[ Zamknij ]

Nowe zasady dotyczące cookies
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów na stronie Polityka Prywatności.


rejestracjaAwarie biogazowni - zagrożenia.

Opublikowano: 16.12.2009
image

Według najnowszych założeń rządowych w każdej gminie miałaby powstać jedna gazownia. Na poziomie gminy tego rodzaju inwestycje budzą jednak wiele obaw nie tylko z uwagi na tzw. „lęk przed nieznanym”, uciążliwości w ruchu kołowym czy obawy przed uciążliwością emisji odorami (która jest znacznie mniejsza niż powszechne przekonanie), ale przede wszystkim z uwagi na możliwość wystąpienia poważnej awarii przemysłowej.

Część biogazowi działa w oparciu o produkcję biogazu z osadów z oczyszczalni ścieków. Natomiast przeżywające obecny bum inwestycyjny biogazownie rolnicze, to instalacje służące do celowej produkcji biogazu z odchodów zwierzęcych, biomasy roślinnej lub organicznych odpadów (przemysł spożywczy). Instalacje produkcji biogazu składają się z: układów podawania biomasy, komór fermentacyjnych, zbiorników biogazu, zbiorników magazynowych przefermentowanego substratu i agregatów kogeneracyjnych.

Działalność biogazowni opiera się zwykle na dwóch etapach technologicznych tj. produkcji biogazu z substratów organicznych oraz produkcji energii elektrycznej i ciepła z biogazu, w których może zaistnieć nadzwyczajne zagrożenie dla ludzi środowiska. W najnowszych technologiach biogazowni, przyjmuje się i udoskonala rozwiązania eliminujące w maksymalnym stopniu zakłócenia w funkcjonowaniu wszystkich obiektów i urządzeń. Niemniej niezależnie od poczynionych środków zapobiegawczych mogą się zdarzyć sytuacje trudne do przewidzenia lub wręcz nieprzewidywalne. Skutki takich sytuacji stanowią zagrożenie mogące spowodować przemijające lub trwałe straty w środowisku oraz stwarzać zagrożenie dla zdrowia i życia okolicznych mieszkańców..

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 9 kwietnia 2002 r. (Dz. U. Nr 58 z 2002 r., poz. 535 ze zm.) określa rodzaje i ilości substancji niebezpiecznych, których znajdowanie się w zakładzie decyduje o zaliczeniu go do zakładu o zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej lub zakładu o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej. Natomiast obowiązki prowadzącego zakład o zwiększonym lub dużym ryzyku są określono odpowiednio w Prawie Ochrony Środowiska (Dz. U. Nr 25 z 2008 r., poz. 150 ze zm.) w artykułach 250-254, 258, 261, 263 i 265. Zagrożenie poważną awarią przemysłową na terenie takiego zakładu może wystąpić w zależności od rodzaju, kategorii i ilości substancji niebezpiecznej, która w zakładzie znajduje się, może się znaleźć, lub której powstanie jest możliwe w trakcie procesu przemysłowego.

W przypadku biogazowni w wyniku zaistnienia stanu awaryjnego o znacznym rozmiarze może nastąpić uwolnienie nadmiernych ilości:

 - Biogazu ulatniającego się do atmosfery i stanowiącego zagrożenie wybuchem;

 - Odpadów (np. ścieków, gnojowicy, odpadów poubojowych) i substratów stosowanych w fermentacji, jak i pozostałości pofermentacyjnej.

Nadzwyczajne zagrożenie środowiska może być spowodowane m.in. przez:

 - Pęknięcie ścian zbiorników komór fermentacji lub zbiorników magazynowych odpadów używanych do fermentacji oraz wycieki z tych odpadów do gruntu na tereny        utwardzone obiektu;

 - Awarię lub nieuwagę podczas przeładunku odpadów, substratów lub pozostałości pofermentacyjne oraz ich wycieki do gruntu na tereny utwardzone obiektu;

 - Uszkodzenie, rozszczelnienie dachów komór fermentacyjnych i wydostanie się biogazu bezpośrednio do atmosfery;

 - Katastrofalne wypadki na terenie biogazowni wozów asenizacyjnych dostarczających odpady i substraty, powodujące wycieki do gruntu;

 - Działania terrorystyczne takie jak podłożenie ładunków wybuchowych czy wywołanie pożaru;

 - Nieprzewidywalne zjawiska metereologiczne i inne nieprzewidywalne zdarzenia.

W celu uniknięcia i zminimalizowania powyższych zagrożeń konieczne są:

 - Osiągnięcie i utrzymanie właściwej stabilności procesu fermentacji;

 - Odpowiednie uszczelnienie urządzeń, a w szczególności komór fermentacyjnych m.in. poprzez zastosowanie odpowiednich klas betonu i materiałów uszczelniających    oraz zabezpieczających ścian zbiorników;

 - Odpowiednie wykonanie i zapewnienie szczelności rurociągów technologicznych;

 - Eliminacja lub minimalizacja zastosowania w instalacjach elementów korodujących;

 - Stały monitoring kontrola stanu technicznego obiektów urządzeń wraz z możliwością natychmiastowego odcięcia i zakończenia pracy wszystkich urządzeń;

 - Odpowiednie przeszkolenie obsług w zakresie czynności eksploatacyjnych, zasad bhp i przepisów przeciwpożarowych;

 - Ścisła kontrola osób niezatrudnionych w obiektach;

 - Zastosowanie systemu monitoringu składu powietrza, a w tym szczególnie w budynkach biogazowni.

W celu ograniczenia ewentualnych skutków awarii biogazowni m.in.:

 - budowane są wały okalające teren obiektów i zabezpieczający tereny sąsiednie;

 - montowane są systemy sterowania alarmujące o awariach i generujące meldunki o awariach.

Zaproponowany w lipcu przez Ministerstwo Gospodarki projekt programu pn. "Innowacyjna energetyka - rolnictwo energetyczne" zakłada powstanie do 2020 roku około 2000 biogazowni, każda o mocy 1 MW. Przy takiej skali obiektów, większość planowanych inwestycji nie będzie się zaliczać do przedsięwzięć stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii. Niemniej w celu uniknięcia potencjalnych konfliktów społecznych ważnym jest rzetelne wskazanie zagrożeń związanych z sąsiedztwem biogazowni oraz możliwych zabezpieczeń i działań jakich powinno się wymagać od inwestorów.

ROTIME

źródło: www.inżynierka.plKatalog firm

  • ORLEN Paliwa

    ORLEN Paliwa Sp. z o.o. oferuje sprzedaż paliw oraz hurt paliw płynnych czyli…
    ORLEN Paliwa
  • HÖCKER POLYTECHNIK

      Już od roku 1962 HÖCKER POLYTECHNIK wymyśla, planuje i buduje in…
    HÖCKER POLYTECHNIK

Odnawialne źródła energii

Kotły na biopaliwa

Poradnik pompy ciepła

Kolektory słoneczne