzebną do oświetlenia wbudowanego.

Obowiązki

Wśród ważniejszych warunków określających wymagania stawiane budynkom, należy wymienić obowiązek stosowania instalacji z odzyskiem ciepła, w przypadku instalacji wentylacji mechanicznej ogólnej nawiewnowywiewnej lub klimatyzacji komfortowej o wydajności od 2000 m3/h, a także stosowanie rozwiązań konstrukcyjno architektonicznych pozwalających ograniczyć ryzyko przegrzewania budynku latem, które to zjawisko może prowadzić do konieczności instalowania dodatkowych urządzeń klimatyzacyjnych, a tym samym zwiększa zapotrzebowanie na energię. Zalecane jest również przeprowadzanie badania szczelności budynku.

Metodologia

Ostatnie z wymienionych rozporządzeń określa metodologię sporządzania oraz zawiera wzór świadectwa energetycznego. Jak widać, nie będzie u nas klas energetycznych budynkow przypominających etykiety energetyczne, jakie są od lat stosowane np. w ocenie sprzętu gospodarstwa domowego. Ze świadectwa można będzie natomiast odczytać wskaźnik zapotrzebowania na energię końcową (EK), czyli na granicy budynku. W części graficznej, na kolorowej skali będzie można odczytać wskaźnik zapotrzebowania na tzw. nieodnawialną energię pierwotną (EP) uwzględniający sposób wytworzenia energii oraz rodzaj wykorzystywanego nośnika energii (energia odnawialna czy energia konwencjonalna: olej opałowy, węgiel, gaz) budynku ocenianego, w porównaniu do budynku referencyjnego, spełniającego aktualnie obowiązujące wymagania energetyczne. Na kolejnych stronach świadectwa znajdą się szczegółowe dane techniczne i energetyczne budynku, a takze informacja o proponowanych działaniach naprawczych.

Polski rynek budownictwa podchodzi sceptycznie do systemu świadectw energetycznych, traktując obowiązek jak kolejny biurokratyczny wymóg utrudniający życie. Jednak zastanowmy się czy jest obecnie do pomyślenia, ażeby kupując sprzęt AGD nie zapoznać się z jego etykietą, a więc klasę energetyczna sprzętu? Gdy kupując samochód, nie analizujemy jego zużycia paliwa, kalkulując jednocześnie, ile będzie nas kosztować jego eksploatacja, przy niemal stale rosnących cenach paliw? Dlaczego więc nie mamy mieć prawa do informacji o poziomie zużycia energii i oddziaływaniu na środowisko budynku, w którego zakup inwestujemy bez porównania większe pieniądze i w dodatku na wiele lat?

Prace trwają...

Obecnie trwają prace Komisji Europejskiej zmierzające w kierunku jeszcze lepszego wykorzystania potencjalu oszczędności energetycznych w budownictwie. Przeprowadzono społeczne konsultacje na temat zmian, jakie powinny nastąpić w procedurach oceny energetycznej budynków oraz kontroli kotłów i systemów klimatyzacyjnych. Stwierdzono, ze dyrektywę należy poprawić np. poprzez doprecyzowanie zapisów i definicji takich jak np. pojęcie budynku użyteczności publicznej, systemu wentylacyjno-klimatyzacyjnego, zrewidowanie progów ograniczających ilość budynków objętych systemem certyfikacji czy analizą stosowania alternatywnych źródeł energii w nowych budynkach lub obowiązek umieszczania charakterystyk do budynków o powierzchni powyżej 1000 m2. Teraz zapis taki ogranicza ilość budynków poddawanych ocenom do 30% istniejących zasobów. Komisja stoi na stanowisku, ze powinno się dążyć do usuwania barier, które powodują prowadzenie termomodernizacji częściowo, a nie kompleksowo, podczas gdy nakłady ponoszone na prace prowadzone w oddzielnych etapach mogą być dwu-, trzykrotnie wyższe niż wówczas, gdy są prowadzone jednorazowo.
Takiemu myśleniu sprzyja ostatnio przyjęty wniosek Komisji Europejskiej. 3 grudnia 2008 roku ogłoszono, ze proponowane jest działanie skierowane do gospodarstw domowych. Realizacja zapisów oznaczałaby, ze UE będzie mogła współfinansować krajowe, regionalne i lokalne programy w zakresie wymiany okien w budynkach mieszkalnych, poprawy izolacji cieplnej ścian oraz montażu paneli słonecznych. Mechanizm ten miałby jednak wspierać wyłącznie gospodarstwa domowe o niskich dochodach, definiowanymi krajowymi przepisami. Szacuje się, ze przeciętne gospodarstwo domowe w UE może zaoszczędzić dzięki poprawie energooszczędności mieszkania od 200 do 1000 euro rocznie. Zgodnie z procedurę współdecyzji, wniosek komisji będą jeszcze musiały przyjąć państwa członkowskie i Parlament Europejski, ale trudno sobie wyobrazić, aby inicjatywa ta nie spotkała się z życzliwym przyjęciem.

Autor: Katarzyna Grecka

Literatura:
* Background Information Paper for the Public Consultation on the Recasting of the Energy Performance of Buildings Directive (EPBD - 2002/91/EC).Katalog firm

 • Salus Controls

  SALUS Controls to firma technologiczna i dystrybucyjna, zajmująca się dostarc…
  Salus Controls
 • Samsung

  Dział Klimatyzacji Samsung Electronics Polska oferuje pełną gamę system&oacut…
  Samsung
 • AFRISO

  AFRISO Sp. z o.o. jest częścią międzynarodowej Grupy AFRISO, istniejącej na r…
  AFRISO