[ Zamknij ]

Nowe zasady dotyczące cookies
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów na stronie Polityka Prywatności.


rejestracjaAudyt energetyczny. Zmiana mocy zamówionej

Opublikowano: 22.11.2010
image

Przedstawiamy  niektóre z informacji ze szkolenia „Efektywne i przyjazne wykorzystanie energii w budynkach” organizowanego  w ramach projektu „Doskonalenie poziomu edukacji w samorządach terytorialnych w zakresie zrównoważonego gospodarowania energią i ochrony klimatu Ziemi” przez  Fundacja na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii. Szkolenie odbyło się 9 listopad 2010 r. w Lesznie.

Celem spotkania jest doskonalenie wiedzy i wdrażanie zarządzania energią i środowiskiem w obiektach samorządów terytorialnych. Szkoenie z zakresu termomodernizacji i wykorzystania odnawialnych źródeł energii jest adresowane w szczególności do administratorów budynków użyteczności publicznej oraz właścicieli budynków, a także do przedstawicieli władz samorządowych.

Audyt energetyczny. Zmiana mocy zamówionej
Autor: Łukasz Polakowski


Audyt energetyczny

 • Definicja audytu
Audyt energetyczny, to analiza głównych ścieżek przepływu energii w celu znalezienia możliwości poprawy ich efektywności a co za tym idzie – obniżenia kosztów energii.
 • Do czego potrzebny jest audyt:
  • Podstawa do podjęcia decyzji o celowości termomodernizacji,
  • Dowód dla banku kredytującego o efektywności ekonomicznej,
  • Podstawa do przyznania premii termomodernizacyjnej przez
  • BGK,
  • Podstawa uzyskania efektu ekologicznego przy pozyskiwaniu
  • środków z funduszy ekologicznych,
  • Podstawa do zmiany taryf, mocy zamówionej

Audyt energetyczny. Uwarunkowania prawne
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego i części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego
 • Ustawa o wspieraniu termomodernizacji i remontów z dnia 21 listopada 2008r
 • Obowiązujące w Polsce normy
 • Rozporządzenie ministra infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość technicznoużytkową oraz sposobu sporządzania i wzorów świadectw ich charakterystyki energetycznej

Rodzaje audytów
 • Audyt energetyczny budynku
 • Audyt energetyczny lokalnego źródła ciepła (zlokalizowany poza budynkiem lub zasilający kilka budynków)
 • Audyt energetyczny lokalnej sieci ciepłowniczej
 • Audyt remontowy (dot. budynków wielorodzinnych oddanych do użytkowania przed 14 sierpnia 1961r.)
 • Audyt przemysłowy (nie określony przez Rozporządzenie)

Zawartość audytu energetycznego

Zawartość audytu - wybrane punkty (Źródło: Rozp. MI z
19.03.2009 r.)
 • Karta audytu i strona tytułowa zgodna z rozporządzeniem
 • Inwentaryzacja i charakterystyka budowlana oraz energetyczna
 • Wybór możliwych do zastosowania optymalizacji (z inwentaryzacji)
 • Ocena opłacalności i wybór wariantów (przegrody, stolarka, c.o., c.w.u.)
 • Wybór optymalnego wariantu (na podstawie obliczonych oszczędności kosztów)
 • Wskazanie optymalnego wariantu
 • Dodatkowe elementy

Najczęstsze błędy w audytach
 • błędy formalne
  • Karta audytu i strona tytułowa niezgodna z rozporządzeniem,
  • Brak charakterystyki budowlanej lub energetycznej,
  • Brak rysunków (rzuty, przekroje lub elewacje) z naniesionymi kierunkami świata,
  • Brak numeracji wszystkich stron wraz z załącznikami,
  • Audyt spięty w sposób umożliwiający zdekompletowanie,
  • Brak załączników świadczących o wiarygodności obliczeń,
  • Obliczenia wykonane wg niewłaściwych norm i metodologii,
  • Brak dokumentacji potwierdzającej koszt przedsięwzięć remontowych
 • błędy merytoryczne
  • Niespełnienie wymogów oporu cieplnego R,
  • Wybór wariantu o wyższym SPBT niż inny pokazany,
  • Źle dobrane sprawności i nieuzasadnione zmiany,
  • Błędy matematyczne,
  • Błędy w procedurze wyboru wariantu optymalnego,
  • „Nadgorliwość” audytorów,
  • Optymalizowanie grubości izolacji co kilka cm,
  • Niekonsekwencja w cenach jednostkowych,
  • Brak kwoty deklarowanej inwestora,
  • Brak lub niewłaściwe obliczenie cen energii (paliwa stałe, gazowe...)

Kiedy należy opracować audyt?
 • Należy rozpoznać, które budynki powinny być w pierwszej kolejności poddane modernizacji (kryteria wyboru: bezpieczeństwo użytkowania, najwyższe zużycia energii, najwyższe koszty energii)
 • Audyt energetyczny powinien być opracowany równolegle z projektami wykonawczymi (zbyt wcześnie wykonany – niezgodność kosztów, niezgodność zakresu usprawnień, niezgodność cen energii; audyt wykonany po projekcie – niespełnienie wymagań Rozporządzenia o audytach)

Kto opracowuje audyt?
 • •Audytor niezależny od projektantów
  • Zagrożenia: zła współpraca z projektantami (różne koszty przedsięwzięć, różny zakres przedsięwzięć, różne rozwiązania techniczne),
  • Korzyści: dobra współpraca z projektantami (wymiana informacji, brak presji ze strony projektantów, różnorodność podejścia do tematu)
 • Audytor związany z firmą projektową:
  • Zagrożenia: optymalizacja ograniczona do rozwiązań standardowych
  • Korzyści: szybka wymiana informacji, spójność rozwiązań i dokumentów

Przybliżone określenie prawidłowości doboru mocy zamówionej do ogrzewania
Zapotrzebowanie na moc grzewczą budynku zależy od wielu czynników, jak:
 • technologia budowy,
 • stan techniczny budynku,
 • przeprowadzone prace remontowe,
 • przeznaczenie i sposób użytkowania budynku (wewnętrzne temperatury, ilość wymian powietrza, itp..),
 • lokalizacja budynku (strefa klimatyczna),
 • prowadzenie dobowych obniżeń temperatury
 • sposób ogrzewania budynku,
 • i inne.

Weryfikacja mocy zamówionej do ogrzewaniabudynków może być realizowana w sposób uproszczony i złożony:

Metoda uproszona polega na wskaźnikowym oszacowaniu zapotrzebowania na moc grzewczą budynku, a następnie skonfrontowaniu z posiadanymi informacjami o budynku.

W tym celu należy pozyskać maksymalnie dużą ilość informacji, w tym:
 • faktury i rachunki za nośniki energii za co najmniej jeden rok kalendarzowy,
 • aktualną lub archiwalną dokumentację,
 • umowę z dostawcą nośników ciepła,
 • wywiad z użytkownikami obiektu (określenie komfortu cieplnego budynku, niedogrzanie lub przegrzewanie budynku, stan techniczny instalacji c.o., itp.)
 • kontrola urządzeń pomiarowych
 1. Należy obliczyć wskaźnikowe zapotrzebowanie na moc grzewczą na podstawie poniższych wskaźników i porównać z faktyczną mocą zamówioną
 2. Należy odczytać z faktur (lub obliczyć ze zużycia paliw) zużycie ciepła w przeliczeniu na 1MW mocy zamówionej. Wskaźnik taki świadczy, o tym czy moc zamówiona jest we właściwy sposób wykorzystywana. Dobrze dobrana moc zamówiona powinna „dawać” jak najwięcej ciepła w budynku, lecz co najmniej 7 000 GJ/rok na 1 MW mocy zamówionej. Realnie dobrze dobrana moc daje ok. 9000 – 10 000 GJ na 1MW mocy zamówionej.
Przykład.
Moc zamówiona = 245 kW, zużycie ciepła 2205 GJ/rok
 1. Jeżeli z przeprowadzonej analizy wynika, że :
 • Jednostkowy wskaźnik mocy zamówionej odniesiony do powierzchni użytkowej jest wyższy niż średnie dla podobnych budynków,
 • Wskaźnik wykorzystania mocy zamówionej jest mniejszy niż 7000GJ/1MW,
 • Jeżeli z przeprowadzonego wywiadu wynika, że w budynku zachowany jest komfort cieplny, to istnieje duże prawdopodobieństwo, że zamówiona moc jest przeszacowana.

Metoda złożona polega na przeprowadzeniu obliczeń zapotrzebowania na ciepło budynku, a więc określeniu strat ciepła przez przegrody zewnętrzne i wewnętrzne oraz strat na wentylację, pomniejszonych o zyski słoneczne i wewnętrzne (na rynku istnieje wiele darmowych  programów umożliwiających wykonanie obliczeń OZC).
Szerszą wersją takiej analizy jest audyt energetyczny budynku. Można również skorzystać, o ile istnieją, z opracowanych projektów i audytów, lecz należy zwrócić uwagę czy rozpatrywane w audycie i projektach rozwiązania zostały w pełni zrealizowane.

Całość prezentacji ze szkolenia na stronie : www.energiaisrodowisko.plKatalog firm

 • Kratki.pl

  Jesteśmy znanym i cenionym producentem wkładów kominkowych powietrznyc…
  Kratki.pl
 • AFRISO

  AFRISO Sp. z o.o. jest częścią międzynarodowej Grupy AFRISO, istniejącej na r…
  AFRISO
 • Salus Controls

  SALUS Controls to firma technologiczna i dystrybucyjna, zajmująca się dostarc…
  Salus Controls