Krystyna Boczkowska, prezes Robert Bosch w Polsce odznaczona Orderem Zasługi RFN

Warszawa – Krystyna Boczkowska, prezes spółki Robert Bosch oraz reprezentantka Grupy Bosch w Polsce została odznaczona Orderem Zasługi Republiki Federalnej Niemiec, który jest najwyższym niemieckim odznaczeniem przyznawanym cudzoziemcom. Order został przyznany w uznaniu zasług za dotychczasowe działania na rzecz budowania relacji polsko-niemieckich przez prezydenta Republiki Federalnej Niemiec Franka-Waltera Steinmeiera, a aktu dekoracji dokonał wczoraj ambasador Niemiec w Polsce Rolf Nikel. 

 

Podczas laudacji ambasador RFN podkreślił zasługi Krystyny Boczkowskiej. – Z Pani osobą wiąże się historia wszechstronnego i pełnego sukcesów zaangażowania na rzecz rozwoju stosunków polsko-niemieckich. Od ponad 12 lat sprawuje Pani funkcję Prezesa Zarządu spółki Robert Bosch Polska, a wyniki Pani pracy to pasmo imponujących sukcesów. Bosch Polska jest bez wątpienia symbolem, z którego nie tylko Pani, ale także my wszyscy możemy być dumni – powiedział Rolf Nikel. Ambasador RFN zwrócił również uwagę na wszechstronną działalność społeczną Krystyny Boczkowskiej, w tym propagowanie kształcenia zawodowego oraz wspieranie kobiet w świecie biznesu.

Jestem bardzo poruszona otrzymaniem tego nadzwyczajnego wyróżnienia. Budowanie od ponad 25 lat sukcesu Boscha w Polsce to jednocześnie wspieranie polskiej gospodarki nowymi miejscami pracy, licznymi inwestycjami oraz technologicznym know-how – powiedziała podczas uroczystości Krystyna Boczkowska, prezes Robert Bosch w Polsce. – Lata doświadczeń w pracy z kolegami z Niemiec pokazały, iż łączenie naszych najlepszych i wzajemnie uzupełniających się kompetencji prowadzi do ekonomicznego sukcesu obu stron: polskiej i niemieckiej i że warto wspierać nasze gospodarcze relacje, gdyż stanowią one solidną bazę do budowania silnej polskiej gospodarki – dodała Krystyna Boczkowska. Order Zasługi Republiki Federalnej Niemiec (Verdienstorden der Bundesrepublik Deutschland) jest jedynym odznaczeniem niemieckim nadawanym przez władze federalne cudzoziemcom. Przyznawany jest od 1951 roku za zasługi cywilne i do tej pory otrzymało go na całym świecie 240 tysięcy osób.

 

Krystyna Boczkowska od ponad 25 lat współtworzy sukces Bosch w Polsce. Współpracę z firmą rozpoczęła w styczniu 1992 roku jako jeden z pierwszych pracowników nowej organizacji, a jej zadaniem było zbudowanie od podstaw polskiego oddziału firmy Robert Bosch. Od 1 marca 2006 r. jest Prezesem Zarządu firmy, a także jest reprezentantką Grupy Bosch w Polsce. Krystyna Boczkowska należy do grona najbardziej wpływowych i przedsiębiorczych kobiet w Polsce, wielokrotnie była nagradzana m.in. tytułami Kobieta Roku, Manager Roku czy osoby zasłużonej dla rozwoju rynku motoryzacyjnego w Polsce. Aktywnie angażuje się nie tylko w działalność biznesową, ale też wspiera szereg inicjatyw społecznych, związanych z realizacją misji społecznej odpowiedzialności biznesu Grupy Bosch. Ponadto Krystyna Boczkowska aktywnie działa w wielu organizacjach zrzeszających pracodawców. Należą do nich Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa, w której przez 3 kolejne kadencje, do roku 2016, pełniła funkcję Wiceprezydenta Zarządu. Od 2014 roku zasiada w Zarządzie Związku Pracodawców Motoryzacji i Artykułów Przemysłowych funkcjonującego w ramach Konfederacji Lewiatan.

Do najważniejszych podejmowanych przez Krystynę Boczkowską tematów społecznych należy poprawa poziomu edukacji technicznej i promowanie nowoczesnego szkolnictwa zawodowego w Polsce, które są podstawą rozwoju nowoczesnej gospodarki. Aktywnie wspiera również ideę różnorodności i rozwoju kobiet w polskim biznesie. Od 8 lat działa w Kongresie Kobiet, gdzie jest członkinią Rady Programowej. Jest współautorką książki „Jak zwyciężać i zmieniać świat”, wydanej przez Klub Liderek Biznesu. Krystyna Boczkowska ukończyła Wydział Mechaniki Precyzyjnej Politechniki Warszawskiej a także podyplomowe studia handlu zagranicznego na SGH oraz studia MBA Executive Studies in Finance.