System zarządzania energią MyEnergyMaster Buderus zapewnia maksymalne wykorzystanie energii z instalacji fotowoltaicznej

Zaawansowany system zarządzania energią optymalizuje współpracę systemu fotowoltaicznego z pompami ciepła Buderus. Inteligentne zarządzanie energią pozwala na zwiększenie autokonsumpcji przez kierowanie nadwyżek energii do magazynu energii lub wydajnego systemu grzewczego. System umożliwia sterowanie i monitoring przepływu energii w gospodarstwie domowym 24/7. Sercem systemu jest aplikacja MyEnergyMaster i sterownik Smart Home Controller II.

Inteligentnie połączone w sieć

System zarządzania energią Buderus MyEnergyMaster umożliwia właścicielom domów optymalne wykorzystanie energii elektrycznej z systemu fotowoltaicznego. Zamiast odprowadzać nadwyżki energii do publicznej sieci energetycznej, system pozwala na inteligentną dystrybucję energii fotowoltaicznej w domu i ewentualne przekierowanie nadwyżek do magazynu energii elektrycznej. Wykorzystanie magazynu energii elektrycznej pozwala osiągnąć samowystarczalność energetyczną nawet do 70%. Dopiero po wyczerpaniu wszystkich możliwości magazynowania, nadwyżka energii elektrycznej zostaje odprowadzona do publicznej sieci energetycznej. System zarządzania energią składa się z aplikacji na smartfony MyEnergyMaster (dla systemów iOS i Android) oraz sterownika Smart Home Controller. MyEnergyMaster łączy ze sobą układ fotowoltaiki, pompę ciepła, magazyn energii elektrycznej, odbiorniki energii elektrycznej np. grzejniki elektryczne, sprzęt AGD a nawet stację ładowania samochodów elektrycznych. System współpracuje z pompami ciepła Buderus, dzięki temu w sposób ciągły dostosowuje moc pompy ciepła do dostępnej mocy fotowoltaicznej.

Magazynowanie energii z nadwyżek fotowoltaicznych

Zamiast oddawać nadwyżkę wytwarzanej energii elektrycznej do sieci energetycznej, MyEnergyMaster wykorzystuje ją w inteligentnym domu. W efekcie prowadzi to do zwiększenia niezależności właścicieli domów od taryf dostawców energii oraz redukcji kosztów energii. Modulacyjne sterowanie pompą ciepła zapewnia, że generator ciepła jest inteligentnie zintegrowany z systemem grzewczym. W ten sposób system zarządzania energią dostosowuje wytwarzanie ciepłej wody i ciepła dokładnie do aktualnej mocy systemu fotowoltaicznego. Można przyjąć różne scenariusze, np. zwiększenie temperatury docelowej systemu grzewczego: jeśli system zarządzania energią wykryje nadwyżkę mocy fotowoltaicznej, wysyła sygnał do pompy ciepła, która zostaje włączona i podgrzewa wodę w buforze lub zbiorniku ciepłej wody użytkowej instalacji grzewczej powyżej wymaganej temperatury docelowej. W ten sposób bufor i zbiornik ciepłej wody wykorzystywane są do termicznego magazynowania energii elektrycznej a nadwyżka energii fotowoltaicznej jest optymalnie wykorzystywana. Możliwe są inne warianty magazynowania termicznego, np. w połączeniu z nowymi termostatami pokojowymi Buderus można podnosić temperaturę w poszczególnych pomieszczeniach lub magazynować ciepło w jastrychu. Sens ma też wstępne ogrzanie salonu przy użyciu energii fotowoltaicznej, która jest dostępna bezpłatnie w ciągu dnia. Zwiększa to udział zużycia własnej energii i stopień samowystarczalności.

Przejrzysta aplikacja MyEnergyMaster

Intuicyjnie obsługiwana aplikacja MyEnergyMaster pozwala użytkownikom na odczytanie wszystkich danych dotyczących energii np.: aktualny uzysk energii słonecznej, zużycie własne, wykorzystanie sieci i niezależność od sieci energetycznej od momentu uruchomienia. Dodatkowo aplikacja wizualizuje wszystkie przepływy energii w domu. Dzięki temu w dowolnym momencie można sprawdzić, jaki jest rozpływ prądu elektrycznego zasilającego urządzenia. Historia bilansu energii i kosztów pozwala na wyciągnięcie wniosków i pomaga zoptymalizować indywidualny system. Aplikację można aktywować po wprowadzeniu klucza licencyjnego, który klienci nabywają wraz ze sterownikiem Smart Home Controller II.

Kompatybilność z każdą instalacją fotowoltaiczną

System zarządzania energią nadaje się do nowych i modernizowanych budynków. Wymagania techniczne dotyczące korzystania z MyEnergyMaster to instalacja fotowoltaiczna z falownikiem Fronius lub innym, zainstalowanym miernikiem energii Bosch Power Meter PM7000i routerem Wi-Fi oraz