[ Zamknij ]

Nowe zasady dotyczące cookies
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów na stronie Polityka Prywatności.


rejestracja

List otwarty do Premiera ws błędów w rozporządzeniu dotyczącym certyfikatów energetycznych

Opublikowano: 22.01.2009
image

Szanowny Panie Premierze,

Unia Europejska na podstawie zatwierdzonych Dyrektyw i programów prowadzi działania zmierzające do poprawy efektywności energetycznej sektora komunalno-bytowego, którego zużycie szacuje się na 40% całkowitego bilansu energii. Działania te są bezpośrednio związane z bezpieczeństwem energetycznym i redukcją emisji CO2. Jednym z elementów tego planu jest wprowadzenie w krajach Unii świadectw energetycznych budynków i lokali mieszkalnych.

System świadectw energetycznych w Polsce wprowadzony z dniem 1.01.2009 nie realizuje celów przyjętych przez Unię Europejską oraz nie przyczynia się do zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego, wzrostu efektywności energetycznej w budownictwie i ochrony środowiska.

1) Wdrażająca w Polsce Dyrektywę 91/2002/WE ustawa z 19.09.2007 o zmianie ustawy Prawo Budowlane wprowadziła obowiązek sporządzania świadectw energetycznych w chwili sprzedaży lub wynajmu budynków i lokali mieszkalnych. Zapisy ustawy nie przewidują sankcji za niedotrzymanie obowiązku wykonania świadectwa, co zgodnie z interpretacją zamieszczoną na stronie Ministerstwa Infrastruktury oznacza, że świadectwa będą wykonywane wyłącznie na życzenie zainteresowanych, zatem można uznać, że Dyrektywa, w tej części, nie została de facto w Polsce wdrożona.

2) W wymienionej ustawie nie przewidziano żadnych form ewidencji, ani weryfikacji poprawności wykonanych świadectw, co spowoduje brak ich przydatności do podstawowego celu, jakim miała być możliwość porównywania jakości energetycznej różnych budynków. Ustawa nie wprowadza mechanizmów dających możliwość oceny skutków funkcjonowania systemu certyfikacji oraz świadomego i właściwego kształtowania polityki i działań w zakresie efektywności energetycznej w gospodarce.

3) W rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 6.11.2008 w sprawie metodologii sporządzania świadectw wybrano bardzo nieczytelną formę prezentacji oceny energetycznej budynku, w postaci kilku niejasnych wskaźników liczbowych. Są one niezrozumiałe dla właścicieli i użytkowników lokali mieszkalnych i budynków, a więc nie zrealizują celu, jakiemu ma służyć wprowadzenie świadectw energetycznych budynków.

4) Rozporządzenie w sprawie metodyki wykonywania świadectw energetycznych zawiera tak dużą liczbę wad merytorycznych i istotnych nieścisłości, że wątpliwa staje się możliwość i zasadność stosowania go w praktyce z uwagi na konsekwencje, jakie mogą z tego wyniknąć. Sprawa nabiera szczególnego znaczenia w odniesieniu do budynków nowych oddawanych do użytkowania po 1 stycznia 2009 r.

5) W procesie wdrażania Dyrektywy nie podjęto realizacji żadnych działań, ani kampanii w zakresie informacji i promocji. Obowiązek wykonania świadectw traktowany jest powszechnie jako „wymysł unijnych biurokratów”, czy „ukryty podatek”, co nie jest zgodne ze stanem faktycznym. Powoduje to na starcie funkcjonowania systemu niepowetowane szkody w postrzeganiu idei oceny energetycznej budynków i podważa fundamenty niekwestionowanej konieczności podnoszenia efektywności
wykorzystania energii w budownictwie i gospodarce.

6) Wprowadzeniu systemu świadectw energetycznych towarzyszyła nowelizacja wymagań w zakresie ochrony cieplnej budynków, obniżając je w sposób znaczący, co jest ewenementem w skali UE. Należy to uznać za całkowicie niezrozumiałą i niewłaściwą decyzję, podjętą wbrew interesom społecznym i gospodarczym Polski. Ponowna nowelizacja tych wymagań jest jednym z najpilniejszych zadań.

Jako środowisko instytucji, fundacji, stowarzyszeń i ekspertów, pracowników uczelni i instytutów naukowych od lat zajmujących się problematyką efektywności energetycznej zwracamy się do Pana Premiera z postulatem podjęcia pilnych działań, które spowodują, że system świadectw energetycznych będzie mógł rzeczywiście służyć podnoszeniu efektywności energetycznej. Naszym zdaniem są to w szczególności:

1) nowelizacja rozporządzenia w sprawie metodyki sporządzania świadectw wprowadzająca ocenę w formie energetycznych klas budynków i lokali mieszkalnych oraz eliminująca wszystkie stwierdzone w nim braki i błędy,

2) podjęcie inicjatywy ustawodawczej w sprawie zmian w Prawie Budowlanym wprowadzających realny obowiązek wykonywania świadectw zgodnie z postanowieniami Dyrektywy oraz zmian wprowadzających obowiązek ewidencji i weryfikacji sporządzanych świadectw,

3) podjęcie inicjatywy w celu doprowadzenia wymagań w zakresie ochrony cieplnej budynków w Polsce do standardów zbliżonych do standardów w UE, a przede wszystkim do poziomu odpowiadającego żywotnym potrzebom zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego oraz realizacji różnorodnych zobowiązań Polski w ramach UE w zakresie ochrony klimatu i wzrostu efektywności energetycznej,

4) przeprowadzenie kampanii informacyjno-edukacyjnej skierowanej do całego społeczeństwa, wyjaśniającej cele, zasady i korzyści związane z wprowadzeniem świadectw energetycznych.

Niniejszy list kierujemy na ręce Pana Premiera, gdyż nasze dotychczasowe próby zmierzające do zwrócenia uwagi na powyższe problemy nie przyniosły oczekiwanych rezultatów. Biorąc pod uwagę fakt, że wdrożenie tej Dyrektywy stanowi jeden z elementów wielu współzależnych działań UE na rzecz poprawy efektywności energetycznej, spójne działanie w tym zakresie wszystkich krajów jest niezwykle istotne. Wiedząc o osobistym udziale Pana Premiera w procesie negocjacji Pakietu Klimatycznego na poziomie UE, uważamy, że waga poruszanych w niniejszym piśmie problemów jest Panu bliska. Mamy nadzieję, że dzięki temu będzie możliwe podjęcie niezbędnych działań w celu realizacji rzeczywistego, a nie pozornego zwiększenia efektywności energetycznej w polskiej gospodarce.

Jednocześnie chcielibyśmy zadeklarować gotowość pomocy, współpracy i poparcia w zakresie rozwiązywania poruszanych problemów.

Podpisali:

dr inż. Aleksander Panek, dr inż. Arkadiusz Węglarz - ZRZESZENIE AUDYTORÓW ENERGETYCZNYCH

dr inż. Maciej Robakiewicz - FUNDACJA POSZANOWANIA ENERGII

dr inż. Andrzej Wiszniewski - NARODOWA AGENCJA POSZANOWANIA ENERGII

mgr inż. Dariusz Koc, mgr Andrzej Rajkiewicz - OGÓLNOKRAJOWE STOWARZYSZENIE „POSZANOWANIE ENERGII I ŚRODOWISKA” SAPE POLSKA

prof. Jerzy Pogorzelski, dr inż. Wiesław Sarosiek - PRACOWICY POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ

dr inż. Małgorzata Fedorczak-Cisak, dr inż. Tomasz Kisilewicz, prof. Antoni Stachowicz - PRACOWNICY POLITECHNIKI KRAKOWSKIEJ

dr inż. Jerzy Adamczyk, dr inż. Piotr Surmach, dr inż. Anna Życzyńska, mgr inż. Wiesław Bocheńczyk, mgr inż. Grzegorz Dys - PRACOWNICY POLITECHNIKI LUBELSKIEJ

dr inż. Dariusz Heim - PRACOWNIK POLITECHNIKI ŁÓDZKIEJ

dr inż. Norbert Szmolke, prof. Roman Ulbrich - PRACOWNICY POLITECHNIKI OPOLSKIEJ

dr inż. Wiesław Gazda, dr inż. Cezary Kolasa, prof. Joachim Kozioł, prof. Zbigniew Popiołek,

dr inż. Tomasz Steidl - PRACOWNICY POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ

dr inż. Jarosław Chudzicki, dr inż. Maciej Mijakowski, dr inż. Piotr Narowski, dr inż. Piotr Pracki, dr inż. Jerzy Sowa - PRACOWNICY POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ

prof. Henryk Nowak - PRACOWNIK POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ

dr hab. inż. Robert Wójcik - PRACOWNIK UNIWERSYTETU WARMIŃSKO - MAZURSKIEGO

dr hab. inż. Hanna Jedrzejuk - PRACOWNIK INSTYTUTU PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI PAN

dr inż. Stanisław Szymański - REGIONALNA AGENCJA POSZANOWANIA
ENERGII - TORUŃ

mgr inż. Tomasz Wróbel - POMORSKIE CENTRUM TERMOMODERNIZACJI - GDAŃSK

mgr inż. Andrzej Gołąbek - AGENCJA UŻYTKOWANIA I POSZANOWANIA ENERGII - ŁÓDŹ

mgr inż. Katarzyna Grecka, dr inż. Edmund Wach - BAŁTYCKA AGENCJA POSZANOWANIA ENERGII - GDAŃSK

mgr inż. Agnieszka Cena-Soroko, mgr inż. Jerzy Żurawski - DOLNOŚLĄSKA AGENCJA ENERGII I ŚRODOWISKA - WROCŁAW

mgr inż. Michał Buzalski - POMORSKA AGENCJA POSZANOWANIA ENERGII - BYDGOSZCZ

mgr inż. Szymon Liszka - FUNDACJA NA RZECZ EFEKTYWNEGO WYKORZYSTANIA ENERGII - KATOWICE

dr inż. Andrzej Szajner SIGMA - TERMODYNAMIK - GDYNIA

dr Andrzej Kassenberg - FUNDACJA „INSTYTUT NA RZECZ EKOROZWOJU”
    Źródło: www.audytor.epbd.pl
 
   Katalog firm

 • AFRISO

  AFRISO Sp. z o.o. jest częścią międzynarodowej Grupy AFRISO, istniejącej na r…
  AFRISO
 • Esbe

  Jesteśmy producentem zaworów i siłowników ESBE. 1- go stycznia…
  Esbe
 • Samsung

  Dział Klimatyzacji Samsung Electronics Polska oferuje pełną gamę system&oacut…
  Samsung